Saavutimme paljon vuonna 2022

Kustannusten nousu haastoi kuljetusyrityksiä vuoden 2022 aikana. Venäjän hyökkäys Ukrainaan ja siihen liittyvät pakotetoimet nostivat polttoaineen hintaa. Pahimmillaan ajoneuvoyhdistelmien kustannukset ovat nousseet yli 20 prosenttia vuositasolla. SKALin edunvalvontatyössä korostui ratkaisujen löytäminen kuljetusyritysten ahdinkoon.

Polttoainetuesta kiitosta


Helmi–maaliskuun aikana dieselin hinta nousi viikossa jopa 28 senttiä per litra. Kuljetusyritykset eivät luonnollisesti pystyneet reagoimaan samassa tahdissa. SKAL tiedosti haasteen välittömästi ja laati listan siitä, mitä hinnan nousun vuoksi olisi tehtävä. Yksi ratkaisuista oli kuljetusalan polttoainetuki.

Hallitus päätti 1.4. SKALin ehdotuksen pohjalta 75 miljoonan euron tuesta kuljetusalalle. Toukokuussa määrärahat olivat jo valtion lisäbudjetissa. SKAL oli myös mukana, kun lakia valmisteltiin kesäkuussa. Valtiokonttorissa oli samaan aikaan käynnissä hakumekanismin valmistelu, johon osallistui SKALin nimeämiä yrittäjiä.

Syksyllä SKAL koulutti yli tuhat kuljetusyrittäjää hakemaan polttoainetukea. Työtä jatketaan edelleenkin. Kuljetusalan polttoainetuki on ollut haettavissa marraskuun aikana. SKALin toimisto ja jäsenyhdistykset tukevat yrityksiä hakuprosessissa.

Kuljetusyritykset ovat hakeneet tukea runsaasti, mikä kertoo sen tarpeellisuudesta. Valtiokonttorin hakuprosessi on toiminut hyvin ja saanut kiitosta. Yritykset ovat saaneet hakemuksiin päätöksiä jopa alle vuorokaudessa.

− Valtionkonttorin järjestelmät toimivat sujuvasti ja niihin oli helppo täyttää vaadittavat tiedot. Tämä tuki tuli tarpeeseen ja korvasi osin sen negatiivisen tuloksen, joka tehtiin vuoden kolmella ensimmäisellä kuukaudella raakapuun ajossa täällä itäisessä Suomessa. Kulujen huima nousu yllätti meidät yrittäjät sekä meidän sopimuskumppanimme, sanoo kuljetusyrittäjä Kari Lähivaara Kuopiosta.

− Kiitos SKALille erikseen polttoainetukiasiasta, jonka olette saaneet erinomaisesti voittoon, sanoo kuljetusyrittäjä Kim Huhta Kannuksesta.

Myös SKALin toimisto iloitsee, että nopea reagointi tuotti tulosta. Tätä työtä tehdään Suomen ja suomalaisten kuljetusyrittäjien parhaaksi.

Jakeluvelvoitteen määräaikaisella alentamisella välittömät vaikutukset


Yhtenä toimena polttoaineen hintojen nousun hillitsemiseksi SKAL esitti, että jakeluvelvoitetta alennettaisiin. Hallitus päätti 7.4. SKALin esityksen mukaisesti, että polttoaineen jakeluvelvoitetta alennetaan 7,5 prosenttiyksiköllä vuosina 2022 ja 2023.

Toukokuussa, nopean valmistelun ja lausuntokierroksen jälkeen hallitus vei eduskuntaan esityksen jakeluvelvoitteen alentamisesta. Eduskunta hyväksyi sen vuodelle 2022.

Osa polttoaineyhtiöistä otti jakeluvelvoitteen alentamisen huomioon hinnoissaan jo etupainotteisesti heti heinäkuun alussa. Vaikutus dieselpolttoaineen pumppuhintoihin oli selkeä. Heinäkuun alusta elokuun alkuun dieselin hinta laski noin 50 senttiä litralta.

Syksyllä hallitus teki esityksen eduskunnalle jakeluvelvoitteen alentamisesta 7,5 prosenttiyksiköllä myös vuonna 2023. Tämä esitys on yhä eduskunnan käsiteltävänä talousvaliokunnassa. Liikenne- ja viestintävaliokunnan lausunto kuitenkin puoltaa esitystä.

Torjuntavoitto energiaverodirektiivin uudistuksessa – Suomi kiristi kantaansa


Euroopan komissio julkaisi viime kesänä Fit for 55 -ilmastopaketin. Paketin esitykset sisälsivät riskejä Suomen logistiikalle ja viennille. SKAL toi esille erityisesti ilmastopaketin energiaverodirektiiviä koskevan esityksen ongelmat. Kilpailukykymme ei olisi kestänyt 26 sentin lisäveroa dieselin litrahintaan, mikä olisi tuonut satojen miljoonien eurojen kustannusvaikutukset pelkästään vuositasolla. SKAL julkaisi ohjelman, joka esitteli näkökulmia päästövähennyskeinoihin.

SKAL teki töitä hartiavoimin, jotta Suomi kiristäisi kantaansa. Tukea tuli eduskunnan eri valiokunnista. Lopulta viime vuoden joulukuussa eduskunnan suuren valiokunnan kanta oli, että bensiinin ja dieselin verotusta ei tule EU-lainsäädännöllä yhdenmukaistaa. Suomen tulee myös jatkossa pitää kiinni mahdollisuudesta verottaa dieselöljyä bensiiniä alemmalla verokannalla ja säilyttää mahdollisuus ammattidieseliin. Tästä tulee pitää kiinni myös jatkossa, kun ilmastopaketin käsittely jatkuu EU:ssa.

Kuljetusala on sitoutunut ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön. Se ei kuitenkaan saa heikentää Suomen kilpailukykyä. Päätöksenteossa on huomioitava Suomen logistinen sijainti. Suomessa kuljetetaan eniten tavaroita tieverkolla asukasta kohden koko EU:ssa. Kustannuksia lisäävät päästövähennystoimenpiteet vaikuttavat siis kaikkiin suomalaisiin yrityksiin, tuotteiden hintoihin ja työllisyyteen.