Ruotsin HCT-säädökset 1.12.2023

Ruotsi otti käyttöön 34,5 metriset HCT-yhdistelmät 1.12.2023 alkaen.

Syksyn aikana Ruotsissa voimaantulleiden lakimuutosten myötä osalla Ruotsin tieverkkoa on mahdollisuus liikkua 1.12.2023 alkaen maksimissaan 34,5 metrisillä ajoneuvoyhdistelmillä. 34,5 metrisille yhdistelmille avointa tieverkkoa on avattu yhteensä noin 5900 kilometrin verran. Tämä koostuu pääosin valtion päätiestöstä sekä yhdysteistä ja katuverkosta, jotka yhdistävät tuotanto- ja logistiikka-alueita päätieverkkoon. Tieverkostoa on tarkoitus laajentaa tulevaisuudessa.

Toistaiseksi pitkien yhdistelmien tieverkko ja kokonaismassaltaan 74 tonnisille yhdistelmille sallittu BK4-tieverkko eivät ole yhteneväisiä, joten pitkällä ja 74 tonnia painavalla yhdistelmällä ei ole mahdollista operoida Ruotsin läpi.

Karttaa Ruotsin 34,5 metrisille yhdistelmille sallitusta tieverkosta voi tarkastella osoitteessa: https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket
Pitkille yhdistelmille Ruotsissa sallittu tieverkko on varsin rajattu. On tärkeää oheisesti karttapalvelusta etukäteen varmistua suunnitellun reitin soveltumisesta pitkille yhdistelmille.

Valitse oikealta yläkulmasta kartalle näkyviin ”Fordonståg upp till 34,5 m”. Valitsemalla kartalle näkyviin ”Bärighet”, saat näkyville Ruotsin tieluokat BK1-BK4, joista BK4 on sallittu 74 tonnin kokonaismassoille.

Kartta 1.12.2023 tilanteessa 34,5 metrisille yhdistelmille sallitusta tieverkosta.

Teknisten ajoneuvovaatimusten pääsisältö

Ruotsin ja Suomen pitkien yhdistelmien tekniset vaatimukset esimerkiksi ajoneuvojen mitoituksen suhteen poikkeavat toisistaan. Pitkällä ajoneuvoyhdistelmällä Ruotsiin ajaessa on tärkeää varmistua, että myös Ruotsin vaatimukset täyttyvät oman yhdistelmän osalta.

Yli 25,25 metrisen yhdistelmän voi Ruotsissa koota kahdella tavalla:

A-tupla: Puoliperävaunun vetoauton, puoliperävaunun, apuvaunun ja puoliperävaunun yhdistelmä

AB-tupla: Täysperävaunun vetoauton, apuvaunun ja kahden puoliperävaunun yhdistelmä

Pitkien ajoneuvoyhdistelmien yleiset vaatimukset Ruotsissa:

 • Vetoautossa on oltava vähintään kolme akselia ja perävaunuissa vähintään kaksi akselia.
 • Enintään kolmiakselisessa ajoneuvoissa on oltava ajonvakautusjärjestelmä.
 • Vetoautossa on oltava varusteet, joilla kuljettaja näkee kuljettajan paikalta ajoneuvoyhdistelmän oikean sivun.
 • Kaikki yhdistelmän ajoneuvot on varustettava elektronisilla lukkiutumattomilla jarruilla, joissa on automaattinen jarrujen säätö.
 • Yhdistelmän kokonaismassan ollessa yli 64 tonnia, tulee vetoautossa olla vähintään kaksi vetävää akselia ja moottoritehon vähintään 310 kW.
 • Dollyn vetopöydän tulee olla laakeroitu/pyörivä.
 • Moottorikäyttöisen ajoneuvon enimmäispituus 12,0 metriä.
 • Jokaisen yhdistelmän perävaunun, paitsi puoliperävaunun, enimmäispituus 12,0 metriä.
 • Perävaunun vetotapin ja perävaunun takareunan välinen etäisyys ei saa ylittää 12,0 metriä. Perävaunu vetotapin ja perävaunun etureunan minkään osan vaakasuora etäisyys ei saa ylittää 2,04 metriä.
 • Yhdistelmän ohjaamon takaa mitattu kuormatilojen pituus ei saa ylittää 29,25 metriä.
 • Ajoneuvon leveys on enintään 2,55 metriä
 • Lämpösäädeltyjen korien, konttien tai vaihtokorien leveys enintään 2,60 metriä.
 • Ajoneuvo tai ajoneuvoyhdistelmä täyttää Ruotsin liikenneviraston määräämät rakenne- ja varustevaatimukset.
  Pitkät ajoneuvoyhdistelmät tulee varustaa eteen- ja taaksepäin kylteillä. Eteenpäin osoittavan kyltin tulee olla tuulilasin alapuolella ja taaksepäin osoittavan kyltin ajoneuvon keskilinjan vasemmalla puolella. Kylttien alareuna saa olla enintään kahden metrin korkeudessa.

Pitkän ajoneuvon kyltin tarkemmat vaatimukset:

 • Keltainen tausta ja punainen reunus, molemmat heijastavaa materiaalia
 • Reunan leveys 3,0 cm
 • Tekstin fontti Tratex black, koko 75 mm
 • Leveys min. 0,90 m
 • Korkeus min. 0,45 m
  Leveyden ja korkeuden suhde 2:1. Jos kyltin kokoa kasvatetaan, reunusta ja tekstin kokoa lisätään vastaavasti

A-tuplan erityisehdot:

Etummainen perävaunu

 • Viimeisen akselin tulee olla itseohjautuva 30 km/h nopeuteen saakka. Akselin tulee lukkiutua nopeuden ylittäessä 40 km/h.
 • Edessä olevan kytkentäpisteen ja telin ensimmäinen akselin välinen etäisyys
 • 2-akselisessa perävaunussa min. 7,7 metriä
 • 3-akselisessa perävaunussa min. 7,0 metriä
 • Viimeisen akselin ja takana olevan kytkentälaitteen välinen etäisyys maks.1,4 metriä
 • Jos perävaunussa on vähintään kolme akselia, tulee ensimmäisen akselin olla nostettava
 • Akseli on voitava nostaa ja laskea kuljettajan paikalta ajon aikana

Takimmainen perävaunu

 • Kytkentäpisteen ja telin ensimmäinen akselin välisen etäisyyden tulee olla min. 6,2 metriä

Poikkeus akselien välistä etäisyyttä koskevista määräyksistä (siltasääntöpituus)

 • BK1-luokkaan kuuluvilla teillä vetävän ajoneuvon viimeisen akselin ja vedettävän ajoneuvon ensimmäisen akselin välinen etäisyys saa Ruotsin normaalisäännöstä poiketen yli 25,25 metriä pitkillä yhdistelmillä olla alle 5 metriä, kuitenkin vähintään 4 metriä
 • Kun toinen akseli kuuluu teliin ja toinen kolmoisakselistoon tai molemmat akselit kuuluvat kolmoisakselistoon
 • Tämä on kuitenkin voimassa vain, jos telin ja kolmoisakseliston kokonaismassa on pienempi kuin suurin sallittu kokonaismassa vastaavalla akseleiden välisellä etäisyydellä

AB-tuplan erityisehdot:

Etummainen (linkki)puoliperävaunu

 • Viimeisen akselin tulee olla itseohjautuva 30 km/h nopeuteen saakka. Akselin tulee lukittua lukkiutua nopeuden ylittäessä 40 km/h.

Takimmainen puoliperävaunu