Roppakaupalla uutta tietoa

Elokuun helteillä tasavallan presidentti vahvisti tieliikennelain kokonaisuudistuksen. Valtaisa ja hyvin valmisteltu lakipaketti sisältää paljon uutta. Laki tulee voimaan 1. kesäkuuta 2020. Meillä on siis hyvin aikaa paneutua niihin pelisääntöihin, joita 2020-luvun tielläliikkujien tulee noudattaa liikenteen sujumiseksi mahdollisimman turvallisesti.

Uusista säännöistä haluan heti nostaa esiin liikennevirhemaksujen käyttöönoton. SKAL on vaatinut ajokieltojärjestelmän uudistamista, ja huutoomme on nyt vastattu. Uusi laki siivoaa pois lievimpiä rikkeitä ajokieltoon vaikuttavien tekojen listalta, jolloin kuljettaja ei menetä ajokorttiaan yhtä helposti kuin ennen, eikä ammattikuljettajan tai kenenkään ajoneuvoa työssään käytävän tarvitse kohta pelätä niitä kohtuuttomia seuraamuksia, joita nykyisestä ajokieltojärjestelmästä on eri osapuolille aiheutunut.   

Liikennerikkomuksista liikenteen valvoja määrää rikesakon sijaan liikennevirhemaksun. Jatkossa siis peltipoliisin ottama kuva, josta käy ilmi tunnistettavasti ylinopeutta ajava tai turvavyön laiminlyönyt henkilö, johtaa liikennevirhemaksuun. Mikäli rikkomus on vähäinen, siitä on liikennevirhemaksun määräämisen sijaan annettava suullinen tai kirjallinen huomautus.

Lievennys ajokieltoihin tulee samassa lakipaketissa säädetyn ajokorttilain kautta. Ajokieltoon vaikuttaviin rikkomuksiin eivät 1.6.2020 jälkeen kuulu lievät ylinopeudet. Lievinä ylinopeuksina pidetään 60 km/h rajoitusalueella enintään 10 km/h ylinopeutta. Mikäli tien nopeusrajoitus on suurempi kuin 60 km/h, lievänä ylinopeutena pidetään enintään 15 km/h ylinopeutta. Tavaraliikenteen kannalta ajokieltojärjestelmää lieventää myös se, että ajokieltoa aiheuttaviin rikkomuksiin ei lueta lieviä ylikuormia. Sen sijaan kaikki ajo- ja lepoaikarikkomukset vaikuttavat ajokieltoon, joten korjattavaa lakipakettiin vielä jäi.

SKAL järjestää loppusyksystä valtakunnallisen infokiertueen. Kiertueella keskitytään kuljetuskaluston mittauudistukseen, jota liikenne- ja viestintäministeriössä yhä valmistellaan. Myös uusi tieliikennelaki käydään läpi. Hyödynnä jäsenyyttäsi ja tule keskustelemaan muutoksista. Saat roppakaupalla uutta tietoa.