Reilu kuljetus sai hyvän vastaanoton

SKAL järjesti suurta kiinnostusta herättäneen Reilu kuljetus -seminaarin tammikuussa Kuljetuskuutiossa. Seminaari oli avaus Reilu kuljetus -kampanjalle, jolla SKAL ja Autoliikenteen Työnantajaliitto kutsuvat kuljetusasiakkaat mukaan tekemään kuljetusmarkkinat entistä reilummiksi.

Kansanedustaja Suna Kymäläinen avasi tilaisuuden.

Kolmannen kauden kansanedustaja, liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen avasi tilaisuuden. Kymäläinen kertoi eduskuntatyössä liikenteen alalla suurimpien haasteiden olevan tiestön korjausvelan lyhentäminen, ympäristö- ja päästövähennysasiat sekä liikenteen verotuksen arvioiminen kokonaisuutena. Lisäksi koti- ja ulkomaisten kuljetusyritysten toiminta yhteisillä säännöillä on turvattava.

– SKAL:n ja Autoliikenteen Työnantajaliiton toteuttama Reilu kuljetus -opas on erinomainen työkalu kuljetusten ostajille, Suna Kymäläinen kiitti.

SKAL:n puheenjohtaja, talousneuvos Teppo Mikkola pohti puheenvuorossaan erityisesti tasapuolisen kilpailun edellytyksiä.

– Kuljetusala on Suomessa suurten haasteiden edessä. Epäterveeseen kilpailuun on monia eri syitä. Syy sille, että emme pärjää kilpailussa ulkomaisille yrityksille on valitettavan usein huonoissa poliittisissa päätöksissä. Tällä hetkellä ulkomaiset kilpailijamme eivät maksa teidemme käyttämisestä mitään. Suomalaisilta kuljetusyrittäjiltä vaaditaan yhä ympäristöystävällisempää kalustoa, kuten kuuluukin ympäristötavoitteiden saavuttamiseksi, mutta samat vaatimukset tulee ulottaa myös teillämme liikkuvaan ulkomaiseen kalustoon.

Teppo Mikkola painotti, että kabotaasikuljetusten laillisuuden varmistaminen on osa reilua kuljetusta.

– Meidän suomalaisten yrittäjien on kannettava itse vastuu kuljetuksista. Reilussa kuljetuksessa yrityksellä on tarvittavat luvat ja pätevyydet, siinä noudatetaan ajo- ja lepoaikoja sekä työehtoja eikä ajeta ylikuormilla. Myös asiakkaan velvollisuus on varmistaa kuljetusten lainmukaisuutta ja ehkäistä harmaata taloutta. Siihen tähtäämme kampanjallamme, Teppo Mikkola totesi.

Kuljetusmarkkinat useasta eri näkökulmasta

Ennen seminaarin paneelikeskustelua kukin keskustelija piti lyhyen alustuspuheenvuoron.

Toimitusjohtaja Iiro Lehtonen SKAL:ista pohti, miksi lain noudattaminen ei ole itsestään selvää. Hän totesi, että lain vaatimukset voivat jäädä hoitamatta tietämättömyyden vuoksi tai tilaisuus esimerkiksi ylikuorman lastaamisen käytetään, kun tiedetään, ettei valvontaa juurikaan ole, ja tällä hetkellä rikkeistä ei seuraa sanktiota. Peltipoliisit eivät korvaa liikennevalvontaa, vaan siihen tarvitaan poliisin, tullin ja muiden viranomaisten yhteistyötä.

– Kysyimme uusimmassa Kuljetusbarometrissämme jäsenyrittäjiltämme, onko asiakas edellyttänyt heiltä ylikuormia. Huolestuttavaa on, että joka kuudes kertoi joutuneensa tällaisiin tilanteisiin.

Metsäteollisuus ry:n logistiikkapäällikkö Outi Nietola kertoi, että metsäteollisuuden toimialalla kuljetusyrittäjiltä edellytetään määräysten ja ohjeiden noudattamista. Niitä on koottu muun muassa Metsätehon autokuljetusoppaaseen. Metsäteollisuus ry julkaisi seminaaripäivänä oman kannanottonsa laillisuuden puolesta.

– Haluamme näyttää oikean tien toimia muillekin toimialoille, Outi Nietola kiteytti.

Logistiikkayksikön johtaja Sami Aherva Helsingín kaupungin liikelaitos Staralta esitteli kaupungin ratkaisuja ympäristötavoitteiden osalta. Staran suuri tehtävä on hiilineutraali liikenne vuonna 2030. Sen lunastamiseen tarvitaan paljon yhteistyötä, uudet kriteerit kalustolle ja myös pelisäännöt kaluston käyttämisestä. Kuljetusyrittäjiä kaupungin tehtäviin valittaessa lisäpisteitä annetaan Euro VI -luokan ajoneuvoista. Sähkökäyttöisiä ajoneuvoja lisätään henkilöliikenteeseen, ja seitsemän vuotta vanhempi kaupungin oma kuorma-autokalusto sähköistetään.

– Koko uudistettu ekosysteemimme rakennetaan verkkopohjaisesti toimivaksi, Sami Aherva lupasi.

Lakimies, varatuomari Anu Ikonen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta alusti Suomeen työntekijöitä lähettävän yrityksen vastuista ja valvonnan haasteista. Kuljetusalan liikkuvien työnantajien tavoittaminen vaikeuttaa valvontaa. Lakiin lisätty hallinnollinen laiminlyöntimaksu antaa mahdollisuuden sanktioon, jos selvityspyyntöihin ei annetaan riittäviä vastauksia. Kuljetusalan valvonta on osa ulkomaalaisvalvontaa, eivätkä aluehallintoviraston henkilöresurssit riitä siihen.

Paneeliin osallistuivat Iiro Lehtonen SKAL ry.stä (vas.), Anu Ikonen Lounais-Suomen aluehallintovirastosta, Sami Aherva Helsingin kaupungin liikenlaitos Staran logistiikkayksiköstä ja Outi Nietola Metsäteollisuus ry:stä.

Kurkistus kristallipalloon

Paneelikeskustelun moderaattorina toimi toimittaja Markus Liimatainen. Keskustelua käytiin aluksi hinta- ja kilpailuasioista, sitten laittomasta ja laillisesta kabotaasista. Keskustelijat olivat yksimielisiä siitä, että  viranomaisvalvontaan tarvitaan yhteinen järjestelmä, johon kaikilla osapuolilla on yhtäläinen pääsy. Yleisö osallistui aktiivisesti paneelikeskusteluun esittämällä kysymyksiä ja mielipiteitä.

Lopuksi panelistit kurkistivat Liimataisen toivomuksesta kristallipalloon ja arvioivat millaisia reiluja kuljetusmarkkinoita helpottavia ratkaisuja on tiedossa. EU:n liikkuvuuspaketissa ehdotetaan kabotaasin osalta säädösten kiristämistä. Yhteisen digitaalisen tilannekuvan näkyminen on viranomaisille ehdoton edellytys tasaarvoiseen yhdessä toimimiseen.

Suna Kymäläisen mukana Arkadianmäelle  lähetettiin yhteinen toive infran kunnossapidosta huolehtimisesta riittävällä rahoituksella. Iiro Lehtonen muistutti vielä SKAL:n esittämästä liikenteen verotuksen täysremontista Suomessa. Verotuksen  tavoitteet tulee määritellä uudelleen siten, että verotus tukee päästövähennystavoitteita ja Suomen kilpailukykyä. Ehdotus sisältää ammattidieselin käyttöönoton, jolloin dieselin ammattimainen käyttö erotetaan muusta käytöstä polttoaineveron palautusjärjestelmällä.

www.skal.fi/reilukuljetus#reilukuljetus

Kuljetuskuutio-palkinto liikenne- ja viestintävaliokunnalle

Tunnustuksellaan SKAL halusi tuoda esiin Suomen toimivan lainsäädäntöprosessin, joka perustuu vahvaan vuorovaikutukseen lainsäätäjän ja asiantuntijoiden välillä. Suomen lainsäädäntötyössä eduskunnan valiokunnat pyytävät asiantuntijoilta lausuntoja käsiteltävänä olevaan lakiin ja kutsuvat heitä kuultaviksi. Asiantuntijakuulemisten ja lausuntojen pohjalta valiokunnan jäsenille syntyy tarkempi käsitys uusien säännösten vaikutuksista niihin, joita säädettävä laki koskee.  Vaikutusarviointi on onnistuneen lainsäädäntötyön edellytys.

– Liikenne- ja viestintävaliokunnan työssä tämä vuorovaikutus on jatkunut jo pitkään Se on ollut eri hallituskausina erityisen toimivaa ja asiantuntijoiden tietoa arvostavaa, totesi SKAL:n puheenjohtaja Teppo Mikkola.

Vuoden 2019 Kuljetuskuutio-palkinnon vastaanottivat liikenne- ja viestintävaliokunnan puheenjohtaja Suna Kymäläinen (sd.), valiokuntaneuvos Mika Boedeker (kuvassa oikealla) ja valiokuntaneuvos Juha Perttula. Kiitospuheessa Suna Kymäläinen kiitti SKAL:n  edustajia hedelmällisestä ja asiantuntevasta yhteistyöstä. Kuljetuskuutio on tunnustuspalkinto, jonka Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry myöntää vuosittain määrätietoisesta työstä suomalaisen kuljetuselinkeinon hyväksi.