Ratkaisut löytyvät oikealla otteella

Lukion jälkeen helsinkiläinen Sabina Lindström halusi itsenäistyä, joten hän lähti opiskelemaan Turkuun. Valtiotieteen maisteriksi hän valmistui Åbo Akademista.

Ensimmäinen työpaikka löytyi sisäasiainministeriöstä valtionhallinnon palkatessa kielitaitoisia EU-harjoittelijoita. Elettiin aikaa, jolloin Suomen ensimmäinen EU-puheenjohtajakausi kolkutti ovella.

– Ministeriöissä on paljon ikäluokkani ihmisiä, jotka ovat aloittaneet uransa EU-harjoittelijoina samoihin aikoihin. Oli mielenkiintoista tutustua erilaisiin EU-projekteihin. Sain tuntumaa myös liikennejärjestelmiin ja -sovelluksiin eri puolilla Eurooppaa.

Liikenne- ja  viestintäministeriössä Sabinan tehtävät ensimmäiset 7–8 vuotta olivat pitkälti henkilö- ja joukkoliikenteen piiristä, mutta nivoutuivat tiiviisti myös Euroopan unioniin. Vuodesta 2011 Sabina on ollut erityyppisissä esimies- ja johtotehtävissä, joita pari viimeistä vuotta ovat höystäneet myös viestintäasiat.

– Olen hakeutunut LVM:ssä usein uusiin tehtäviin, koska muutos pitää virkeänä, varpaillaan. Uuden edessä pitää kuitenkin muistaa olla itselleen armollinen. Ison kuvan hahmottaa nopeasti, mutta yksityiskohtiin tarvitaan oppaiksi ministeriön kovan luokan asiantuntijoita. Verkko-osastolla heitä on runsaat 30.

Viimeksi Sabina toimi vuoden päivät johtajana verkko-osastolla ennen 1.10. alkanutta nykyistä osastopäällikön virkaa. Hänen vastuualuettaan ovat nyt tiiviisti ilmaistuna infrastruktuuriin liittyvä liikenne ja viestintä, perusväylänpidon kehittäminen, liikenteen ilmasto- ja ympäristökysymykset sekä liikenteen ja viestinnän toimintavarmuus. Työtä tehdään myös maailmanlaajuisesti, ei ainoastaan EU:n sisällä.

– Tehtäväni on ratkoa kaikenkokoisia ongelmia sekä hallita ja seurata budjettivarojen käyttöä. Lainsäädännön muutoksia valmistelemme keskustelemalla eri sidosryhmien kanssa. Seuraamme myös niiden toteutumista.

Sabina on sosiaalinen ja tulee hyvälle tuulelle, kun saa olla ihmisten kanssa.

– Asioista ei tarvitse olla samaa mieltä. Ratkaisu löytyy usein avoimen ja rohkean väittelyn kautta. Melkein aina on kyse siitä, että osapuolet eivät ymmärrä toistensa kantaa tai rasitteena on ennakkokäsityksiä. Kun asia saadaan yhdessä maaliin, tulee  voittajatunne.

Työssä ykkössijalla on nyt ehdottomasti tiestön kunnosta huolehtiminen. Pitkäjänteinen ratkaisu olisi reilu vuosibudjetin lisäys, jolla ei pelkästään pidettäisi korjausvelkaa kurissa, vaan lyhennettäisiin sitä. Toisena listalla ovat ilmasto- ja ympäristökysymykset, joissa liikenteen osalta huolena on yhteisten keinojen löytäminen annettujen tavoitteiden saavuttamiseksi.

Töiden jälkeen Sabina rientää kotiin Kirkkonummelle. Puolison ja kahden teinipohjan ilahduttamaan arkeen kuuluu myös aktiivinen liikkuminen. Juokseminen, salilla kuntoilu, säännöllinen ratsastus ja koirien kanssa metsässä reippailu, välillä sienikorin kanssa, ovat Sabinan hyvän unen ja energian lähteitä.

SKAL:n edustajat ovat tullut Sabinalle vuosien varrella tutuiksi monissa yhteisissä harjoituksissa neuvottelupöytien äärellä. Hän pitää kuljetusyrittäjiä ja heidän edunvalvojiaan mielenkiintoisina ja moderneina.

– Teillä on aina kehitteillä jotain uutta, ette ole jämähtäneet tuttuun ja turvalliseen.