Rahat vihreille tiehankkeille!

Jätimme lokakuussa eriävän mielipiteen fossiilittoman liikenteen työryhmän raporttiin, jota liikenneministeriössä on valmisteltu. Raportti linjaa lisäkeinoja liikenteen päästöjen puolittamiseksi vuoteen 2030. Osallistuimme työryhmään ja meillä on yhteinen tavoite: myös kuljetusala haluaa vähentää päästöjä. Keinoista olemme eri mieltä, ja sen halusimme tehdä kaikille selväksi.  

Raportissa keskeisinä keinoina nähdään liikenteen kansallinen päästökauppa tai polttoaineveron korotus, jotka lisäisivät merkittävästi kuljetuskustannuksia. Tähän emme suostu, varsinkin kun päästövähennystavoite voidaan saavuttaa ilman tällaisia keinoja, jotka ovat omiaan vaarantamaan vientimme kilpailukykyä.   

Päästöjen vähentämisen ja Suomen kilpailukyvyn ei tarvitse olla ristiriidassa. Sen todistaa oma tiekarttamme, jonka julkaisimme toukokuussa yhdessä liikenteen ja kuljetusalan kumppanijärjestöjen kanssa. Tiekartassamme on 24 keinoa, kuten logistiikan ja kuljetusten digitalisaatio sähköisten rahtikirjojen ja reittioptimoinnin avulla, HCT-kaluston yleistyminen, uusiutuvan dieselin käytön kannustaminen verohelpotusten avulla sekä tiestön ja sen kunnossapidon parantaminen. Näillä keinoilla voidaan vähentää kaikkiaan 1,4 miljoonaa hiilidioksiditonnia, ja ne perustuvat laskelmiin ja tutkittuun tietoon.

Ihmetyttää, miksi ministeriön laskelmista tiestön kunto loistaa poissaolollaan. Varsinkin, kun oman tiekarttamme mukaan yksistään tieverkon kunnon parantamisella voidaan kattaa noin kymmenesosa yhä tavoitteesta puuttuvasta määrästä. Uuden tien sileä pinta vähentää kitkaa ja päästöjä. Tiestön paremmalla kunnolla ja hyvällä hoidolla voidaan kuorma-autojen päästöjä alentaa 5 prosentilla, mikä määrä on erittäin merkittävä.

Parhaillaan kootaan maakunnittain ehdotuksia EU:n noin 3 miljardin euron elvytyspaketin käytöstä muun muassa Suomen vihreään siirtymään. Meillä on rahoille erinomainen käyttökohde, Suomen tieverkko. Jokainen tiehanke on vihreä, kun liikenne sujuu ja päästöt vähenevät. Tiehankkeet ovat myös hyöty-kustannuslaskelmien mukaan tuottavia: sijoita tieverkolle yksi euro ja saat kaksi takaisin. Kannattaa laitaa rahat vihreille tiehankkeille!