Raakapuukuljetusten kuormanvarmistus 1.1.2022

Liki vuosi sitten annetut kuormakoreja ja kuorman varmista koskevat määräykset astuivat voimaan pääosin jo 1.4.2021 (Kuljetusyrittäjä 1/2021). Ensi vuoden alusta tulee voimaan myös raakapuun kuljettamiseen valmistettujen ajoneuvojen osalta uusia vaatimuksia.

Uusia määräyksiä on asetettu muun muassa autoon asennettavalle ohjaamon suojalle, puutavarapankojen lukumäärälle, lujuudelle ja kiinnittämiselle sekä kiinteästi asennettujen sidontavälineiden merkitsemiselle.

Ajoneuvon rakenteen tai varustuksen on oltava sellainen, että kahden peräkkäisen pankon päällä oleva kuorma voidaan sitoa ajoneuvoon. Jos peräkkäisten pankkojen välinen etäisyys on yli 2,5 metriä, tulee sitominen voida suorittaa kahdella erillisellä sidoksella. Puutavarapankon poikkipalkin on oltava varustettu ylöspäin suunnatulla, vähintään 10 mm:n korkuisella särmällä, joka estää puiden liukumista pituussuunnassa.

Raakapuukuljetuksissa kuorman paikallaan pysyminen perustuu merkittävässä määrin kuorman ja pankkojen sekä puiden väliseen kitkaan. Sidosten nimellislujuuden lisäksi sidosten kireydestä on säädetty erikseen. Kotimaisten onnettomuuksien ja kansainvälisten käytäntöjen perusteella ilman etusermiä olevan perävaunun ensimmäisen nipun sidonnalle on määrätty kovemmat vaatimukset.

Tavaraliikenteen ajankohtaisseminaarissa 17.11.2021 puhunut poliisitarkastaja Kari Onninen kertoi, että kentällä tarkastuksia tekeville poliiseille on annettu kuorman varmistamisesta täydennyskoulutusta marraskuussa ja lisää opetusta tullaan antamaan vielä helmi- ja huhtikuussa tiiviissä yhteistyössä muun muassa Traficomin kanssa.

Lisätietoja:johtaja Petri Murto, SKAL ry, p. 040 762 2140, petri.murto@skal.fi

Webinaari raakapuuta kuljettaville 16.11.2021

Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry järjesti 16.11.2022 webinaarin, jossa pohdittiin vuoden vaihteessa käyttöön tulevia raakapuun kuljetuksia koskevia määräyksiä perusteellisesti. Toiminnanjohtaja Kari Palojärven käytännön ohjeita oli kuuntelemassa liki 100 henkeä. Tähän tekstiin on poimittu vain muutamia aiheita. Tarkempia yksityiskohtia on kerrottu Metsäalan Kuljetusyrittäjien jäsentiedotteissa.

Kuormakori

Kuormakori on kiinnitettävä perusajoneuvon valmistajan ohjeiden mukaisesti. Asennuksen tekijältä tarvitaan todistus kuormakorin kiinnittämisestä. Mikäli vanha apurunko siirretään uuden auton päälle, pitää katsastuksessa esittää apurungon kiinnityksen lujuuslaskelmat. Vanhat sermit saa käyttää loppuun, mutta niistäkin pitää pystyä esittämään kiinnityksen lujuuslaskelmat. Uutta sermiä ei todennäköisesti kannata tehdä itse, koska lujuuden testauttaminen voi tulla kalliiksi.

Uudet pankot

Uusille pankoille tulee tehdä kuormitustesti ja niihin tule merkitä sallittu suurin kuormitus (nimellislujuus). Pankko saa joustaa kuormitustestissä 1/8 sallittua kuormaa vastaavalla voimalla sivusuunnassa kummallekin puolelle enintään 50 mm yli pankon nimellisleveyden. Tiellä liikuttaessa ajoneuvon maksileveyttä 2,55 metriä ei saa kuitenkaan ylittää.

Vanhat pankot saa käyttää loppuun.

Pankkojen kiinnityksen ajoneuvoon tulee kestää ilman pysyviä muodonmuutoksia tai vaurioita suoraan ajoneuvon sivusuuntaan pankon tolpan korkeuden puoliväliin kohdistuva voima, joka vastaa puolta pankolle sallitusta kuormasta. Liukupankot ovat siis sallittuja.

Sidontavälineet

Ajoneuvoon kiinteästi asennettuihin raakapuun sidontavälineisiin tulee merkitä niiden nimellislujuus ja niiden tuottama kiristysvoima. Määräys koskee sekä uusia että vanhoja sidontavälineitä. Sidontavälineen kiinnittäminen pankkoon on sallittu.

Tänä vuonna tai aiemmin käyttöönotetuille kiristimille ei ole suoraa vaatimusta lujuusmerkinnöistä. Käyttäjän pitää kuitenkin tuntea kiristimien suorituskyky, jotta liikenteen valvonnassa tai hätäjarrutuksessa ei tule yllätyksiä.

Vinkki: Valokuvaa sidontavälineiden lujuusmerkinnät uutena ja tallenna kuvat ajoneuvon tietokoneelle.

Raakapuukuormien sidonnassa puutavaranipun sidosten yhteenlasketun nimellislujuuden tulee olla vähintään 0,2-kertainen puutavaranipun massaan nähden ja kiristysvoiman 0,05-kertainen puutavaranipun massaan nähden.

Jos puutavaranipun edessä ei ole sermiä tai toista nippua, tulee puutavaranipun sidonnan nimellislujuuden ja kiristysvoiman olla 1,5-kertainen edellä mainittuihin vaatimuksiin nähden.

Lisätietoja:Toiminnanjohtaja Kari Palojärvi, Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry,p. 0500 376 618, kari.palojarvi@skal.fi