Puukuljetusten logistiikan yhteensovittaja

Kittilästä kotoisin olevan Esa Korhosen elämään ovat pikkupojasta asti kuuluneet metsä ja puun kuljetus. Omaan uravalintaan vaikuttivat vahvasti metsänhoitajana työskennellyt isä, jonka mukana Esa kulki työreissuilla ja puutavaraautoilija Erkki Kurkinen. Kurkisen apumiehenä Esa sai ajaa jo 13-vuotiaana metsäteillä ja pääsi 16-kesäisenä yleisille teille täydellä kuormalla.

Esa valmistui metsänhoitajaksi Helsingin yliopistosta 1990-luvun alun lamakauteen. Vakituista työsuhdetta etsiessään hän suoritti koti- ja ulkomaanliikenteen liikenneyrittäjäkurssit. Niistä on ollut paljon hyötyä myöhemmissä tehtävissä. Esa toteaa naureskellen, että jokaisella metsänhoitajalla pitäisi olla rekkakortti.

– Olen pitänyt yllä kuljettajan ammattitaitoani suorittamalla tarvittavat ammattipätevyydet. Ajan mielelläni keikan, kun siihen tulee tilaisuus. Olen ollut mukana suunnittelemassa HCTyhdistelmiä ja saanut ajaa muutaman reissun myös sellaisella.

Esa Korhonen on työskennellyt puunhankinnassa monenlaisissa suunnittelu- ja ohjaustehtävissä, muun muassa Venäjän liikenteen parissa. Nykyisin hän on Kuusankoskella UPM Metsän logistiikkapäällikkönä. Oman toimensa ohella hän on Järvi-Suomen Uittoyhdistyksen uittopäällikkö.

– Mielenkiintoisinta on asioiden yhteensovittaminen. Tehtäviini kuuluu koko kuljetuspaletti: auto- ja rautatiekuljetusten sekä uiton logistiikan nivominen loogisesti toimivaksi. UPM on ainut yhtiö, joka uittaa puuta edelleen.

Esan mielestä on kiehtovaa,  miten ketjun kaikki palaset saadaan toimimaan kuin sinfoniaorkesteri, jossa kaikkia soittimia tarvitaan. Yhteistyötä tarvitaan niin viranomaisten kuin kuljetusyrittäjien kanssa. Esimerkiksi Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry:n toiminnanjohtaja Kari Palojärven kanssa on neuvoteltu usein yhteisistä savotoista.

– Neuvotteluissa on huomioitava turvallisuus- ja ympäristöasiat sekä kustannustehokkuus. Tyytyväiseksi minut tekee lopputulos, jossa hyvin suunnitellun logistiikkaketjun toiminnalla saadaan myös kasvihuonepäästöjä vähentymään ja Suomen energiatehokkuus kasvaa.

– Puutavaran ostajille ja kuljetusyrittäjille yhteinen haaste on odottamisen ja turhan työn tekemisen vähentäminen. Suunnittelemalla paremmin kapasiteetti pysyy sopivana ja vältämme turhia kustannuksia. Vastuu on yhteinen myös liikenneinfran osalta. Tieverkon tulee olla kaikilta osiltaan kunnossa ja meidän kaikkien tulee käyttää teitä säästäen.

UPM on mukana kehittämässä myös alan koulutusta.

– Mielestäni nuorison kiinnostus on nousussa. Esimerkki löytyy läheltä, yläasteella oleva poikani haluaa opiskelemaan logistiikkaa ja puuta ajamaan. Minusta ajamisessa yhdistyy monta hienoa asiaa: pääsee käyttämään kaluston erinomaista  teknologiaa, luonnossa työskennellessä on oma herransa ja välillä pääsee käymään maalikylillä.

– Koti ja mökki ovat tukikohtiani, mutta Lappiin lähden aina kun on aikaa ja tilaisuus. Siellä nautin hiihtämisestä ja moottorikelkkailusta sekä tilaisuuden tullen pöllikuorman heittämisestä.