Puhtoinen lähiö

Typen oksidit, palamattomat hiilivedyt ja varsinkin pienhiukkaset aiheuttavat lukuisan määrän ongelmia juuri kaupunkien keskustoissa asuville kansalaisille. Esimerkiksi pienhiukkaset vaikuttavat erilaisiin hengityselin- ja sydänsairauksiin.  Haitallisiin päästöihin kuuluviksi lasketaan myös liikenteen aiheuttamat meluongelmat. Tammikuussa pääsin koeajamaan kaksi  joneuvoa, joita käyttämällä voidaan kohentaa kaupunkien hengitysilman laatua ja alentaa myös liikenteen melua. Kyseessä olivat jakeluliikenteeseen tarkoitetut Volvo FE Electric 6x2 avolavainen kuorma-auto sekä Renault Master ZE pakettiauto. Molemmat ovat ladattavia sähkökäyttöisiä autoja.

Volvo FE Electric

Volvo FE Electric on 3-akselinen jakeluauto, joka on varustettu kahdella enimmäisteholtaan 400 kW:n sähkömoottorilla. Jatkuvassa käytössä moottoreista saadaan tehoa 330 kW. Liikkumiseen tarvittava energia on varastoitu neljään 50 kW:n litiumioniakkuun, joista saadaan yhteensä 600 voltin jännite. Tällä varustuksella 3-akselisen auton kokonaispaino kasvaa noin 2 000 kiloa, josta osa tosin voidaan kompensoida EU:n mitta- ja massadirektiivin mahdollistamalla tuhannen kilon  kokonaispainon korotuksella, kun käytetään vaihtoehtoisia voimanlähteitä. Näin sähkömoottorin käyttäminen voimanlähteenä suomalaisella 28 tonnin kokonaispainolla ei vie juurikaan kantavuutta.

Toimintasäde koukkulaittein varustetulla kuorma-autolla on noin 120 kilometriä. Tämä riittänee pääosaan pääkaupunkiseudulla tehtävistä lavansiirroista. Tosin sähkökäyttöinen voimanulosotto vie myös energiaa, joten koukkulaitteen runsas  käyttö myös vähentää toimintasädettä. Akkujen lataus suoritetaan henkilöautoista tutulla CCS2-järjestelmällä tai AC-latauksella. Akkujen kapasiteetista johtuen lataustehon on oltava suurempi kuin henkilöautoissa, joten kuorma-autojen latausasemien lisäämiselle on haasteita kaupunkisuunnittelussa. Toimintasäde sekä logistiikan sujuvuus määräävät latausasemien määrän. Maassamme päivittäinen, keskimääräinen kuljetusmatka on jonkin verran pienempi kuin ajoneuvon  sähköllä kulkema matka, joten tarkalla suunnitellulla voidaan kyllä mahdollistaa kohtuullinen työskentelyaika. Latauspaikkoina optimaalisia olisivatkin terminaalit ja kuljettajien taukopaikat. Yön yli latauksella voidaan tyydyttää pääosa  päivittäisestä energiatarpeesta ja kuljettajan tauon aikaisella latauksella voidaan lisätä päivittäistä ajomatkaa. Volvo Trucks lupaa akkujen käyttöiän olevan noin kahdeksasta kymmeneen vuoteen, jonka jälkeen niiden elinkaarta voidaan lisätä, vaikka aurinkoenergiaa varastoimalla.

Renault Master ZE

Toinen esitelty auto oli Renaultin Mastermalliston täyssähkökäyttöinen pakettiauto. Valmistaja lupaa 33 kW:n Litium-ion akulla varustetulle autolle 120 km:n toimintasäteen. Toimintasäteeseen vaikuttavat suuresti vuodenajat, koska osa akun energiasta käytetään ajoneuvon lämmitykseen. Auto kulkee nopeimmillaan sallittua 100 km/t vauhtia 57 kilowatin R75-sähkömoottorilla. Akkujen lataus voidaan suorittaa joko kotona 3,7 kW:n seinälaturilla, jolla latausaika on latausvirrasta  riippuen 4–8 tuntia tai yleisillä pikalatausasemilla, joilla täysi akun varaus saadaan nopeimmillaan noin neljässä tunnissa. Kantavuus autolla on noin 400 kiloa vähemmän kuin vastaavalla dieselmoottorisella autolla.

Lyhyt ajoreitti  pääkaupunkiseudun ympäristössä vakuutti sähkökäyttöisten jakeluajoon tehtyjen ajokkien hyödyistä. Ajaminen on tehty helpoksi, vaihtovirtamoottori antaa potkua välittömästi, kun polkaistaan kaasupoljinta (sähköpoljinta). Kojetaulussa  olevasta energiamittarista näkee kuinka paljon energiaa raskaan ajoneuvon liikkeelle lähtö kuluttaa. Ajotavalla onkin suuri merkitys toimintasäteeseen. Samat periaatteet kuin taloudellisessa ajamisessa polttomoottoriautolla toimivat myös sähköautolla, korostetusti. Järkevä lähestyminen risteyksiin ja liikennevaloihin sekä liike-energian talteenotto kevyellä jarrutuksella nostavat toimintamatkaa selvästi. Samoin lämmitysjärjestelmän oikea käyttö. Korkea lämpötila ohjaamossa  kuluttaa energiaa. Taitava kuljettaja pääsee täysin erilaisiin toimintasäteisiin kuin huolimaton, energiaa tuhlaavasti käyttävä kuljettaja. Ennakoivasti ajamalla saa säästöä myös alentuneina huoltokustannuksina. Jarrupalat pitävät siitä, ettei niitä hehkuteta kovissa jarrutuksissa.

Kokemus kahdesta eri painoluokan jakelukäyttöön soveltuvasta, sähkökäyttöisestä ajoneuvosta oli mukava. Kuljettajan ajotapa palkitsee monella tavalla, eikä unohtaa saa autojen hiljaisuutta. Sillä on suuri merkitys yöjakelussa. Tekniikan puolesta jakelukaluston voi jo vaihtaa vähäpäästöisempään ja meluttomampaan. Kokonaispäästöt riippuvat sähköenergian tuotantotavasta. Meillä Suomessa energiantuotanto on melko puhdasta. Tulevaisuuden haasteina tulevat olemaan akkuteknologian kehitys, jotta päästäisiin pidempiin toimintaetäisyyksiin sekä ajoneuvokäytössä olleiden akkujen kierrätys. Ongelmaksi voi koitua myös akkujen valmistukseen tarvittavien mineraalien riittävyys. Näiden asioiden tasapaino tulee ratkaista lähitulevaisuudessa. Tämän hetken teknologialla ajoneuvojen hinta on melko korkea, mutta yritykset, jotka ajoneuvoja käyttävät saavat lisäarvoa sijoittamalla puhtaampiin energiamuotoihin.