Positiivinen sopeutuja pärjää

Autokeidas valtateiden 2 ja 10 risteyksessä Forssassa on Autoyhtymä Valtonen Ky:n väelle tuttu kohtauspaikka. Kuljettajat vaihtavat siellä usein autoa ja moni nauttii kahvin tai lounaan. Tänään lounaspöytään kanssani istuvat yrityksen omistaja Pekka Valtonen ja hänen poikansa Valtteri (24 v.) ja Vesa-Pekka (32 v.). Keskimmäinen poika Veli-Petri (30 v.) on ajossa.

Hyväntuuliset Valtoset tekevät mielellään töitä yhdessä. Nuoret miehet toteavat, että tähän on tultu, eikä muuta ole kaivattu.

– Yhteinen työ kyllä hieman kaventaa puheenaiheita vapaa-aikana. Juttu tuppaa kääntymään aina töihin, Vesa-Pekka naureskelee.

Valtoset ajavat raakapuuta – ovat ajaneet jo vuodesta 1946. Pekan isä Viljo perusti yrityksen, jossa työtä teki myös jälkikasvu. Poikiensa Arvin ja Arin kanssa Viljo perusti Autoyhtymä Valtonen Ay:n vuonna 1981. Veljeksistä nuorin, Pekka tuli osakkaaksi vuonna 1985. Hän lunasta yritystoiminnan veljiltään vuonna 2006.

– Vuosina 1974–1990 kuljetimme myös haketta, mutta raakapuun ajo on meidän juttumme. Sopimuksemme UPM:n kanssa on viisivuotinen. Taktiikkaamme on palvella asiakasta aina vain paremmin syventäen yhteistyötä oma-aloitteisesti ja aktiivisesti, Pekka toteaa.

Verkoston kehittäjäksi

Pekan pahin kriisi työelämässä osui vuoteen 1992. Silloin ajoja ei ollut seitsemään kuukauteen. Juuri uuteen kotiin muuttanut perhe joutui elämään säästöillä ja vaimon tuloilla. Pekka päätti hakea liikenneopettajakoulutukseen. Uusi ura jäi kuitenkin kokeilematta, kun kuljetuksia Suomesta Ruotsiin ja takaisin onneksi löytyi.

Vuosina 2005–2006 UPM kehitti avainyrittäjä-sapluunaa ja tarjosi Pekalle mahdollisuutta ryhtyä avainyrittäjäksi. Pekka oli silloin kahden auton yrittäjä ilman kuljettajia.

– Päätin uskaltautua Forssan alueen UPM:n avainyrittäjäksi. Kokosin kotiseudultani yhteistyökumppaniverkoston ja suunnittelin toimintamme. Työtä sain tehdä paljon, mutta aika näytti, että tein oikean päätöksen. Vuonna 2008 pystyin laajentamaan omaa toimintaani ostamalla alasta luopuvalta yhteistyökumppanilta hänen autonsa.

Sukupolvenvaihdos häämöttää

Valtoset pitävät keskenään suunnittelupalaverin joka viikko. Vesa-Pekalla on jatkuva neuvotteluyhteys asiakkaaseen ja korjuuyrittäjiin. Veli-Petrin vastuulla on kalustonsuunnittelu ja -hallinta. Valtteri keskittyy toistaiseksi ajamiseen ja pitää yllä huumoria yrityksessä. Kokonaisvastuu on tietysti omistajalla.

Autoyhtymä Valtonen Ky:ssä on aloitettu tänä vuonna sukupolvenvaihdoksen suunnittelu. Se tehdään SKAL:n lakimies Sami Puskan avulla. Aikaikkunaksi on kaavailtu paria vuotta. Hoppua ei ole, veljekset tietävät mihin ovat ryhtymässä.

– Minulla on paljon elämänkokemusta, mutta nyt pitää antaa tilaa nuorille. Itse asiassa tärkein tehtäväni viime vuosina on ollut tehdä itseni tarpeettomaksi, Pekka virnuilee.

Yrityksen johtaminen vaatii opiskelua

Vesa-Pekka on yrityksen operaatiopäällikkö. Hän on opiskellut logistiikkainsinööriksi Metropolia Ammattikorkeakoulussa ja on kiinnostunut ihmisten johtamisesta. Opiskeluaikana hän oli mukana myös ensimmäisessä Tulevaisuuden Tähdet -ryhmässä. Työn ohella hän on suorittanut yritysjohtamisen erikoisammattitutkinnon.Vesa-Pekan mielestä johtamisen on oltava ennaltaehkäisevää, jatkuvaa ja osallistavaa. Se motivoi työntekijöitä.

– Isälle oli aikanaan suuri murros siirtyä ratin takaa johtajaksi. Me veljekset voimme auttaa toisiamme tässäkin asiassa. Meillä on toimintaamme paljon uusia ideoita, mutta kyllä ne kierrätetään isän hyväksyttävinä. Parhaillaan suunnittelemme lisäpalveluita asiakkaallemme. Suurin ja mahtavin yritys ei aina pärjää, vaan sopeutuja, Vesa-Pekka sanoo.

Työviihtyvyyttä ja itseohjautuvaa toimintaa

Veli-Petrillä on suuri rooli yrityksen kaluston kehittämisessä. Hän hankkii tietoja valmistajilta ja pohtii sitten muiden kanssa, minkälainen kalusto yrityksen toimintaan soveltuu parhaiten. Ennen ostopäätöstä Veli-Petri keskustelee vielä kuljettajien kanssa, koska on hyvin tärkeää, että työkalu on myös heille mieluinen. Se lisää työviihtyvyyttä.

Yrityksen toiminnan punainen lanka on se, että kuljettajat ohjaavat itse itseään. Heillä on vapautta ja vastuuta. Autoissa on UPM:n ohjelma, josta näkyvät varastopaikat ja täytettävät kiintiöt. Korjuuyrittäjät lähettävät tiedot tien varsiin ajetuista kuormista. Kuljettaja valitsee itse, mistä varastosta seuraavan kuorman hakee. Tietojen digitaalinen välittyminen on ollut arkea jo parikymmentä vuotta.

Pekka selvittää, että itseohjautuvuus on kuljettajia sitouttavaa itsenäisyyttä, joka vapauttaa oman väen muihin tehtäviin.

– Pyrimme aina positiivista kohti kaikessa tekemisessämme, Pekka sanoo.

Hän on esimerkiksi lohduttanut perävaunun kaatanutta nuorta kuljettajaa: Meillä on vain kahdenlaisia kuljettajia. Niitä, jotka ovat kaataneet perävaunun ja niitä, jotka eivät vielä ole kaataneet perävaunua.

Vesa-Pekka pyrkii olemaan yhteydessä kaikkien kuljettajien kanssa usein ja tasapuolisesti kunkin auton molempien kuljettajien kanssa. Lisäksi hän käy tutkimassa hakkuupaikkoja. Ilman esiselvitystä kuljettajia ei enää lähetetä metsään. Ajon jälkeen annetaan loppuselvitys asiakkaan varastotilanteesta. Vesa-Pekka huolehtii kalusto-, henkilöstö- ja ammattipävyystietojen taltioimisesta ASKI+ -sovellukseen.

Ammattipätevyykoulutuksista työturvallisuusasioihin painottuvat kurssit ovat olleet usein asiakkaan toteuttamia. Lisäksi Volvolla on ollut ennakoivan ja turvallisen ajon koulutuksia, muut yrityksen direktiivikoulutukset ovat olleet SKAL:n järjestämiä.

Järjestötoiminnan kautta löytää vertaistukea

SKAL:n toisena varapuheenjohtajana Pekalla on paljon järjestön toimintaan liittyviä kokouksia ja matkoja. Vesa-Pekka ja Valtteri sanovat odottelevansa vielä järjestötoiminnan kipinää.Pekka toteaa, että hän on saanut valtakunnan-, alue- ja paikallistason järjestötyöltä ehdottomasti enemmän kuin mitä se on ottanut. Vertaistuki on hänen mielestään ollut aivan korvaamatonta. Jos vain saa suunsa auki, huomaa, että muut painivat samojen ongelmien kanssa. Pekan verkosto on vuosien kuluessa kasvanut maanlaajuiseksi.

Valtteri Valtonen oli tyytyväinen Ennakoiva ammattilainen -etäkoulutukseen ja ilmoittautui jo seuraavaan etäopiskeluun.

Valtteri etäkoulutuksessa

Valtteri Valtonen osallistui elämänsä ensimmäiseen etäkoulutukseen huhtikuussa. Ammattipätevyyskoulutuksen järjesti SKAL ja kurssin nimi oli Ennakoiva ammattilainen.

– Suunnittelin veljeni kanssa yrityksen ammattipätevyyskoulutuksia ja ajattelimme, että on hyvä kokeilla myös edullisempaa etäkoulutusmahdollisuutta.

Valtteri osallistui koulutukseen kotonaan. Koulutus kesti 7,5 tuntia ja se oli tauotettu Valtterin mielestään sopivasti pitämään opiskelijat vireinä.

– Meitä opiskelijoita oli kahdeksan ja opettajana oli Matti Grönfors SKAL:sta. Mielestäni uskaltauduimme alkukankeuden jälkeen mukavasti vuoropuheluun. Kukin meistä kertoi omia kokemuksiaan. Olin kurssiin niin tyytyväinen, että ilmoittauduin jo seuraavaan etäkoulutukseen, jonka aiheena on Kustannustietoinen kuljettaja.

Lue myös

Ammattipätevyyden jatkokoulutus etänä