Usein kysyttyjä kysymyksiä polttoainetuesta ja Valtiokonttorilta saatuja vastauksia.

Onko kylmäkoneissa käytetty polttoöljy polttoainetuen piirissä?  
Ei 

Ovatko AdBlue-kustannukset polttoainetuen piirissä? 
Ei 

Ovatko ulkomailla tankatut polttoainekustannukset tuen piirissä? 

Kyllä, mikäli yritys ja ajoneuvo muutoin täyttävät tuen saamisen edellytykset.  

Onko kerralla tukikaudella varastosäilöön ostettu polttoaine-erä tukikelpoinen meno, vaikka sitä ei ole kokonaisuudessaan käytetty tukikaudella? 

Kyllä. Laissa tarkoitettujen polttoainekulujen tukikauteen kohdistumisen osalta määrittävänä tekijänä on Valtiokonttorin mukaan polttoaineen ostoajankohdan tai toimitusajankohdan kohdistuminen tukikauteen. Valtiokonttorin on myös tukihakemuksen käsittelyn yhteydessä taikka jälkikäteisin tarkastustoimin mahdollista edellyttää yritykseltä tositteita, jotka osittavat polttoaineen ostamista taikka toimittamista koskevan ajankohdan.  

Voiko polttoainetukea hakea myös sellaisissa autoissa käytettyyn polttoaineeseen, jotka eivät ole olleet yrityksen hallinnassa 1.2.2022, vaan hankittu yritykseen myöhemmin tukikauden aikana? 

Kyllä, kunhan tukea hakevassa yrityksessä on ollut vähintään yksi luvanvaraiseen käyttöön rekisteröity auto 1.2.2022. Mikäli yritys on hankkinut uusia polttoainetukea koskevassa laissa tukikelpoisuuden edellytykset täyttäviä ajoneuvoja tukikauden aikana, voi yritys ilmoittaa Valtiokonttorille myös näitä ajoneuvoja koskevat polttoainekustannukset.   

Mikäli yrityksellä ei ole yhtään liikennelupaa ja/tai hallinnassa olevaa ammattikäyttöön rekisteröityä ajoneuvoa 1.2.2022, tuen myöntämisen kriteerit eivät täyty, vaikka yritys olisi hankkinut liikenneluvan ja/tai ammattikäyttöön rekisteröidyn ajoneuvon tukikauden aikana. 

Onko ns. vuoronvaihtoautoissa kulutettu polttoaine tuen piirissä?  

Ei. Tukea myönnetään ainoastaan laissa määriteltyyn kuljetustoimintaan käytettävien ajoneuvojen polttoainekustannuksiin. Tukikelpoinen ajoneuvo tulee olla merkittynä liikenneasioiden rekisteriin ja ajoneuvon käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö. Muut yrityksen mahdolliset ajoneuvot eivät ole polttoainetuen piirissä. 

Jos yrityksellä on alv-velkoja, joista on sovittu maksujärjestely verottajan kanssa ja yritys on noudattanut tätä maksujärjestelyä, onko yritys tällöin tukikelpoinen? 

Jos verovelasta on Verohallinnon tekemä maksujärjestely, ei tällaisesta verovelasta tule merkintää verovelkarekisteriin eikä se siten muodosta estettä polttoainetuen saamiselle. 

Saako polttoaine- tai polttoöljytukeatyökoneissa käytettyyn dieselöljyyn? 
Työkoneiden osalta tukikelpoista on ainoastaan polttoöljy, joten työkoneissa käytetty diesel jää lain mukaan tuen ulkopuolelle.