Onnistunut talvitienhoito kantaa pitkälle

ELY-Keskuksen Mäntsälä-Heinola-alueen aluevastaava Jan Berghäll, miten tienpinnan vaurioita havaitaan?

– Vauriot havaitaan tiestötarkastuksissa, joita ELY-keskusten aluevastaavat tekevät viikoittain ja laatukonsultoinneissa, joita tehdään virka-ajan ulkopuolella. Lisäksi teitä kunnossapitävät urakoitsijat havainnoivat teiden kuntoa. Niiden kunto antaa osviittaa myös lähialueen tiestön kunnosta. Palautetta saamme myös Tienkäyttäjän linjalta.

Kelirikko Keväisin jokainen soratie saa kelirikko-merkin. Pinnalta kuraista, mutta alta routaista tietä ei voida tasata ennen tien kuivamista ja jään sulamista. Ensiapuna käytetään murskeen levittämistä.

Tielläliikkujan ja viranomaisen kriteerit

Railoja, kuoppia, uria, jäätä. Tielläliikkuja, erityisesti ammattiautoilija, kohtaa teillä monenlaisia ja -muotoisia ongelmia, jotka vaikeuttavat ajoa ja huonontavat liikenneturvallisuutta. Miksi viranomainen ei puutu niihin?

– Tielläliikkujien kriteerit ovat usein korkeammalla kuin viranomaisten. Viranomaisten käyttämien laatukriteerien mukaan tiellä saa olla jonkin verran kuoppia, kunhan liikenneturvallisuus ei kärsi. ELY-keskuksen täytyy myös toimia tien kunnossapidosta huolehtivan urakoitsijan kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti.

– Pyrimme kuitenkin aina ennakoimaan eli toimimaan siten, että ongelma on havaittu ja siihen on puututtu ennen kuin se alittaa laatukriteerit. Esimerkiksi kesällä pyrimme ennakoimaan talvikelejä ja hoitamaan kuntoon muun muassa teiden päällysteitä ja reunapalteita sekä teidän kuivatukseen liittyvia toimia, kuten ojitusta ja sorastusta.

Keskisauman paikkaus Sälinkääntiellä Mäntsälässä on juuri valmistunut tien keskisauman paikkaus. ELY-keskuksen aluevastaava Jan Berghäll on tyytyväinen lopputulokseen.

Kuilua kaventamaan ja yhteistyötä parantamaan on tarkoitus ottaa käyttöön uusi urakkamalli. Siinä tilaaja eli käytännössä ELY-keskus on enemmän mukana aliurakoitsijoiden kilpailutuksessa ja paikan päällä pääurakoitsijan toimitiloissa. Yhteistyötä ELY-keskuksen ja urakoitsijan välillä pyritään näin lisäämään, jakamaan riskejä ja tekemään toimintaa läpinäkyvämmäksi.

Tekoäly avuksi

Digitalisaatiosta ja tekoälystä odotetaan ratkaisua tulevaisuuden ongelmiin – niin myös liikenteen ja teiden kunnossapidon pulmissa. Teiden kunnossapitoon on olemassa ja kehitteillä useita sovelluksia, joiden avulla voidaan helpottaa teiden kunnossapidon valvontaa. Esimerkiksi satelliittikuvista voidaan seurata lumisateiden liikkeitä ja sitä, mihin aikaan kaluston täytyy startata kohti aurattavia kohteita. Voisiko tekoäly hoitaa tulevaisuudessa teiden kunnossapidon valvonnan?

– Digitalisaatio auttaa erityisesti tiestön kuvantamisessa. Se ei korvaa työntekijöitä, mutta toisi säästöjä. Tulosten täytyisi tosin olla luotettavia ja sisältyä palvelusopimukseen, jonka pohjalta toimitaan. Ongelmana olisi data-aineiston paljous ja sen purku, sillä jo nyt aineiston purkuun ja analysoimiseen menee aikaa.

Liikennettä vaarantava päällystevika Murskeella paikattuja kuoppia. Liikennettä vaarantavaksi päällysteviaksi luokitellaan yli viisi senttiä syvät ja noin pään kokoiset reiät. Sorateillä vastaavaksi luokitellaan kohdat, joissa on useita yli seitsemän sentin syvyisiä kuoppia.

Hoidettu tiestö, hyvät renkaat ja pätevät kuskit

Myös tielläliikkujat voivat ilmoittaa havaintojaan tiestön ongelmakohdista. Liikenneviraston Tienkäyttäjän linja on auki vuorokauden ympäri. Havainnot luokitellaan Tieliikennekeskuksessa ja välitetään teitä kunnossa pitäville urakoitsijoille joko tiedoksi tai toimenpidepyynnöksi. Ei-akuuteista, pidempiaikaisista tiestön ongelmista voi ilmoittaa myös Liikenteen asiakaspalvelukeskukseen.

Kiireisimpinä aikoina puheluita Tienkäyttäjän linjalle tulee satoja kuukaudessa alueittain. Palautetta tarvitaan ja sitä vastaanotetaan jatkossakin.

– Pyrimme ennakoimaan erityisesti liukkauden torjunnassa, jotta tiet palvelisivat hyvin raskasta liikennettä. Parannusta on saatu aikaan ja uskon, että hoidettu tiestö, hyvät renkaat ja pätevät kuskit yhdessä takaavat parhaat edellytykset turvalliseen liikenteeseen.

Turvallista kevättä!