Onko sinulla töitä, mutta ei riittävästi kuljettajia?

Tarjoamme kuljetusyrittäjille ammattitaitoisen työvoiman hankkimiseen RekryKoulutusta. SKAL:n ja CAP Pro Academyn valtakunnallinen yhteistyömalli palvelee kuljetusyrityksiä ja heidän työvoimatarpeitaan sekä luo uusia uramahdollisuuksia lukuisille alasta kiinnostuneille tulevaisuuden ammattilaisille.

RekryKoulutus on mahdollisuus jokaiselle kuljetusyritykselle, jolla on akuutti osaajapula. Jos tarvitset vain yhden kuljettajan, voidaan koulutuksissa yhdistää eri yritysten tarpeita.

SKAL markkinoi RekryKoulutusta yhteistyössä SKAL:n alueyhdistysten ja erikoisjärjestöjen kanssa. CAP Pro Academy toimii RekryKoulutusten vastuullisena järjestäjänä ja huolehtii koulutukseen liittyvästä viranomaisyhteistyöstä. TE-palveluiden kanssa yhteistyössä tehtävässä hankkeessa rekrytoiva yritys osallistuu koulutuksen kuluihin. Koulutettavalle opetus on maksutonta.

Koulutaosaajia omiinkuljetuksiisiedullisesti!

RekryKoulutuksen tavoitteena on kouluttaa osaajia suoraan uuteen ammattiin kuljetusyrityksiin, joilla on haasteita löytää osaavaa ja sopivaa työvoimaa - nopealla aikataululla.

RekryKoulutuksen hinta

RekryKoulutuksen rahoituksesta vastaa pääosin Työ- ja elinkeinohallinto. Työnantajan osuus on 30 % hankintasopimuksessa määritetystä kokonaishinnasta. CAP Pro Academy voi ostaa koulutuksen aikana ko. yrityksiltä koulutukseen liittyviä palveluita. Opiskelija maksaa vain omaan käyttöönsä jäävän viranomaisen myöntämän kortin, passin tai lisenssin lunastamisesta aiheutuvat maksut, muuten koulutus on opiskelijalle maksutonta.

RekryKoulutuksen pituus

Koulutus kestää pääsääntöisesti 4–7 kuukautta. Aika riippuu siitä, mitä ajokorttiluokkia ja ammattipätevyyksiä koulutuksen aikana suoritetaan. Rekry-Koulutuksessa ei suoriteta tutkintoja tai osatutkintoja. Koulutuksen loppuosaan sisältyy oppilaan lähtötilanteen mukaan määräytyvä 40–60 päivää kestävä työssäoppimisjakso kuljetusyrityksessä. Työssäoppimisjakson aikana koulutettava tutustuu yrityksen työympäristöön ja usein kykenee itsenäiseen työskentelyyn ennen koulutuksen päättymistä.

Vaatimukset koulutettaville

Koulutukseen hakeutuvan tulee olla työtön tai työttömyysuhanalainen (lomautettu, osa-aikatyössä, määräaikainen työsuhde päättymässä tai opiskelija, jonka opinnot ovat päättymässä). Ikää tulee olla vähintään 21 vuotta (koulutus sisältää 140 tuntia perustason ammattipätevyyskoulutusta). Lisäksi tarvitaan vähintään B-luokan ajo-oikeus (koulutus kattaa työssä tarvittavat ajoluvat). Muut kriteerit sovitaan yhdessä yrityksen kanssa.

Vaatimukset yritykselle

Mikäli tarve on 6 kuljettajaa tai enemmän voimme toteuttaa yrityksellesi oman RekryKoulutuksen. RekryKoulutus voidaan suunnitella myös yhteistyössä useamman työnantajan kanssa, minimi ryhmäkoko on kuusi koulutettavaa.

Yhteydenotot

Kuljetusyrittäjä ole yhteydessä omaan SKAL-yhteyshenkilöösi tai suoraan CAP Pro Academyyn www.capproacademy.fi

Tulevaisuuden ammattilainen tutustu RekryKoulutuksiin CAP Pro Academyn sivuilla ja ota yhteyttä: www.capproacademy.fi/tyovoimakoulutukset/

CAP Pro Academy

● Kuljetus- ja logistiikka-alan ammattipätevyyskouluttaja ● Koulutusta kuljettajille, yrityksille, kunnille ja kaupungeille ● Koulutustilat Helsingissä, Joensuussa, Kuopiossa, Oulussa ja Seinäjoella ● CAP Pro Academy -nimen alle yhdistivät huhtikuussa 2021 voimansa Suomen Ammattiliikenne Akatemia, Traffica Oy sekä CAP-Ammattiliikenne ● CAP Pro Academy on osa CAP-Group konsernia