Kuorma-autonkuljettajan ratatyöturvallisuus

Kuorma-autonkuljettajan ratatyöturvallisuus -koulutus antaa valmiudet työskennellä rautatiealueella itseään ja muita vaarantamatta.

Koulutuksessa käydään myös läpi sitä, miten toimia onnettomuus- ja vaaratilanteissa.

Koulutettavan on hallittava perustiedot rautatiealueella tehtävästä kuorma-autonkuljettajan työstä, siihen liittyvistä menettelyistä sekä riskeistä.

Koulutettavalla tulee olla kokonaiskuva rautatieliikennejärjestelmästä sekä hänen tulee hallita perustiedot liikenteenohjauksesta ja sen tehtävistä. Koulutettavan tulee lisäksi hallita perustiedot sähköratajärjestelmästä, järjestelmän ohjauksesta sekä järjestelmään liittyvistä suojaetäisyyksistä ja vaaroista.

Hyväksytyn koulutuksen jälkeen henkilölle myönnetään Rataturva-pätevyys, joka on voimassa viisi vuotta päättymisvuoden loppuun. Pätevyys uusitaan käymällä koulutus uudelleen.

Ota yhteyttä