Erikoiskuljetuksen liikenteenohjaajan pätevyyttä tarvitsevat henkilöt, jotka osallistuvat varsinaisten erikoiskuljetusten liikenteen ohjaamiseen.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajat ovat vastuussa siitä, että kuljetus ei aiheuta vaaraa tiellä liikkujille. Ammattitaitoisella toiminnallaan he huolehtivat myös ajoneuvon, kuljetettavan esineen ja tien kunnossa pysymisestä.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajalupa kuntoon

Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin edellytysten mukaan jokaisella varsinaisesti erikoiskuljetusten liikenteen ohjaukseen osallistuvalla henkilöllä on oltava voimassa oleva erikoiskuljetusten liikenteenohjaajaoikeus, ts. EKL-lupa. Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajalupa suoritetaan kolmepäiväisellä EKL-peruskurssilla. Peruskurssilla suoritettu EKL-oikeus on voimassa kerrallaan enintään viisi vuotta kurssista. Luvan voimassaoloa ylläpidetään yksipäiväisellä EKL-täydennyskurssilla. Vaatimukset luvan myöntämiselle on voimassaoleva B-ajo-oikeus ja Tieturva 1 -pätevyys.

Traficom ylläpitää rekisteriä liikenteenohjaajaoikeuksista.

Erikoiskuljetusten liikenteenohjaajakoulutusta voidaan hyödyntää myös kuljettajan ammattipätevyyskoulutuksena.

Ota yhteyttä