Miten motivoit kuljettajan taloudelliseen ajamiseen?

Samalla reitillä, samalla ajoneuvolla voi kahden kuljettajan ero polttoaineen kulutuksessa olla jopa kymmeniä prosentteja. Ero voi tulla jo pelkästään ajotavasta. Toinen ottaa huomioon vaihtelevan maaston vaikutuksen ajovastuksiin ja pyrkii rullaamaan aina kun se on mahdollista sekä noudattaa ajoneuvokohtaisia nopeusrajoituksia. Toinen kuljettaja ajaa ns. nilkka suorana -tekniikalla, rajoitinta vasten, huomioimatta ollenkaan tien ja maaston vaihteluita.

Vastuuntuntoinen kuljettaja vaikuttaa ajotavallaan pitkällä ajanjaksolla myös muihin merkittäviin asioihin. Ennakoivalla ajotavalla on suuri merkitys jarrujen, renkaiden ja muiden komponenttien kulumiseen. Myös jokainen säästetty polttoainelitra vaikuttaa päästöihin. Kahden kuljettajan välinen ero kulutuksessa heijastuu suoraan myös lähi- ja hiilidioksidipäästöihin.

Moni työnantaja pohtii, miten kuljettajat voitaisiin motivoida mahdollisimman taloudelliseen ajotapaan, ja kuinka eri motivaatiolla varustetut kuljettajat saataisiin samalle viivalle. Yrityksissä saatetaan myös miettiä, kuuluuko kuljettajia palkita erikseen paremmasta, energiatehokkaammasta toiminnasta? Entä mikä on työnjohdon ja ajojärjestelyn rooli näissä asioissa?

Palkitseminen yleensä auttaa parempiin suorituksiin

Kuljettajia saatetaan palkita esimerkiksi hyvästä asiakaspalautteesta, alhaisesta polttoaineen kulutuksesta ja positiivisesta onnettomuuskehityksestä. Hyvät tulokset näissä todennäköisesti kasvattavat myös kuljetusyrityksen kassavirtaa, ei pelkästään mainetta.

Kuinka siis palkita esimerkillisestä toiminnasta, jos yritys on siihen valmis? Kuljettajien palkkiojärjestelmän kehittäminen ei ole helppo asia. Sen tulisi olla oikeudenmukainen ja aidosti motivoiva. Miten varmistetaan, että palkkio osuu oikealle henkilölle? Entä mitä verottaja tuumaa? Nämä ovat asioita, joita palkkiojärjestelmää suunnittelevat yritykset joutuvat ottamaan huomioon.

Kuljettajille lisäeläketurvaa

Palkkiojärjestelmään siirtyminen voi olla helppoa yritykselle, jonka työntekijät ajavat samalla kalustolla lähes identtisiä ajoja. Kuljetusyrittäjä Tomi Roimola Autoyhtymä Roimola Ky:stä kertoo #KuljetanSuomelle -kampanjassa omasta tavastaan. Hän on kehittänyt järjestelmän, jossa ajoneuvojen kulutusta valvotaan kuljettajakohtaisesti polttoaineseurantaa hyväksi käyttäen. Työkaluina seurannassa ovat ajoneuvon väylästä saatava kulutustieto sekä tankkausraportointi.

Kulutuslukemissa otetaan huomioon erilaisia, kokemukseen perustuvia asioita, joilla varmistetaan kuljettajien välinen oikeudenmukaisuus.

Kun tavoitteet täyttyvät, Roimolan yritys siirtää polttoaineenkulutuksessa säästetyt varat kuljettajien lisäeläketurvaan. Tomi Roimola kokee saavansa lisäarvoa töitä, kuljettajien palkitseminen voi olla vaikeaa. Kuinka varmistetaan, että valmiiksi hyvä ja ammattimaisella asenteella toimiva kuljettaja ei tunne tilannetta epäoikeudenmukaiseksi, kun toinen, kevyempää ajoa ajava kuljettaja palkitaan parhaasta tuloksesta seurantajärjestelmän kautta saadulla tiedolla?

Yksilöllinen ajotavan seuranta vaatii jonkin verran työtä, ennen kuin sen saa pyörimään. Kuljetusyrityksen kannattaakin ensin miettiä, onko ajotapaseurantaan oikeasti aikaa ja mikä tärkeintä - tulosten täsmälliseen tulkintaan. Ennakoivasta ajotavasta saatava hyöty maksaa kuitenkin vaivan nopeasti takaisin. Erilaisissa  palkitsemisjärjestelmissä on myös sudenkuoppia. Joissain tapauksissa kuljettajat voivat palkkion saamisen varmistamiseksi ryhtyä myös epärehellisiin toimiin, kuten kulutustietojen manipulointi sekä jopa omalla rahalla ostettu polttoaine.

Tällaisestakin on valitettavasti esimerkkejä.

Ota kulutuksen alentaminenyrityksen yhteiseksitavoitteeksi

Palkkiojärjestelmiä mietittäessä voidaan harkita myös muita ratkaisuja kuin rahaa. Työnantaja voi tarjota esimerkiksi yleiseen työhyvinvointiin liittyviä tapahtumia tai vastaavaa. Yrityksen kannattaa ottaa yhteinen tavoite polttoaineen kulutuksen alentamisesta. Kuljettajat jaetaan ryhmiin, joissa on edustettuna yrityksen eri segmenteissä toimivia kuljettajia. Yhdessä kulutusraportteja seuraten pyritään pitämään kulut kurissa.

Kun yhteiseen tavoitteeseen on päästy, järjestetään teemapäivä, joka voi vaikka alkaa ammattipätevyyspäivänä ja jatkua yhdessäolon merkeissä jollain teemalla. Tällainen teemapäivä voi olla monessa yrityksessä ainoa tapa tutustuttaa työntekijät toisiinsa ja luoda yhteishenkeä.

Kuljetusyrityksen kannattaa miettiä  mahdollisuuksiaan lähteä mukaan kuljettajien palkkiojärjestelmiin. Tärkeää on se, että koko yrityksen johto, esimiestaso ja ajojärjestelijät osallistuvat ja sitoutuvat hankkeeseen. SKAL auttaa mielellään jäsenyrityksiään asioiden suunnittelussa. Hyöty tästä työstä tulee ympäristölle ja kukkarolle.

Näin palkitset taloudellisesta ajotavasta

Tee kuljettajista tiimejä, jotka koostuvat eri alueilla toimivista kuljettajista.Analysoi tiimin kuljettajien polttoaineenkulutushistoriaa, tehkää yhdessä tavoite ja anna sen saavuttamiseen määräaika.Jos tavoitteet saavutetaan, järjestä kuljettajille yhteinen illanvietto, jossa käytte läpi saavutukset. Palkitse voittanut tiimi sovitulla tavalla. Muista myös muita, jotka osallistuivat tavoitteen saavuttamiseen.Pienikin palkinto motivoi kuljettajia.Muista, että saavutettu tavoite on vasta alkua. Kannusta kuljettajia jatkamaan samalla tavalla, jolla tavoitteet on saatu aikaan.

Tutustu "KuljetanSuomelle -kampanjan sisältöön.