Mitat ja massat esillä Brysselissä

Kuljetuskaluston enimmäismittoja ja massoja koskevaa sääntelevää EU-direktiiviä ollaan jälleen uudistamassa. Komission on määrä antaa ehdotuksensa tulevana kesänä juhannuksen alusviikolla. SKALin ja kahdeksan muun suomalaisen tieliikennealoja edustavan järjestön yhteinen Brysselin edunvalvoja FinMobility tiivistääkin asian osalta vaikuttamisen tahtia entisestään kevään aikana. Tarkoituksena on varmistaa parhaan mahdollisen esityksen räätälöinti Suomen kuljetusalalle sekä sen palvelemille asiakkaille.

EU-edunvalvonnan ydin on aktiivinen ja varhainen ennakkovaikuttaminen. Työ on aloitettava välittömästi, kun varma vihi uuden säädöksen aikataulusta ja sen valmistelun aloittamisesta EU-komissiossa on saatu. Tällä tavoin on myös toimittu Suomelle elintärkeän mitta- ja massadirektiivin osalta.

Komission valmistelukoneistolle on tehty selväksi pääviestimme niin erillisissä kuulemisissa kuin suoralla ja jatkuvalla yhteydenpidolla virkamieskuntaan. Kun direktiivi kirjoitetaan uusiksi, on ehdottoman tärkeää säilyttää jäsenmaiden päätösoikeus kansallisista mitoista ja massoista myös jatkossa. Toinen edellytys on oikeus sopia kahdenvälisesti naapurimaiden kesken yhteisistä paino- ja mittamääreistä rajanylittävissä kuljetuksissa. 

Verkostoituminen on valttia

Brysselin vaikuttamisen kulmakivinä on verkostoituminen ja yhteinen edunvalvonta samaa tavoitetta tukevien kanssa. Mitta- ja massateeman osalta saumaton yhteinen sävel soi Ruotsin kuljetusalan sekä kuljetusasiakkaiden kanssa. FinMobility onkin laatinut Ruotsin kuljetusalan katto-organisaatio Transportföretagenin kanssa yhteisen kannanoton, joka on toimitettu asian kannalta keskeisille komissaareille, kuten liikennekomissaari Adina Văleanille sekä komission varapuheenjohtaja, ilmastokomissaari Frans Timmermansille. Kannanotto on luettavissa Finmobilityn verkkosivuilla.

FinMobility ja Transportföretagen järjestävät vapun alla tapahtuman yhdessä suomalais- ja ruotsalaismeppien Elsi Katainen ja Erik Bergkvist kanssa. Euroopan parlamentissa järjestettävä edunvalvontatapahtuman mahdollistaa sen, että näkemykset leviävät yhä laajemmin Brysselin päättäjien tietoisuuteen. Seminaarissa aihetta avaavat muiden muassa Suomen ja Ruotsin viranomaistahot, sekä Europpa-tason että kansalliset liikennejärjestöt mukaan lukien SKAL sekä kuljetus- ja huolintayritykset ja ajoneuvovalmistajat.

On syytä myös korostaa, että suomalaistoimijoiden keskinäinen yhteistyö asiassa on erityisen väkevää. Niin kuljetusalan kuin elinkeinoelämän edustajat ovat suorassa rivissä yhteisten tavoitteiden takana.

Kiitos kuuluu myös Suomen viranomaisille, jotka liikenne- ja viestintäministeriön sekä Suomen pysyvän EU-edustuston johdolla vaikuttavat aktiivisesti Brysselin koneistoon.