Mitä puolueet lupasivat?

Eduskuntavaalit on nyt käyty, ja hallitusohjelmaneuvottelut ovat käynnistymässä. Kokoomus on kutsunut hallitus­neuvotteluihin perus­suomalaiset, Rkp:n ja kristillis­demokraatit. Kuljetusyrittäjä-lehden toimitus tarkasteli kolmen vaaleissa parhaiten pärjänneen puolueen vaaliohjelmat ja niiden tieliikennelinjaukset.

Tieliikenne vastaa noin 90 prosenttia Suomessa kuljetetuista tavaratonneista. Syrjäisen maamme viennin ja elinvoiman kannalta on olennaisen tärkeää, että muun muassa tiemäärärahat ovat riittävät ja alan kannattavuudesta pidetään huolta. Kuljetusyrittäjä-lehden toimitus tarkasteli kolmen suurimman puolueen – eli kokoomuksen, perussuomalaisten ja SDP:n – tieliikennelinjaukset.

Kokoomus

Kokoomus lupaa vaaliohjelmassaan, että tieverkon korjausvelkaa lyhennetään. Puolue aikoo laittaa koko Suomen liikenneyhteydet kuntoon:

”Toimivat yhteydet Suomen sisällä ja Suomesta maailmalle ovat edellytys talouskasvulle ja huoltovarmuudelle. Lyhennämme tie- ja raideverkon korjausvelkaa sekä huolehdimme meri- ja lentoyhteyksistä. Mahdollistamme toimivan lähijunaliikenteen uusille kaupunkiseuduille, kehitämme nopeampia raideyhteyksiä ja edistämme raideliikenteen kilpailua.”

”Siirrämme verotuksen painopistettä työn ja yrittämisen verotuksesta haittojen, päästöjen ja kulutuksen verotukseen.”


Perussuomalaiset

Perussuomalaiset peräänkuuluttavat ohjelmassaan toimenpiteitä, joilla minimoidaan päästöjä ja lasketaan sähkön ja polttoaineiden hintoja.


”Biopohjaisten polttoaineiden liikennekäytön jakeluvelvoitteesta luovutaan. Biopohjaiset polttoaineet kannattaa polttaa surkean hyötysuhteen autojen sijaan korkean hyötysuhteen monipolttoainevoimaloissa.”


”Kohonneet ja Suomen kilpailijamaita selvästi korkeammat energia- ja logistiikkakustannukset romauttavat kotimaisen vientiteollisuuden kilpailukyvyn. Jos teollinen
valmistuksemme katoaa ulkomaille, romahtaa hyvinvointimme rahoituspohja.”

Sosialidemokraatit

SDP aikoo huolehtia toimivista liikenneyhteyksistä, sillä se on elinkeinoelämän ja työllisyyden kannalta Suomen elinehto. Puolue aikoo panostaa perusväylänpitoon
ja tiestön korjausvelkaan:


”Tällä hallituskaudella aikaansaadun 12-vuotisen valtakunnallisen liikennejärjestelmäsuunnitelman tulee jatkossakin toimia liikennepolitiikan lähtökohtana. […] Tulevalla hallituskaudella sen rahoitus tulee turvata ja rahoitustasoa nostaa, jotta estämme korjausvelan kertymisen ja mahdollistamme pitkäjänteisen kehittämisen koko maassa, kaikissa liikennemuodoissa.”


”Liikennettä on uudistettava kestäväksi ja älykkääksi, mukaan lukien lentoliikenne. Perusväylänpidon rahoitus on turvattava ja korjausvelkaa vähennettävä.”

SKAL kysyi, puolueet vastasivat

SKAL lähestyi eduskuntavaalien alla kaikkia eduskuntapuolueita ja kysyi niiden näkemyksiä liikenteeseen ja logistiikkaan. Kuusi puoluetta vastasi.

Kolmen suurimman puolueen vastaukset SKALin väittämiin: