Mikä kriisi nyt on menossa?

Luemme mediasta usein, että meillä on ilmastokriisi. Maapallomme 4,6 miljardin vuoden historiaan nähden voi ollakin, että ihmiskunta on viimeisen 200 vuoden aikana tehnyt tekoja, jotka ovat eri mittareilla johtaneet ilmastokriisiin. En ala tästä väittelemään.

Meillä Suomessa juuri nyt vuonna 2022 on syntymässä kilpailukyky- ja hintakriisi. Väitteeni perustuu siihen, että kuljetus- ja logistiikkakustannuksemme ovat nousemassa tasolle, jossa vientimme kilpailukyky on murenemassa.

Suomessa on Euroopan toiseksi kallein diesel. Kallein on naapurimaassamme Ruotsissa. Kun keskustelin Ruotsin järjestön kollegani kanssa, totesimme saman: olemme kurjistamassa kansallisilla ratkaisuilla pohjoismaista hyvinvointiyhteiskuntaa.

Tilastokeskuksen mukaan dieselin hinta nousi 28,5 prosenttia viimeisen vuoden aikana joulukuusta 2020 joulukuulle 2021. Euroissa 37 senttiä per litra. Aivan ennätyksellisiä lukuja.

Tämä ei kuitenkaan riittänyt: vuoden 2022 alussa dieselin hinta nousi edelleen. Tähän vaikutti öljyn markkinahinnan lisäksi kiristynyt jakeluvelvoite, mikä velvoittaa polttoaineyhtiöitä lisäämään aiempaa enemmän kalliimpaa uusiutuvaa raaka-ainetta liikennepolttoaineisiin. Lisäksi nousi myös parafiinisen dieselöljyn vero kahdella sentillä per litra.

Polttoaineen hintakriisin yhdeksi ratkaisuksi olemme esittäneet ns. ammattidieselin käyttöönottoa. Se on jo yhdeksässä EU-maassa käytössä oleva mekanismi, jolla paljon dieseliä kuluttavat ammattiliikenteen yritykset saavat palautusta maksamastaan dieselin polttoaineverosta. Belgiassa tämä palautus on suurin, lähes 27 senttiä per litra.

Dieselin hintaan kohdistuvilla päästövähennystoimilla ei ole päättäjien toivomaa päästöjä vähentävää ohjausvaikutusta. Näin siksi, että diesel on tällä hetkellä ainoa soveltuva polttoaine raskaimmissa kuljetuksissa. Jäljelle jää vain sanktio ilman mahdollisuutta tehdä päästöjä vähentäviä toimia.

Tämä sanktio myös tuntuu. Kuljetusbarometrimme mukaan lähes joka toinen kuljetusyritys kertoi kannattavuutensa heikentyneen syyskuusta lähtien. Heikosti kannattava yritys ei myöskään voi investoida vähäpäästöisempään kalustoon.

Logistiikkakustannusten kasvu pitkien etäisyyksien Suomessa horjuttaa kaikkien yritysten kilpailukykyä, niin kuljetusalalla kuin kaupassa ja teollisuudessakin.

Ammattidiesel parantaisi Suomen kilpailukykyä, kyseessä ovat lopulta kuljetusalan yritysten menestymisen lisäksi kaikkien alojen työpaikat ja maamme huoltovarmuus.

Ratkaisu on poliittisten päättäjien käsissä. Hintakriisiin on herättävä nyt.

Lue myös www.skal.fi/ammattidiesel

Anssi Kujala