Meni tunteisiin

Viime tammikuussa huomasin, että nyt on haettavana työtehtävä, joka soittaa sieluni kannelta. Suomen Kuljetus ja Logistiikka SKAL ry haki uutta toimitusjohtajaa pitkään tehtävää hoitaneen Iiro Lehtosen jälkeen.

Työskentelin tuolloin Suomen Yrittäjien varatoimitusjohtajana. Päätin hakea tehtävää ja monipuolisen valintaprosessin jälkeen sain huhtikuussa soiton, että järjestön johto on halukas valitsemaan minut. Tuo soitto meni totisesti tunteisiin. Miksi?

Siksi, että toimiala on minulle erittäin läheinen. Suvussani on kuljetusyrittäjyyttä neljässä sukupolvessa. Isoisäni aloitti alalla 1920-luvulla, hänen viisi poikaansa jatkoivat kaikki omilla yrityksillään, kummatkin veljeni toimivat alalla ja neljäs sukupolvi on vahvasti mukana. Toinen omista pojistani on päivittäin maansiirtoauton ratissa. Tällä en yritä edes väittää, että itse olisin täysiverinen kuljetusalan ammattilainen. Päinvastoin: muistelen, että lähipiirissäni naljailtiin joskus, että saan rikki jopa Fullerin loodan.

Fullerin lootaa en tunnusta rikkoneeni, mutta oma työurani on ollut suvun perinteistä poiketen muuta. Olen toiminut 1990-luvun alkupuolelta lähtien monipuolisissa järjestöjohtamisen ja yhteiskuntavaikuttamisen tehtävissä. Sen lisäksi, että tiedän, millaista on suomalaisen kuljetusyrittäjyyden arki, tiedän varmuudella, miten johdetaan oikea-aikaista ja tehokasta vaikuttamistyötä.

Tiedän myös, miksi tätä työtä tehdään. SKALin tehtävä on puolustaa suomalaista kuljetusyrittäjyyttä ja koko logistiikan toimialaa. Erään paikallisyhdistyksemme perustamiskirjassa 60 vuoden takaa todetaan, että yhdistyksen tehtävänä on ”valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja, mikäli ne eivät koske työnantajain ja työntekijäin välisiä suhteita, toimia hyödyllisten uudistusten aikaansaamiseksi autoliikenteen alalla, kehittää hyvää ja toverillista yhteisymmärrystä jäsentensä keskuudessa ja estää heidän keskinäistä epälojaalia kilpailuaan.”

Tärkeitä tehtäviä. Noista yhdistyksien perustamisen alkuvaiheista alan haasteet ovat vaihtuneet, mutta perusajatus on edelleen sama. Tehdään töitä koko porukan ja toimialan puolesta. Työlle on myös entistä enemmän kysyntää. Alallemme kohdistuu nyt suuria haasteita. Kuljetusyrittäjyyden on säilyttävä kilpailukykyisenä. Meidän tehtävämme SKAL ry:ssä on puolustaa kotimaista kuljetusja logistiikka-alaa kaikilla vaikuttamisen tasoilla.

Aloitan nöyrällä asenteella tehtävässäni. Usein olen vuosien varrella kuullut väitteen ”Miksi SKAL ei tee mitään”. Toivon, että tätä ei tarvitse kuulla tulevaisuudessa kuin huumorimielessä.

Anssi Kujala

PS Tiestön kunto puhututtaa. Katso mitä kirjoitin Yhteispeliä-blogissa Rahaa kaikille - mutta mistä teille?