Lisämaustetta liikennöintiin HCT-yhdistelmillä

Monipuoliseen ja moderniin kuljetuskaluston luottava Auramaa-yhtiöt investoi ensimmäiseen 34-metriseen HCT-yhdistelmään vuonna 2013. Yhdistelmässä on 15,5-metrinen etuvaunu ja 13,5-metrinen takavaunu.

– Otimme ensimmäisen HCT-yhdistelmän käyttöön testimielessä, kertoo toimitusjohtaja Pekka Auramaa.

Yritys otti käyttöön vuodenvaihteessa 2019 kolme HCT-yhdistelmää lisää.

Auramaa-yhtiöiden HCT-yhdistelmillä kuljetetaan elintarvikkeita ja kappaletavaraa. Pitkien yhdistelmien etuna on suuri kuormatila: tavaraa pystyy lastaamaan kuljetukseen jopa 30 prosenttia enemmän. Myös päästöjä syntyy vähemmän, kun yhdellä lastilla pystytään kuljettamaan enemmän tavaraa.

Samaan hengenvetoon toimitusjohtaja Pekka Auramaa ja myynti- ja markkinointijohtaja Kalle Auramaa kuitenkin muistuttavat, että vaikka pitkiin yhdistelmiin mahtuu enemmän kuljetettavaa, ei nettohyöty ole valtava, sillä uusi teknologia vaatii resursseja, jotka nostavat kustannuksia merkittävästi.

– HCT-yhdistelmien kanssa on oltava erityisen tarkkana määräysten ja asetusten kanssa. Alussa risteyksiä ja liikenneympyröitä mittailtiin erittäin tarkasti, mistä yhdistelmä mahtuu kulkemaan, muistelee Kalle Auramaa.

Tarkkojen asetusten lisäksi haastetta pitkien yhdistelmien kanssa tuovat liikenneolosuhteet. Tiestön kuntoon ja kunnossapitoon tarvittaisiin Auramaiden mielestä tuhtia lisäpanostusta.

– Erityisesti päätieverkolla täytyisi pystyä liikennöimään vuorokauden ympäri ilman huolta siitä, riittääkö tieverkon kunto takaamaan turvallisen ajon pitkillä yhdistelmillä. 

– Olemme joutuneet joitain kertoja jättämään perävaunun pois liikennöintiolosuhteiden vuoksi. Kokeiluvaiheessa tämä oli hyväksyttävissä, mutta lain tultua voimaan ja pitkien yhdistelmien lisääntyessä pitäisi tienhoidon tason parantua oleellisesti.

Auramaa-yhtiöiden HCT-yhdistelmän kokonaispituus on 34 metriä: etuvaunu 15,5 metriä ja takavaunu 13,5 metriä. Kuva: Matias Auramaa

Lakimuutoksiin linjakkuutta

Auramaa-yhtiöt on kouluttanut kuljettajiaan uusien HCT-yhdistelmien käyttöön. He myös käyvät reitit läpi tarkkaan ja varmistavat, että ajoneuvo mahtuu kääntymään asiakkaiden pihassa. 

– Pitkät yhdistelmät tuovat oman mausteensa liikennöinnin suunnitteluun, toteaa Pekka Auramaa.

Varautuminen on kannattanut, sillä liikennöinti yrityksen nykyisillä HCT-yhdistelmillä on sujunut ongelmitta. 

Vaikka pitkät yhdistelmät aiheuttavat lisää kustannuksia, ajojärjestelyä ja koulutustarvetta kuljettajille, aikoo Auramaa-yhtiöt investoida vastaaviin myös jatkossa. 

– Haluamme kehittyä ja pysyä kuljetusalan uusissa tuulissa mukana.

Lakimuutoksiin Auramaat toivovat kuitenkin linjakkuutta ja pysyvyyttä.

– Kymmenen vuotta sitten yhdistelmiä kavennettiin muutamilla senteillä, nyt yhdistelmiä pidennetään lähes yhdeksän metriä. Vielä jokunen vuosi sitten ei olisi voinut kuvitella, että Suomen teillä ajellaan yli 60-tonnisilla ajoneuvoilla, nyt teillä liikennöi jopa 100-tonnisia yhdistelmiä. Muutokset aiheuttavat kiistatta kustannuksia ja vaativat lisää resursseja kuljetusyrityksiltä.

Yrityksellä pitkä historia

Auramaa-yhtiöt on yksi Suomen suurimmista kuljetus- ja logistiikka-alan yrityksistä. Tänä vuonna 90 vuotta täyttävä yritys on kasvanut yhden miehen yrityksestä lähes 300 ajoneuvon konserniksi, joka alihankkijoineen työllistää noin 700 työntekijää.

Yrityksen historia ulottuu vuoteen 1929, jolloin sen perustaja Yrjö Auramaa osti ensimmäisen kuorma-autonsa ja kuljetti paikallisten kauppojen ja tuotantolaitosten kuormia. Kolmilapsisen perheen kuopus Matti Auramaa kasvoi vuosikymmenten varrella yrityksen toimitusjohtajaksi.

Matti Auramaan pojat Jussi, Pekka ja Kalle Auramaa ovat olleet pikkupojasta asti yrityksen toiminnassa. Kuljetusala on kiinnostanut perheen veljeksiä pienestä pitäen, ja sukupolvenvaihdos oli luonnollinen jatkumo yritykselle. 

Pekka Auramaa kävi Jyväskylän teknillisen opiston 1980-luvulla ja valmistui kuljetusinsinööriksi. Vuonna 2003 hänet nimitettiin yrityksen toimitusjohtajaksi. 

– Kuljetusalalla innosti ja innostaa edelleen sen monipuolisuus, liikkuvuus ja haasteellisuus. Alalla on paljon asiakaskohtaamisia, mutta toisaalta myös omaa rauhaa. Helpoin valinta tämä ei ole, mutta haasteet ovat kiehtovia, kertoo Pekka Auramaa.

Kalle Auramaa erikoistui myyntiin ja markkinointiin ja toimii nykyisin Auramaa-yhtiöiden myynti- ja markkinointijohtajana. Veljeksistä Jussi Auramaa on yrityksen tekninen johtaja. 

Veljesten isä, liikenneneuvos Matti Auramaa on edelleen mukana yrityksen toiminnassa hallituksen puheenjohtajana.

Kuljetusalan tulevaisuus

Auramaat uskovat vakaasti kuljetusalan tulevaisuuteen: yhteiskunta ei pärjää ilman kumipyöriä, eikä toimialaa voi siirtää Aasiaan. 

Auramaat muistuttavat, että kuljetusalan kehitys on kuitenkin pitkälti riippuvainen koko kansantalouden kehityksestä: jos asiakkailla menee hyvin, kuljetusten kysyntä kasvaa. Tulevaisuudessa Auramaat uskovat yksityisjakelun merkittävään kasvuun. 

Myös digitalisaatio tulee väistämättä vaikuttamaan kuljetusalaan. Jo nyt kaikissa Auramaa-yhtiöiden autoissa on lähetysten seurantaan tarvittavat mobiilipäätelaitteet. Tulevaisuudessa paperisista rahtikirjoista pyritään luopumaan kokonaan. 

Jäsen jo vuodesta 1941

Auramaa-yhtiöillä ja SKAL:lla on pitkä yhteinen taipale: yritys on ollut SKAL:n jäsen jo 61 vuotta. Auramaat ovat käyneet silloin tällöin järjestön tapahtumissa tapaamassa kollegoitaan. Lisäksi he seuraavat SKAL:n edunvalvontaa. SKAL:n tämän vuoden teemaa Tiet kuntoon! Auramaat pitävät erityisen tärkeänä.