Kumppanuudet kantavat vaaleissa

Oman Suomi liikkeessä -ohjelmansa lisäksi SKAL on mukana useammissa kumppanikampanjoissa. Yksi laajimmista on LiikenneSuomi-kampanja, jossa rinnallamme ovat Linja-autoliitto ja Suomen Taksiliitto.

LiikenneSuomi-tunnus

LiikenneSuomi - ammattimainen kuljetusala turvaa Suomen saavuttavuuden ja kriisinkestävyyden

Maantieliikenteen yritykset ja yrittäjät haluavat varmistaa maamme kilpailukyvyn sekä mahdollisuuden elää ja asua kaikkialla Suomessa. Saavutettavuus on ykkösasia niin ihmisten kuin yritysten sijoittumiselle varsinkin nyt, kun Venäjän aloittama hyökkäyssota seurauksineen on heikentänyt Suomen logistista asemaa.

Suomen kilpailukyky suhteessa muihin maihin ei saa heiketä, painottavat SKAL, Linja-autoliitto ja Taksiliitto kampanjassa.

LiikenneSuomi-painotuksiamme:

 • Saavutettavuus syntyy kunnossa olevasta infrasta, toimivasta liikennejärjestelmästä ja kustannuksiltaan kilpailukykyisestä toimintaympäristöstä.
 • Ammattimaisen ja luotettavan henkilö- ja tavaraliikenteen toimintaedellytysten turvaaminen kuuluu tulevien vuosien keskeisiin kysymyksiin Suomessa.
 • Suomi on elinvoimainen, ja yritykset voivat sijoittua ja ihmiset asua sekä työskennellä missä päin maata tahansa.
 • Tieverkon korjausvelan kasvu on pysäytettävä nostamalla rahoitus pysyvästi kestävälle tasolle. Liikenne 12 -suunnitelman mukainen rahoitus on turvattava ja suunnitelma päivitettävä siten, ettei tiestö rapistu enempää.
 • Kaikessa päätöksenteossa on tarkasteltava vaikutuksia kuljetus- ja logistiikka-alalle.
 • Julkisissa hankinnoissa ensisijaisena tavoitteena tulee olla tasapuoliset ja toimivat markkinat. Tienhoitourakat tulee kilpailuttaa kokonaisuuksina, joihin myös pk-sektorin yritykset pystyvät osallistumaan.
 • Ammattimaisen liikenteen verotusta ei tule kiristää. Siirryttäessä vähäpäästöisempiin käyttövoimiin on raskaassa ammattiliikenteessä otettava käyttöön ammattidiesel.
 • Uusiutuvia käyttövoimia käyttävien ajoneuvojen hankintatukien on katettava koko ammattiliikenne.
 • Sähköistyvälle ammattiliikenteelle tulee turvata kattava ja nopea latausverkosto. Erityisesti raskaassa liikenteessä on panostettava sähköistymisen rinnalla myös biokaasuun ja vetyyn.

Lue lisää: www.liikennesuomi.fi

Lisäksi teemme yhteistyötä muun muassa seuraavissa kumppanuuksissa:

 • Auto- ja Tieforum: 100 yhdistystä tiestön asialla
  • Tarvitaan osaamista, työtä ja terveet markkinat tiestön hoitoon.
 • INFRA ry
  • Tieinfran kehittäminen on päästövähennysten perusedellytys. Huomio huonokuntoisen, mäkisen ja ruuhkaisen tieverkon päästöjä lisäävään vaikutukseen.