Kuljetusyritysten polttoainetuki haettavissa marraskuun ajan

Petri Murto, kuva Kimmo BrandtMääräaikaisen polttoainetuen tarkoitus on kompensoida Venäjän aloittaman sodan aiheuttaman ennakoimattoman ja poikkeuksellisen dieselin hinnannousun vaikutuksia kuljetusyrityksille. Tuki on SKALin edunvalvontatyön ansiota.Tukeen ei liity tarveharkintaa, vaan siihen on oikeutettu jokainen kuljetusyritys, joka täyttää tuen myöntämisen edellytykset. Moni Euroopan maa laski polttoaineveroja kevään polttoaineen hinnannousun vuoksi. Polttoainetuki ja jakeluvelvoitteen alentaminen olivat Suomen tapa toteuttaa vaikutuksiltaan samankaltainen päätös.Tuesta on saatavilla kaksi eri muotoa:• kuljetusyrityksille suunnattu määräaikainen polttoainetuki sekä• määräaikainen polttoöljytuki, joka kohdistuu työkoneisiin. Molempien tukien tukikausi on 1.2.–30.4.2022.

Polttoainetuen määrä

Polttoainetukea myönnetään 5 prosenttia yrityksen 1.2. ja 30.4.2022 välisenä aikana ostaman kuljetustoimintaan käytetyn polttoaineen ja kuljetuksiin käytetyn sähkön kustannuksista ilman arvonlisäveroa.Kulun syntymisen ajankohdan ratkaisee tankkaushetki. Esimerkiksi huhtikuun lopussa tankattu polttoaine on tuen piirissä, vaikka polttoaineyhtiö olisi laskuttanut sen vasta toukokuussa.Tukea myönnetään dieselin lisäksi muihinkin polttoaineisiin, esimerkiksi tukikauden liikennekaasun, bensiinin tai sähkön kustannuksiin. Tuen konsernikohtainen enimmäismäärä on 400 000 euroa ja pienin palautettava tuen määrä on 250 euroa.Polttoainetuki5 % polttoainekuluista 1.2.–30.4.2022.

Polttoainetuen myöntämisen edellytykset:

Tukea saadakseen kuljetusyrityksen tulee täyttää seuraavat kolme kriteeriä.Yrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä (1.2.2022) voimassa oleva liikennelupa, taksilupa tai taksiliikennelupa. Tukea voi saada myös yritys, joka oli tukikauden ensimmäisenä päivänä rekisteröitynyt Traficomiin tavaraliikenteen harjoittajaksi kevyellä kalustolla.Yrityksellä on Y-tunnusYrityksellä on ollut tukikauden ensimmäisenä päivänä (1.2.2022) hallinnassaan liikennekäytössä ollut ajoneuvo, jonka käyttötarkoitukseksi on ilmoitettu luvanvarainen käyttö.Tukea ei saa, mikäli edellä mainitut ehdot eivät täyty. Tuen saamisen voi estää myös yrityksen taloudellinen tilanne – jos yritys on ns. vaikeuksissa. Tukea ei myönnetä myöskään, jos tuen päätöshetkellä:yritys ei ole merkittynä ennakkoperintärekisteriin;yritys on laiminlyönyt verotusta koskevan ilmoittamisvelvollisuuden;yrityksellä on verovelkarekisteriin merkittyjä verovelkatietoja;yrityksellä on maksamattomia veroja perittävänä ulosotossa; taiyritys on asetettu konkurssiin tai yrityssaneeraukseen tai näitä koskeva asia on vireillä tuomioistuimessa.

Polttoöljytuki

Eduskunnan käsittelyssä on lehden painoonmenohetkellä lakimuutos, jonka mukaan polttoainetukea myönnetään myös työkoneiden polttoöljykustannuksiin. Tukikausi ja tuen määrä ovat samat kuin polttoainetuessa (1.2.2022–30.4.2022) / 5 % polttoöljykustannuksista.Yritys voi hakea polttoainetukea, polttoöljytukea tai molempia.Alin palautettava polttoöljytuen määrä ja tuen yläraja ovat samat kuin polttoainetuessa (250 € / 400 000 €).Työkoneella tarkoitetaan polttoöljytuen osalta moottorityökoneita ja moottorityökoneiksi varustettuja traktoreita sekä auton alustalle rakennettuja työkoneita.Näitä ovat esimerkiksi:Satamassa tai terminaalialueella käytettävät lastinkäsittelykoneet kuten terminaalitraktorit, pyöräkuormaajat, trukit, lukit ja kurottajat.Muut työmaalla tehtäviin kuljetuksiin käytettävät ajoneuvot kuten metsätraktorit ja dumpperit.Louhinnassa ja kiviaineisten valmistuksessa käytettävät murskaimet, seulat ja poravaunut).Polttoöljytuki ei koske kustannuksia, jotka ovat aiheutuneet polttoöljyn käytöstä siirrettäessä työkoneita muulla kuin traktorilla, eikä polttoöljyn käyttämisestä lämmitykseen. Yrityksen tulee osoittaa omistavansa työkone tai hallinneensa sitä tukikauden aikana ja polttoöljyn käyttö työkoneessa.

Tukea haetaan sähköisesti Valtiokonttorista

Polttoaine- ja polttoöljytuen myöntää Valtiokonttori, josta sitä haetaan sähköisen asiointipalvelun kautta. Hakemukselle tunnistaudutaan verkossa Suomi.fi-tunnistautumisen kautta, ja palvelu hakee osan hakemuksen vaatimista tiedoista suoraan muilta viranomaisilta.Tukea voi hakea myös paperilomakkeella, mutta tämä ei ole toivottava hakemismuoto tuen myöntämisen aikatauluihin liittyvistä syistä. Pahimmillaan tukien hakeminen paperilomakkeilla ruuhkauttaa tukien käsittelyn esittäen niiden myöntämisen.Tukea hakeakseen yrityksen on annettava tiedot tuen myöntämisen edellyttämistä polttoaine-, polttoöljy ja sähköenergiakustannuksista ilman arvonlisäveroa. Hakemuksella pyydetään myös tiedot muista Ukraina-puitetukiohjelman mukaisista tuista ja muista samoihin kustannuksiin kohdistuneista valtion tuista. Lisäksi yrityksen on vahvistettava, ettei se ole ollut EU:n määritelmän mukaan taloudellisissa vaikeuksissa.Yritys voi täyttää tukihakemuksen vain kerran. Jos yritys hakee sekä polttoaine- että polttoöljytukea, tehdään näiden tukihakemus yhdellä hakemuksella.Tukihakemukseen ei hakuvaiheessa liitetä mukaan tositteita. Valtiokonttori tekee osaan niistä yrityksiä, joille polttoainetukea myönnetään, jälkikäteen viranomaisvalvontaa, jossa tositteet polttoainekuluista tulee esittää. Päätös tuesta tulee hakijalle sähköpostilla.Ohjeet tuen hakemiseenValtiokonttorin polttoainetukisivut https://www.valtiokonttori.fi/palvelut/korvaus-ja-vahinkopalvelut/polttoainetuki/Artikkelissa on hyödynnetty osittain Valtiokonttorin toimittamia tekstejä.