Kuljetusyrittäjien oma järjestö mukana kaikissa vaiheissa

Olen toiminut SKALin toimitusjohtajana vuoden päivät. Viime aikoina olen pohtinut mitä vuoteen on mahtunut. Työ on ollut mielekästä, vaikka olemme eläneet poikkeuksellisissa oloissa.

Kirjoittaja: Anssi Kujala

Kuljetusyrittäjä 6/2022

Mielekkään tästä tekee työn merkityksellisyys. Maanteiden tavaraliikenne – metsistä, tehtailta ja montuilta, kaupungeissa ja valtateillä – on täysin välttämätön osa Suomen menestystä. Kuljetusyrittäjät pitävät Suomen pyörät pyörimässä ja tässä SKALin toiminnalla on tärkeä merkitys.

Työtä tehdään monella tasolla. Useimmiten SKALin paikallisyhdistyksien perustamiskirjoissa todetaan, että tehtävänä on ”valvoa jäsentensä ammatillisia, taloudellisia ja sivistyksellisiä etuja, mikäli ne eivät koske työnantajain ja työntekijäin välisiä suhteita, toimia hyödyllisten uudistusten aikaansaamiseksi autoliikenteen alalla, kehittää hyvää ja toverillista yhteisymmärrystä jäsentensä keskuudessa ja estää heidän keskinäistä epälojaalia kilpailuaan.”

Tärkeitä tehtäviä. Tehdään töitä koko porukan puolesta.

Konkreettista hyötyä

Tämä vuosi on hyvä esimerkki siitä, mitä tuo työ koko porukan puolesta tarkoittaa. Venäjän hyökkäyssodan alettua, SKAL esitti ratkaisuja, joita poikkeuksellisen dieselin hintanousun vuoksi on tehtävä.

Ehdotimme jakeluvelvoitteen alentamista. Hallitus päätti tästä ja dieselin hinta laski heinäkuussa yhdessä yössä yli 20 senttiä litralta. Hinta on taas ollut nousussa enkä ala tässä arvioimaan syitä, mutta tiedän, että dieselin hinta olisi nyt korkeammalla ilman SKALin ajamaa päätöstä.

Yksi ajankohtaisimmista keinoistamme oli marraskuussa haettavana ollut kuljetusyritysten polttoainetuki. Siinä SKAL oli mukana kaikissa vaiheissa.

Tiedostimme ongelman, jossa kuljetusyritys ei voi siirtää hintoja asiakkaille järkyttävän nopean dieselin hinnannousun tahdissa. Teimme SKALissa esityksen polttoainetuesta 7.3. ja hallituksen varautumisen ministerityöryhmä linjasi tuen 1.4. Määrärahat hoidettiin valtion lisäbudjettiin toukokuussa. Olimme tiiviisti mukana lain valmistelussa, joka hyväksyttiin kesäkuussa eduskunnassa. Samanaikaisesti Valtiokonttorissa oli käynnissä hakumekanismin valmistelu. Testiryhmään osallistui nimeämiämme yrittäjiä. Syksyn aikana SKAL koulutti yli tuhat kuljetusyrittäjää hakemaan tukea. Valtiokonttorin hakuprosessi toimi hyvin ja ansaitsee kiitokset.

Mistä tämä tarina kertoo? Se kertoo siitä, että työllämme on merkitystä. Juuri tätä työtä jäsentensä etujärjestö tekee. On mukana kaikissa vaiheissa, valvoo etuja, vaikuttaa ja kouluttaa.

Suomessa on aina tarvittu luotettavaa asiantuntijatahoa välittämään kuljetusyrittäjien näkemyksiä päättäjille ja tarvitaan edelleen joka tasolle: kuntien päätöksenteosta EU-pöytiin. Tämä taho on yksiselitteisesti SKAL koko organisaation voimin. Kukaan muu ei tee tätä työtä samalla osaamisella. Jäsenpalvelullaan järjestö puolestaan auttaa yrittäjiä johtamaan yritystään tuottavasti. Meille on tärkeintä jäsenyrittäjien menestyminen.

Valmistaudumme juuri nyt vuonna 2023 alkavalle hallituskaudelle. Olemme julkaisseet alan tavoiteohjelman. Meidän pitää pystyä kertomaan entistäkin vahvemmin kuljetusalan olevan tälle pitkien etäisyyksien maalle elintärkeä. Kumipyöriä tarvitsevat niin kauppa, palvelut, satamat kuin ihmisetkin.

Tutustu SKALin tavoiteohjelmaan