Kuljetuskustannuksia hillitsevät päätökset kohentavat kuljetusalan kannattavuutta

Kuljetusyrityksissä on tehty oikeita toimia talouden taantuman vaikutusten patoamiseksi, kertoo tuore SKAL Kuljetusbarometri 1/24. SKAL julkaisi vuoden ensimmäisen barometrin tammikuussa ja siihen vastasi 532 kuljetusyrittäjää.

Barometri toteutettiin 22.12.2023-7.1.2024. SKAL selvitti kuljetusyrittäjien havaintoja harmaan talouden ilmiöistä sekä sitä, miten kuljetusyrityksissä mahdollisesti toteutetaan CO2-päästöjen seurantaa ja millaisia odotuksia asiakkaat ovat asettaneet päästöraportoinnille.

Kuljetusyrittäjien ennusteet oman yrityksen talouden kehityksestä ovat edelleen heikot, mutta pitkäaikaistarkastelussa käyrä on saavuttanut pohjansa. Historiallisen alas romahtanut kannattavuusennuste on noussut lievästi saldoluvun ollessa -31 (-39 vuonna 2023).

– Tämä kertoo siitä, että kuljetusyrittäjät ovat tehneet sopeuttamistoimia viisaasti, luottavat tekemiinsä toimiin ja odottavatkin yritysten kannattavuuksille lievää parannusta. Myös polttonesteiden hintaa korottavien päätösten peruminen, polttoaineveron lasku ja lisäpanostukset perusväylänpitoon näyttävät toimivan tilanteen helpottamiseksi, sanoo SKALin vt. puheenjohtaja Jari Välikangas SKALin tiedotteessa.

Välikankaan mukaan kuljetusyrittäjien pitäytyminen sopeuttamistoimissaan ja Suomen hallituksen päätökset mahdollistavat sen, että konkursseilta voidaan välttyä.

– Kun kuljetusmäärät nousevat ja hallitus jatkaa päättämiään toimia muun muassa polttonesteiden hintaa alentavasti, riittää kuljetusyrittäjillä varmasti tahtoa ja uskallusta investointeihin ja rekrytointeihin, Välikangas sanoo.

SKAL: Logistista kilpailukykyä on vahvistettava

SKALin toimitusjohtaja Anssi Kujala korostaa, että kaikkien – myös teollisuuden ja vientisektorin – pitää kiinnostua siitä, miten logistiikkasektorin toimintaedellytyksiä vahvistetaan.

– Moni teollisuuden haara kärsii ohenevista tilauskirjoista ja Itärajan sulkeuduttua Suomen geopoliittinen ja logistinen asema on muuttunut. Suomen houkuttelevuudesta yritysten sijoituspaikkana on pidettävä kaikin keinoin kiinni. Se ei voi olla yksin kuljetussektorin murhe, Kujala sanoo.

Hänen mukaansa hallituksen päättämän investointiohjelman lisäraha väylille tulee hyvään aikaan. Sillä on elvyttävä vaikutus, se parantaa logistiikan kilpailukykyä ja lisää pitkällä aikavälillä Suomen houkuttelevuutta sijoittautumismaana.