Ukraina – tietoa kuljetusyrityksille

Varautuminen tarkoittaa ennakolta varautumista erilaisiin häiriötilanteisiin yhteiskunnassa. Kun epävarmuus Euroopassa on lisääntynyt nopeasti, on yrityksissäkin hyvä varmistaa se, että kyky suorittaa kuljetuksia säilyy myös erilaisissa häiriötilanteissa.

Alla listaa herättämään ajatuksia varautumiseen.

Kuljetusyritys – palauta varautuminen takaisin mieleen 

On tärkeää, että jokainen yritys miettii riskit ja niihin varautumisen omista lähtökohdistaan käsin. 

Kuljetusyrityksen varautuminen kotimaassa

Rahaliikenne

Maksukortteja on hyvä olla yrityksissä useita eri luotonmyöntäjiltä. Näin yhden luottokortin toimimattomuus ei pysäytä toimintaa. Ota käyttöön mobiilitankkaus korttien rinnalle, mikäli polttoaineyhtiö tarjoaa sellaista. Käteisellä voidaan varautua tilanteisiin, jossa sähköiset maksutavat ovat poissa käytöstä.

Turvallisuus

Kyberhyökkäykset

Tietoturvaan kannattaa kiinnittää nyt erityistä huomiota. Salasanat järjestelmiin kannattaa vaihtaa uusiin. Erilaisiin sähköpostilla tai muita reittejä myöden tuleviin tiedusteluihin tulee suhtautua varauksella. Muista ohjeistaa kuljettajat myös tietoturvalliseen toimintaan. 

Lastiturvallisuus

Kuljetettavista tavaroista, kuljetuksen reiteistä ja aikatauluista ei tule kertoa ulkopuolisille. Muistuta kuljettajiasi tästä periaatteesta. 

Polttoaineen ja energian saanti

Polttoaineen saanti

Suomessa ei nyt ole näköpiirissä ongelmia polttoaineen saatavuuden suhteen. Ajoneuvojen tankkien pitäminen täynnä pidempien taukojen aikana luo kuitenkin pientä pelivaraa, mikäli polttoaineen saatavuuteen tulisi häiriöitä. 

Sähkökatkot

Pidä eri laitteiden akut aina mahdollisimman täynnä. Varaa riittävästi paristoja ja taskulamppuja yritykseen. Laajan ja pitkäkestoisen sähkökatkon aikana ajoneuvo voi toimia myös toimistona tarjoten virtaa tietokoneille ja puhelimille. 

AdBluen saatavuus

Huoltovarmuuskeskuksen 23.3.2022 tilannekuvan perusteella merkittäviä saatavuushaasteita ei tällä hetkellä nähdä ja AdBluen saatavuus kyetään turvaamaan riittävästi markkinatoimijoiden toteuttamin toimenpitein. Tilannetta on kuitenkin seurattava edelleen tehostetusti ja varauduttava samalla myös tilanteiden muutoksiin. Lähipäivien aikana paikallisia ja tilapäisiä saatavuuspuutteita voi edelleen esiintyä lähinnä ilmenneestä hamstrauksesta johtuen.

SKAL seuraa AdBlue-liuoksen saatavuutta. Toimituksia on keskitetty liikenneasemille suoratoimitusten sijaan. Väliaikaisia tuotepuutoksia liikenneasemilla voi esiintyä. Tilanne voi vaihdella paljonkin alueellisesti. 

SKAL käy asiasta jatkuvaa keskustelua viranomaisten ja huoltovarmuusorganisaation kanssa etsien ratkaisua pitkän aikavälin saatavuuden turvaamiseen.

Varaosien saanti

Yleisimpien ja ajoneuvon toiminnan kannalta kriittisten varaosien varastotasojen nostamista voi olla tarpeen harkita yrityksen koosta ja toimintaperiaatteista riippuen. 

Epäilyttävä toiminta

Jos havaitset terminaaleissa tai muissa logistiikan kannalta kriittisissä paikoissa epäilyttävää toimintaa, ilmoita niistä viranomaisille pienellä kynnyksellä. Ohjeista myös kuljettajia ilmoittamaan tällaiset tiedot työnantajalle. Tietoja voi toimittaa myös SKALiin, joka välittää niitä eteenpäin viranomaisille. 

Kuljetusyrityksen varautuminen ulkomaan liikenteessä

Ulkomaan tavaraliikenne toimii tällä hetkellä normaalisti. Viranomaiset eivät ole antaneet suosituksia tai rajoituksia siihen liittyen. Mikäli liikennöit ulkomaille, seuraa aktiivisesti tilannetta ja SKALin tiedotuksia asiasta. Mikäli tilanne kuljetustesi kohdemaassa kiristyisi, voivat rahoitusyhtiöt estää rahoitetun kaluston maastaviennin. SKAL organisaatiossa ulkomaanliikenteen kysymyksiin on erikoistunut SKAL Suoritealat ry. 

Rahaliikenne

Suomi ja suomalaiset yritykset ovat muiden länsimaiden tavoin irtautuneet kaupallisesta yhteistyöstä venäläistaustaisten toimijoiden kanssa. Tämä koskee myös maksuliikennettä Venäjälle. Suomesta suuntautuu kuitenkin vähäinen määrä liikennettä Venäjälle.

Kuljetustehtävissä Venäjällä on huomioitava, että maksukortit eivät todennäköisesti toimi siellä. Mahdolliset maksut on hoidettava muulla tavoin.

Viisumiasiat

Viisumiasioissa kehoitamme olemaan yhteydessä SKAL-Suoritealojen neuvontaan SKALin keskuksen kautta (09 478 999). Viisumiasetusten käsittely on muuttunut.

TIR-toiminta

Seuraamme YK:n alaisen maantieliikenteen kattojärjestön, IRUn, ohjeita. Toistaiseksi IRU (2.3.2022) ei ole ohjeistanut uutta TIR-kuljetuksiin liittyen Venäjän hyökkäyksen johdosta. 

Polttoaineen jakelun säännöstely Puolassa

Puola otti vuoden 2022 maaliskuun alussa käyttöön 500 litran kertatankkausrajan.

Yhteystiedot

SKAL neuvoo jäseniään Ukrainan tilanteeseen liittyen .

SKAL neuvontapalvelut

Arkisin klo 8.30–16.00