Erikoiskuljetukset

Erikoiskuljetuksella tarkoitetaan kuljetusta, joka ylittää normaaliliikenteelle sallitut mitta- ja massarajat.

Erikoiskuljetus on tarpeellinen silloin, kun jakamatonta esinettä ei voida kohtuullisin kustannuksin tai vahingonvaaraa aiheuttamatta jakaa useampiin kuljetuksiin. Tyypillisiä erikoiskuljetuslupaa vaativia kuljetuksia ovat muun muassa kookkaiden rakennuselementtien kuljetukset.

Kaikki erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. EU- ja ETA-maissa rekisteröidyillä kalustoilla suoritettaville kuljetuksille on olemassa ns. vapaat mittarajat. Niiden rajoissa suoritettavat normaalimassaiset erikoiskuljetukset eivät tarvitse erikoiskuljetuslupaa. Ilman lupaa sallittuja erikoiskuljetuksia koskee kuitenkin vaatimuksia esimerkiksi kuljetuksen merkitsemisestä.

Pirkanmaan ELY-keskus myöntää kaikki erikoiskuljetusluvat Suomessa Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Erikoiskuljetuslupia on kahdentyyppisiä: reittikohtaisia lupia ja reitistölupia. Reittikohtainen lupa myönnetään hakemuksessa ilmoitetun lähtö- ja määräpaikan välille, ja se on voimassa vain menosuuntaan. Reitistöluvassa on valmiiksi määritelty rajoituksineen tiet ja/tai alueet, joilla kyseisellä luvalla saa liikkua.

Erikoiskuljetuskonfiguraattori apunasi

Erikoiskuljetuskonfiguraattorilla voit helposti selvittää, tarvitseeko erikoiskuljetukselle hakea erillinen lupa. Mikäli erikoiskuljetuksesi ei tarvitse erillistä lupaa, ohjelma kertoo vaatimukset kuljetuksen suorittamiseksi. Ohjelma on  maksuton.

www.erikuapu.fi