Kuljetan Suomelle, taustaa ja tavoitteita

Vuosi 2021 on ollut eräänlainen käännekohta, kun puhutaan ympäristöön vaikuttavien ratkaisujen lisääntymisestä. Esimerkiksi sähkökäyttöisten ajoneuvojen myynti on lisääntynyt huomattavasti. Tänä vuonna olemme saaneet myös ensimmäiset jakeluliikenteeseen soveltuvat sähköllä liikkuvat kuorma-autot liikenteeseen. Myös muiden vaihtoehtoisilla polttoaineilla liikkuvien ajoneuvojen myynti on lisääntynyt. Samalla myös kaluston lataus- ja tankkauspisteiden määrä on ollut kasvavassa suunnassa, erityisesti kaasukäyttöisille ajoneuvoille. Toimintasäteitä on näin saatu kasvatettua. Uuden kaluston hankintaa pohtiessaan kannattaa yrittäjän selvittää mahdolliset hankintatuet ja asiakkaiden halu osallistua ympäristöystävällisen kaluston ostosta koituviin ylimääräisiin kuluihin. Tukiin liittyviin kysymyksiin saa helposti vastauksia SKALin asiantuntijoilta. Asiakkaiden mielenkiiintoa kannattaa kysellä yritysten markkinoinnista vastaavilta henkilöiltä.mielenkiintoa kannattaa kysel

Pitää tietenkään muistaa myös toimeksiantajien vaatimukset erilaisiin urakoihin liittyvien ajoneuvojen ympäristövaatimuksista. Näiden urakoiden hintaneuvotteluissa vanhaan tekniikkaan luottava yrittäjä on aika heikoilla.

Unohtaa ei kannata myöskään perinteistä dieseltekniikkaa. Esimerkiksi Scania on panostanut huomattavia summia rahaa energiatehokkuudeltaan parempien voimansiirtolinjojen kehittämiseen. Nämä toimet nopeasti lisääntyvien HVO-dieseliä jakavien huoltoasemien kanssa, auttavat myös dieselpolttoaineella käyvien kuorma-autojen mahdollisuutta alentaa haitallisia lähipäästöjä.

Helppo ja kustannustehokas tapa alentaa päästöjä on edelleen taloudelliseen ajotapaan kannustavaa koulutus.

Kiristyvien ympäristövaatimusten ansiosta kaluston oikeaan huoltoon on panostettava. Oikea-aikaiset öljynvaihdot, keskuspainevoitelujärjestelmät ja ennakoiva huolto auttavat pitämään ajoneuvon päästöt kurissa. Kaluston toimintaalueiden kierrätyksellä voidaan vaikuttaa hiukkassuodattimen regenerointiin. Viikko jakelua kaupunkialueella ja seuraava viikko hiukan kaukaisemmilla reiteillä, johon kuuluu ajamista raskailla kuormilla pitkin valtatietä, auttaa pitämään hiukkasuodattimen hyvässä toimintakunnossa.

Kuljetusyrittäjän, varsinkin ulkomaanliikenteessä toimivan, kannattaa ottaa reittisuunnittelussaan huomioon eri maiden vaatimukset ja rajoitukset alueillaan. Suuria kaupunkeja ympäröivät ympäristöalueet saattavat tuottaa yllätyksiä, usein ikäviä, jos kuljettaja ei tiedä alueisiin liittyvien rajoitusten vaikutusta esimerkiksi kaupunkien läpiajoon. Tietämättömyys saattaa johtaa suuriin rangaistuksiin.

Ympäristönsuojelu ei ole niin vaikeaa kuin jotkut luulevat. Vaihtoehtoja yrittäjälle on jo useita, tosin ne ovat verrattuna perinteiseen teknikkaan poikkeuksetta arvokkaampia. Jostain on kuitenkin aloitettava. Sitä mukaan kun esimerkiksi sähkökäyttöiset ajoneuvot lisääntyvät, niiden käytettyjen akkujen kierrätys tehostuu. Sama koskee myös vaihtoehtoisten polttoaineiden jakelua.

Tällä hetkellä lähin vetykaasun jakelupiste on Tukholmassa. Tämän takia polttokennotekniikalla liikkuvien ajoneuvojen lisääntyminen maanteillämme on käytännössä mahdotonta. Tilanne tulee kuitenkin muuttumaan tulevaisuudessa, kun vetyasemien lukumäärää lisätään. Valmiita suunnitelmia on jo järjestää tankkauspisteitä 400 kilometrin välein Nelostielle Helsingin ja Oulun välille. Esimerkiksi Sveitsissä ensimmäinen polttokennotekniikkaa käyttävä kuorma-auto aloitti liikenteen viisi vuotta sitten. Tämän vuoden lopussa kuorma-autoja on liikenteessä jo 200 kappaletta. Vuonna 2025 kaluston määrä tullaan kasvattamaan 1 500 kappaleeseen. Tässäkin asiassa pätee vanha viisaus, nopeat syövät hitaat.

Löydät kaikki Kuljetan Suomelle -sarjan artikkelit osoitteesta: www.skal.fi/kuljetansuomelle