SKAL Ladyt

SKAL Ladyt on kuljetusyrityksen talouden ja henkilöstöhallinnon koulutusohjelma, jossa otat hallintoasiat kertaheitolla haltuun! Samalla voit suorittaa yrittäjän ammattitutkinnon. Koulutusohjelma on suunnattu henkilöille, jotka ovat jo tehneet töitä kuljetusyritysten hallinnollisissa tehtävissä ehkä ilman aikaisempaa kokemusta kyseisistä työtehtävistä ja haluavat syventää osaamistaan.

Verkostoitumaan hyvään porukkaan

Kuljetusyritysten talous- ja henkilöstöhallinto ovat keskeisiä toimintoja, joiden ammattitaitoisella ja tehokkaalla hoitamisella on suora vaikutus yritystoiminnan menestymiseen ja kannattavuuteen. Me SKALissa tarjoamme jäsenyrityksillemme mahdollisuuden kouluttautua talouden ja henkilöstöhallinnon ammattilaiseksi.

Ilmoitamme täällä seuraavan koulutusjakson ajankohdasta.

Pakollisena aineena tutkintoon kuuluu johtajana toimiminen. Lisäksi valitsin vaihtoehdot talouden johtaminen ja henkilöstön johtaminen. Koulutus istui kuin nenä päähän tilanteeseeni. Pääsin soveltamaan oppeja välittömästi käytäntöön yrityksessämme!
Toimitusjohtaja Sanna Heikkilä, Jari Välikangas Oy

Kenelle?

Koulutusohjelma on suunnattu henkilöille, jotka työskentelevät kuljetusyritysten hallinnollisissa tehtävissä ja jotka haluavat lisää tietoa ja taitoa johtamisen, talouden, asiakkuuksien ja henkilöstöhallinnon hoitamiseen.

Ohjelma soveltuu hyvin kuljetusyrityksen toiminnassa mukana oleville perheenjäsenille tai puolisoille. Koulutus sopii erinomaisesti myös sukupolvenvaihdoksiin tai tilanteisiin, jossa osallistuja on ottamassa vahvempaa roolia yritystoiminnassa.

Miksi?

Koulutuksen sisällöt ja tehtävät liitetään suoraan kuljetusyrityksen toimintaan ja päivittäisiin työtehtäviin, jolloin koulutuksesta saadut tiedot ja työkalut saadaan siirrettyä suoraan yrityksen käyttöön. Osallistuja päivittää yrityksen liiketoimintasuunnitelman sekä tuottaa talouden ja henkilöstöhallinnon analyyseja, malleja ja raportteja.

Koulutuksen tavoitteena on, että osallistujalla on valmiudet ottaa laajempi rooli yrityksen talouden ja henkilöstöhallinnon tehtävissä sekä toiminnan liiketoimintalähtöisessä kehittämisessä. Lisäksi osallistuja kehittyy yrittäjänä ja osaa tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisen kohteitaan. Koulutuksen aikana suoritetaan yrittäjän ammattitutkinto tai johtamisen ja yritysjohtamisen erikoisammattitutkinto.

Milloin?

Ilmoitamme täällä seuraavan koulutusjakson ajankohdasta.

Koulutuksen kesto on noin 12 kk.

Lähipäiviä koulutusohjelmassa on yhteensä 10 kpl. Lähijaksot pidetään SKALin toimitiloissa Helsingissä.

Hinta

Koulutus on mahdollista suorittaa oppisopimuskoulutuksena, jota voi tiedustella oman asuinpaikkakunnan oppisopimustoimistosta. Oppisopimuskoulutus on yleensä osallistujalle maksuton. Koulutukseen voi osallistua myös suorittamatta tutkintoa, jolloin koulutuksen hinta on 2990 euroa (+ alv. 24 %). Valmennuspäivien aamu- ja iltapäiväkahvit, lounas ja mahdolliset matka- ja majoituskulut ovat omakustanteisia.

Rahoitusmuodon valintaan vaikuttaa osallistujan tilanne, aiempi työkokemus ja koulutustausta. Eri rahoitus-muodoista voi kysyä TTS Työtehoseuran yhteyshenkilöltä. Yhteystiedot löytyvät sivun alareunasta.

Mistä koostuu?

Koulutuskokonaisuuden sisältö

Lähijaksojen ja koulutuksen sisällöt muodostuvat seuraavista osa-alueista:

1. Lähijakso: Strategiatyön johtaminen sekä projektityön johtaminen (2 pv)
Kuljetusalan nykytila ja kannattava liiketoiminta
Johtamisen sähköinen työkirja ASKI+
Katsaus sukupolven- ja omistajanvaihdoksiin
Kuljetusalan toimialakatsaus ja liiketoimintamahdollisuudet
Kuljetusalan peruskäsitteet ja kalusto
Kustannuslaskenta ja kuljetustalous

2. Lähijakso: Johtajana toimiminen sekä asiakkuuksien johtaminen (2 pv)
Yrittäjäidentiteetti, esimiesvalmiudet, riskinottokyky
DiSC® -työyhteisöprofiili ja vuorovaikutustaidot
Minkälainen olen yrittäjänä ja esimiehenä – esimiesvalmiudet
Oma rooli yrityksen toiminnassa – vahvuudet ja kehittämisen kohteet
Sukupolven- tai omistajanvaihdokset: milloin siirtyy omistajuus, milloin johtajuus
Asiakkuuksien arviointi ja hankinta sekä asiakkuuksien kehittämisen suunnittelu ja johtaminen

3. Lähijakso: Talouden johtaminen (2 pv)
Talouden analysointi ja seuranta
Verosuunnittelu
Kuljetusliiketoiminnan analysointi talouden näkökulmasta
Kuljetusliikkeen talouden suunnittelu, ohjaus ja seuranta
Tilinpäätöksen tulkinta
Tunnuslukujen laskenta

4. Lähijakso: Tuotanto- tai palveluprosessien johtaminen (2 pv)
Työsopimusjuridiikka tutuksi
Hallitse ja johda yrityksen riskejä
Työsuhdeasiat yrittäjän näkökulmasta
Työehtosopimukset
Palkkauskysymykset
Työlainsäädäntö
Kuljetusyrityksen riskien hallinta ja sopimukset
Vakuutukset
Sopimukset ja muut sitoumukset sukupolven- tai omistajanvaihdostilanteessa

5. Lähijakso: Henkilöstön ja osaamisen johtaminen sekä Työyhteisön kehittämisen johtaminen (2 pv)
Henkilöstön osaamisen kehittäminen
Työhyvinvointi ja lakisääteiset asiat
Kuljetusyrityksen HR-toiminnot
Rekrytointi ja perehdyttäminen
Kehityskeskustelut, palautteenanto ja palkitseminen
Työturvallisuusasiat, työterveyshuolto, lakisääteiset asiat, eläkkeet, sairauspoissaolot
Oma jaksaminen ja hyvinvointi

Koulutuksen sisällöt ja tehtävät liitetään suoraan kuljetusyrityksen toimintaan ja päivittäisiin työtehtäviin, jolloin koulutuksesta saadut tiedot ja työkalut saadaan siirrettyä suoraan yrityksen käyttöön. Osallistuja päivittää yrityksen liiketoimintasuunnitelman sekä tuottaa talouden ja henkilöstöhallinnon analyyseja, malleja ja raportteja. Koulutuksen toteutuksessa hyödynnetään sähköistä Aski-palvelua, joka on suunniteltu kuljetusyritysten tarpeisiin.

Lisätietoja