Suoritettu ammattikuljettajan hätäensiapukurssi voi olla tiukassa paikassa ratkaiseva tekijä. Hätäensiapukurssilla huomioidaan erityisesti ammattiliikenteelle tyypilliset riski- ja onnettomuustilanteet.

Kurssisisällöt räätälöity ammattiliikenteeseen

Ammattikuljettajan hätäensiapukurssilla huomioidaan erityisesti ammattiliikenteen kuljettajan työhön liittyvät riski- ja onnettomuustilanteet. Myös kuljettajan omaan terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät asiat ovat merkittävässä roolissa kurssisisällöissä.

Hätäensipukurssin tavoitteet

  • tunnistaa tapaturmariskit raskaassa liikenteessä ja liikenneonnettomuuksissa ja pyrkiä ehkäisemään niitä
  • saada valmiuksia toimia ensiavun antajana onnettomuus- ja sairaskohtaustilanteessa
  • saada tietoa kuorma-auton kuljettajan työturvallisuutta ja omaa terveyttä edistävistä tekijöistä

Ammattikuljettajan hätäensiapu on yhden päivän mittainen koulutus, jonka suorituksesta kuljettaja saa todistuksen.

Suoritettu koulutus merkitään Trafi:n ylläpitämään ammattipätevyysrekisteriin.

Ensiaputietoutta verkossa

Perustietoa ensiavusta löytyy mm. Suomen Ensiapuoppaasta.

Lisätiedot ammattipätevyysasioissa