Kohti vihreää Eurooppaa

Eurooppaan suuntautuvien kuljetusten suunnittelussa täytyy ottaa huomioon ajoneuvojen pääsyä taajamiin rajoittavat määräykset ja rajoitusten valvonta. Nämä rajoitukset on jaettu neljään pääryhmään:

1. vähäpäästövyöhykkeet (Low Emission Zone, LEZ)2. tiemaksut (Urban Road Tolls)3. ilmanlaadun hätätila (Pollution Emergency)4. muut rajoitukset (Other Access Regulation)

Suomalaisia lähin LEZ-alue löytyy Tukholmasta, jonka keskusta-alueelle pääsee vain sellaisella raskaalla kalustolla, joka täyttää Euro 6 -vaatimukset (Euro 5, jos auto ei ole kahdeksaa vuotta vanhempi). Määräystä valvotaan rekisterikilven elektronisella tunnistuksella.

Saksassa suurimmat kaupungit ovat liittyneet LEZ-järjestelmään jo vuosia sitten. Lisäksi täytyy muistaa moottoriteiden kilometriperustainen tietulli (Toll Collect), jonka suuruus riippuu kuorma-auton päästöluokasta sekä kokonaispainosta. Kuljettajan täytyy suunnitella huolellisesti kuljetusreittinsä, jotta vähäpäästöisiin alueisiin liittyviä vaatimuksia ei  rikota. Lisäksi kuljettajan pitää muistaa, että hänellä on oltava voimassa oleva Eurovignette-maksu maksettuna Ruotsiin, Tanskaan, Alankomaihin sekä Luxemburgiin suuntautuvissa matkoissa. Vinjetti voidaan maksaa kätevästi älypuhelimen sovelluksella ja Saksan moottoritiemaksu esimerkiksi automaattisesti UTA One-maksupäätelaitteella.  Valvonta on Saksassa järjestetty elektronisesti, ja se on hyvin tarkkaa.

Ranskaan suuntautuvissa kuljetuksissa kannattaa ottaa huomioon paikallisten LEZ-alueiden liikennöintiä rajoittavat Crit’Air-vyöhykerajoitukset. Nämä ovat voimassa esimerkiksi Suur-Pariisin alueella. Heinäkuusta 2021 sääntöjä on kiristetty, ja ajoneuvojen tulee täyttää vähintään Crit’Air-luokan 3 ehdot (Euro 4). Heinäkuusta 2022 alkaen rajaksi tulee Crit’Air-luokka 2 (Euro 5). Lisäksi Suur-Pariisin alueella ja sen läheisyydessä on alueita, joihin pääsyä rajoitetaan tiettyinä ajankohtina. Nämä rajoitukset koskevat yli 7,5 tonnin kokonaispainoisia kuorma-autoja. Suur-Pariisiin kohdistuvissa kuljetuksissa on ajoneuvo merkittävä ikkunatarralla, joka osoittaa Crit’Air-päästöluokan liikkuvasta ajoneuvosta rangaistaan sakolla. Voimassa olevan tarran saatilaamalla Air Quality Certificate-todistuksen https://www.certificat-air.gouv.fr/en/-sivustosta.

Nikola Tre, polttokennossa tulevaisuus?

Lontoon ympäristön kuljetuksissa on kolmeeritasoista maksua:

1. Ruuhkamaksu (Congestion charge), joka on voimassa tiettyinä ajankohtina myös Lontoota ympäröivällä kehätiellä M25.2. Vähäpäästöisen alueen maksu (LEZ).3. Erittäin matalan päästön alue (ULEZ), joka on voimassa Lontoon ydinkeskustassa.

Maksujen suuruus riippuu ajoneuvon päästöluokasta. Esimerkiksi Lontoon ympäristöön (LEZ), jossa päästövaatimus on Euro 6 -tason ajoneuvo, voidaan hoitaa kuljetus Euro 4 -tason autolla, maksamalla £300 lisämaksu. Valvontaa suoritetaan sekä elektronisesti että pistotarkastuksin. Rangaistuksen suuruus, kun ajetaan vähäpäästöisellä alueella ajoneuvolla, joka ei täytä vaatimuksia, on £1000.

On erittäin tärkeää ja kustannustehokasta ottaa jo etukäteen selvää eri Euroopan maissa voimassa olevista ympäristövaatimuksista. Hyvänä apuna on sivusto https://urbanaccessregulations.eu/ Lisäksi eri maiden liikenneministeriöiden sivustot tarjoavat arvokasta lisätietoa, jonka avulla voi säästää huomattavia summia turhissa rangaistuksissa. Unohtaa ei sovi myöskään SKAL Suoritealat ry:n jäsenilleen tuottamaa informaatiota ulkomaan liikenteen määräyksistä ja ongelmista esimerkiksi rajanylityksistä ja erilaisista liikennehäiriöistä.

Erilaisia tapoja hallita paikallisia maksuja.

Pöhinää pyttyyn

Erilaiset vaihtoehdot dieselöljyn korvaajaksi lisääntyvät. Kuitenkin yhteiskunta on vasta aloittanut korvaavien energiamuotojen saatavuuden parantamisen. Poliitikot ovat vasta päättämässä mikä energiamuoto olisi tulevaisuudessa sopivin. Autonvalmistajat ovat olleet nopeimpia ja selvittäneet jo linjat, joihin tulevat panostamaan. Pohjoismaiset valmistajat ovat keskittymässä sähkön lisäksi kaasuun. Iveco panostaa kaasun lisäksi tietyssä segmentissä sähköön – unohtamatta polttokennoa. Mercedes keskittyy sähköön ja MAN testaa sähkökäyttöisiä kuorma-autojaan maailmanlaajuisesti.

EU:n tavoite on laajentaa liikennekaasun tankkausverkostoa.

Koska vasta nyt on valittu tie, jota kuljetaan, on alkuvaiheessa myös jakelun kehittäminen. Dieselpolttoaineen etuna on, että sen jakeluinfrastruktuuri on kehittynyt vuosikymmenten aikana nykyiselleen. Euroopan unionilla on kattavat suunnitelmat vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuurin käyttöönotosta Euroopan laajuisessa liikenneverkossa (TEN-T). Unionin jäsenmaita velvoittaa liikennekaasujen täyttöasemien rakentaminen 400 kilometrin välimatkoin, jotta voidaan taata riittävät toimintasäteet myös paineistettua kaasua käyttäviin kuorma-autoihin.

Sähkökäyttöisten kuorma-autojen käyttöönoton lisääntyessä joudutaan tarkoin harkitsemaan tarvittavan energian riittävyys. Suurta tehoa vaativia pikalatausasemia ollaan lisäämässä terminaaleissa ja purkupaikoilla. Kuljettajan suorittaessa omaa työtään kuormatilassa, latauslaite lataa sillä aikaa ajoneuvon akustoa. Näissä tilanteissa pitää ottaa huomioon myös turvallisuus. Lataushäiriöstä johtuva tulipalo aiheuttaa vaarallisia tilanteita kiinteistöjen sisätiloissa.

Eräs tapa ladata akustoa ajon aikana on koekäytössä Saksassa, Lyypekin ja Hampurin välisellä moottoritiellä sekä moottoritiellä lähellä Frankfurtin lentokenttää. Osavaltioiden ja Scanian kehittämässä e-road -järjestelmässä biodieselkäyttöisellä moottorilla varustettu hybrid kuorma-auto lataa katollaan olevalla pantografilla akustoaan. Näin osa matkasta voidaan ajaa sähköllä.

Sveitsissä on ollut viime vuodesta käytössä kymmenen vetykäyttöistä kuorma-autoa. Yhteistyössä päivittäistavaraketju Migrosin ja eteläkorealaisen Hyundain kanssa on testattu, millaisia vaikutuksia polttokennotekniikka käyttävällä kalustolla on paikalliseen ilmanlaatuun. Logistiikkapäällikkö Daniel Balmerin mukaan kokemukset ovat hyviä:

– 476 hevosvoiman tehoisilla kuorma-autoilla on helppo ajaa vuoristoteillä ja niiden tankkaus on nopeaa, lähes yhtä nopeaa kuin dieselkäyttöisellä kalustolla. Pakoputkesta tulee haitallisten päästöjen sijaan lähinnä vesihöyryä.

Polttokennotekniikka on varteenotettava vaihtoehto tulevaisuuden kuljetuksissa. Valmistukseen tarvittavaa raaka-ainetta eli vettä on vielä tällä hetkellä hyvin saatavilla. Tankkausasemien paikat pitää siis valita alueilta, joissa on runsaat pohjavesilähteet. Tulevaisuudessa tästä seuraa mahdollisesti ongelmia, kun joudutaan valitsemaan, käytetäänkö vesi juomiseen vai polttoaineeksi.

Scanian e-road lähellä Frankfurtia.

Vinkkejä matkan suunnitteluun

Varmista ennen matkaan lähtöä reitillä olevien maiden ja kaupunkien voimassa olevat rajoitukset.Voit käyttää avuksesi SKAL:n jäsenneuvontaa ja Kuorma-autolla ulkomaille -käsikirjaa.Noudata määräyksiä säntillisesti, niiden rikkomisesta voi saada tuntuvan rangaistuksen.Pidä huolta kalustostasi. Päästölaitteisiin tehdyt manipuloinnit ovat ehdottomasti kiellettyjä. Sanktiot voivat nousta järjestelmän toimintaan palauttavien toimenpiteiden kanssa kymmeniin tuhansiin euroihin.Selvitä reitilläsi olevat tankkauspisteet.Varsinkin talviaikaan, selvitä eri maissa tarjolla olevan biodieselin pakkasenkestävyys ja suodattavuus.Selvitä myös valmistajan polttoainevaatimukset.