Kohti turvallisempaa nelostietä

Ylijohtaja Jukka Lehtinen Keski-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että hankkeen rakentamisesta vastaa Väylä. Hanke toteutetaan pääosin vuosien vuosina 2022–2023.

Keski-Suomen ELY-keskuksen ylijohtaja Jukka Lehtinen on erittäin tyytyväinen parannustöiden käynnistymisestä.

– Valtatie 4 on merkittävä yhteys etelästä pohjoiseen ja siksi sen liikennejärjestelyjen on oltava sujuvat. Tieosuuden kunnostus on välttämätöntä elinkeinoelämän kuljetusten ja henkilöliikenteen turvallisuuden kannalta. Uskon, että nelostiehankkeet nähdään jatkossakin tärkeiksi ja kehitystyölle annetaan lisää rahoitusta, Jukka Lehtinen toteaa.

Rahoitusta Äänekosken ja Viitasaaren väliselle 58 kilometrin mittaiselle tieosuuden parannustyölle odotettiin kauan. Hanke on ollut vireillä jo 15 vuotta. Rahaaon nyt merkitty yhteensä 21,2 miljoonaa euroa. Ensi vuoden osuus siitä on 5 miljoonaa euroa.

– Vanhoille ohituskaistoille tehdään keskikaiteet, joten tietä levennetään paikoitellen. Lisäksi tehdään tarvittavia liittymäjärjestelyjä varten rinnakkaisteitä sekäkohennetaan muun muassa valaistusta ja riista-aitoja. Vaarallinen tasoliittymä Äänekosken Kevätlahden kohdalla muutetaan eritasoliittymäksi, Jukka Lehtinen kertoo.

– Parannustyöt tulevat lisäämään liikenteen ammattilasten työturvallisuutta, sanoo Matti Perälä. Hän on SKAL Keski-Suomi ry:n puheenjohtaja ja SKAL:n hallituksen jäsen.

Kuljetusyrittäjillemerkittävä parannus

– Nelostie Äänekoskelta Viitasaarella on maantieteellisesti hankala väylä. Siinä on paljon korkeuseroja. Reitti kulkee vesistöjen äärellä, joten tie voi olla jäässä alavassa kohdassa ja sula mäen päällä tai päinvastoin, kertoo yhden auton kuljetusyrittäjä Matti Perälä Korpilahdelta.

Parannustyöt ovat Perälän mukaan todella kaivattuja. Kuljetusyrittäjät liikkuvat paljon öisin, jolloin tienhoito ontuu eniten. Liukkaat kelit tieosuudella ovat olleet erityisen vaikeita ja onnettomuuksia on sattunut.

Päivittäin kuormia ajava Matti Perälä on tyytyväinen myös siihen, että jo aiemmin on kohennettu Äänekoski–Hirvaskangas väliä tiejärjestelyillä ja uudella sillalla Äänekoskelle. Kirri–Tikkakoski välille on parhaillaan rakenteilla moottoritie.

– Kaikki nämä yhdessä tekevät pienin askelin nelostiestä turvallisemman työpaikan. Äänekosken biotehdashanke on varmasti ollut myös hyvä apu siihen, että rahaa on myönnetty, Matti Perälä arvioi.