Kohti parempaa polttoainetaloutta Volvon I-Save toiminnolla

Kehitystyön tulos, enemmän puhtia.

Uusilla Euro 6 Step D ‑määräyksillä pyritään huolehtimaan siitä, että moottoreiden päästöt ovat normaalissa käytössä päästöstandardien mukaisia. Seuraava askel on keskittyä hiilidioksidipäästöjen alentamiseen. Ainoa tapa alentaa CO2 päästöjä on pienentää polttoaineen kulutusta. Euroopan unioni on linjannut, että raskaan kaluston polttoaineen kulutusta on alennettava vuoteen 2025 mennessä 15 %:lla vuoden 2019 tasosta ja vuoteen 2030 mennessä 30 %:lla vuoden 2019 tasoon verrattuna.

Kulutuksen alentamiseen on useita erilaisia tapoja, tärkein on kuljettajan ammattitaidon kehittäminen. Kahden kuljettajan ero polttoaineen kulutuksessa samassa ajotehtävässä saattaa olla jopa yli 10 %. Myös tekniikkaa ja ajoneuvojen aerodynamiikkaa kehittämällä päästään hyviin tuloksiin.

Uusin eväin puhtaampaan tulevaisuuteen

Apuna kehittyvä tekniikka

Kauniina, helteisenä kesäkuun päivänä Volvo Trucks esitteli uuden, alempaan polttoaineenkulutukseen tähtäävän I-Save -toiminnon. Volvo lupaa kulutuksen alenevan sen avulla jopa 7 %. Tällä samalla määrällä myös hiilidioksidin tuotanto alenee. I-Save -toimintoon on yhdistetty useita erilaisia polttoainetta säästäviä ominaisuuksia kuten päivitetty, karttapohjainen I-See -toiminto, kaukoliikenneohjelman sisältävä I-Shift -vaihteisto, pienemmän voimansiirron vastus, säätötilavuuspumpullinen ohjaustehostin sekä matalan vierintävastuksen rengastus. Suurin uutuus ovat Turbo compound -tekniikalla toimivat, 460- ja 500-hevosvoimaiset, erittäin matalalla kierrosluvulla maksimivääntömomentin tarjoavat moottorit.

Toisen sukupolven Turbo compound -tekniikka nostaa moottorin hyötysuhdetta. Osa hukkaan virtaavan pakokaasun energiasta otetaan talteen varsinaisen pakokaasuahtimen ohessa. Talteen otettu energia johdetaan mekaanisesti kampiakselille. Näin saadaan aikaan maksimi vääntömomentti matalammilla kierroksilla. Myös moottorin sisäisillä ratkaisuilla, kuten männän palotilan muotoilulla on merkitystä polttoaineen kulutukseen. Volvo ilmoittaa, että luvatusta 7 %:n polttoaineenkulutuksen vähenemisestä 4 % tulee uudesta moottoritekniikasta ja 3 % muista ratkaisuista.

Ergonomia ottaa huomioon yksilön. Kaikella on oma merkityksensä.

Kohti valtateitä

Reilun 300 kilometrin matkalla oli hyvä tutustua uusiin kehitystyön tuloksiin. Pääsin ajamaan sekä molemmilla uusilla D13K460T / D13K500T Turbo compound -moottoreilla varustetuilla yhdistelmillä että vastaavan hevosvoimamäärän tarjoavilla, edellistä sukupolvea edustavilla moottoreilla. Eroa oli havaittavissa sekä perstuntumalla että korvakuulolla.

Vanha viisaus ”Vääntö on se, joka vie, eikä vikkelät hevoset” toimii. Uuden moottorin noin 300 Nm suurempi vääntö tuntuu selvästi. Lisäksi se, että vääntö on huipussa jo 900 kierroksesta alkaen, helpottaa ajamista suuresti. Ensinnäkin ohjaamon äänentaso on normaaleilla maantienopeuksissa alhaisempi johtuen matalammista moottorin kierroksista. Toiseksi päivitetty I-Shift -vaihtamisohjelma pyrkii pitämään suuremman vaihteen pykälässä mahdollisimman pitkään estäen tarpeettomia alaspäin vaihtoja. Tämä on ollut ongelma useissa automatisoidulla vaihtamisjärjestelmällä varustetuissa autoissa. Vaihteisto vekslaa turhaan eri vaihteilla mäen jyrkkyyden vaihtelun mukaan.

Matkalla oli myös mahdollista kokeilla älykästä, maaston tunnistavaa I-See -toimintaa sekä kaksoiskytkimellä varustettua I-Shift Dual Clutch -vaihteistoa. Kokemukset molemmista olivat vakuuttavat. I-See tunnistaa hyvin maaston vaihtelut ja kaksoiskytkimellä varustettu yhdistelmä nousi mäen päälle vedon katkeamatta. Kokonaisuutena Volvon uusittu, alempaan polttoaineen kulutukseen optimoitu voimalinja tuntui järkevältä. Järjestelmät hiovat pois särmiä kuljettajalta, joka on vasta opettelemassa taloudellisen ajamisen alkeita. Harjaantunutta kuljettajaa järjestelmä palkitsee helpottamalla ajosuoritusta. Moottoriteillä meno sujuu kuin itsekseen, kuljettajan keskittyessä ajoneuvonsa ohjaamiseen. Pienemmillä, mäkisillä väylillä järjestelmä avustaa kuljettajaa valitsemalla oikean vaihteen oikeaan aikaan, käyttämällä maltillisia kierroksia moottorissa. Ajamista helpottaa myös sähköhydraulinen VDS-ohjaustehostin, jonka herkkyyttä kuljettaja voi itse säätää. Terminaaleissa voidaan käyttää herkempää ja valtateillä täsmällisempää ohjaustehostusta. Kuljettaja päättää ja tekee tarpeelliset säädöt, jotka tallentuvat ajoneuvon muistiin.