Uusia näkökulmia keskusteluun

Jarkko Rantala oli yksikönpäällikkönä WSP Finland Oy:ssä toteuttamassa selvitystä, jonka SKAL tilasi tieteknisten omaisuuksien sekä liikenneteknisten ja kunnossapidon toimenpiteiden vaikutuksista