Kirjalansalmen sillan tekohengitys jatkuu

Kirjalansalmen riippusilta maantiellä 180 on osa Saaristotietä ja ainoa kiinteä tieyhteys Paraisilta mantereelle. Huonokuntoisen sillan romahtaminen vaikuttaisi lamaannuttavasti pääkaupunkiseudun rakennusteollisuuteen. Esimerkiksi Nordkalkin ja Finnsementin tuotteiden saatavuusongelmat pysäyttäisivät rakentamisen muutamassa päivässä ja vaikuttaisivat laajasti muun muassa juomaveden tuotantoon ja saatavuuteen.

Uuden sillan rakentamisesta on tehty tiesuunnitelma, joka tulee nähtäville tänä keväänä. Varsinais-Suomen ELY-keskus ja Väylävirasto ovat kiirehtineet  suunnittelua, sillä nykyisen sillan vaurioituminen on kiihtynyt viime aikoina.

Elinkaarensa päässä olevan sillan käyttöikää on pyritty pidentämään vähentämällä siihen kohdistuvaa rasitusta ja korvaamalla eniten vaurioituneita osia. Toukokuun alussa asennetaan yksi uusi riipputanko.

Siltainsinööri Jari Nikki Varsinais-Suomen ELY-keskuksesta kertoo, että liikennemäärä sillalla on yli 10 000 ajoneuvoa vuorokaudessa, josta raskaita ajoneuvoja on yli 600. Lomasesongin aikana kesällä liikennemäärä kasvaa.

– Tarkkailemme siltaa jatkuvasti huolto-ohjelman mukaisesti, tutkien muun muassa ruostevaurioita ja mahdollisia hitsausten repeämiä. Vanhan sillan korjaaminen on kalliista, mutta jotenkin pitää pärjätä uuden valmistumiseen saakka. Olemme laskeneet nopeusrahoituksen 50 km/h ja rajoittaneet erikoiskuljetuksia. Nopeusrajoituksilla on saatu vähenemään sillan liikkumista, joka kuluttaa osia. Raskaalle liikenteelle on lisäksi määrätty 60 metrin etäisyyden noudattaminen. Seurantamme mukaan käyttäjät ovat noudattaneet rajoituksia hyvin, Jari Nikki toteaa.

Toukokuun ensimmäisellä viikolla asennetaan Kirjalansalmen sillanne uusi riipputanko. Sen osia on valmisteltu koko alkuvuosi. Asennustöiden aikana liikennettä rajoitetaan lisää. Kun paino siirretään yöllä uuden tangon varaan, ajoneuvon maksipaino sillalla on enintään 18 tonnia.

Uuden riipputangon asennuksen jälkeen vanha tanko nostetaan päivällä pois. Myös silloin liikennettä rajoitetaan noin puolen tunnin ajan. Vanhan riipputangon lujuus testataan koevedolla laboratoriossa. Tulosten perusteella arvioidaan muiden jatkotoimenpiteiden tarvetta.

– Rajoitukset vähentävät rasitusta, mutta uuden sillan rakentamisella on kuitenkin jo todella kiire. Kestää vähintään viisi vuotta rahoituksen myöntämisestä, ennen kuin silta voidaan avata liikenteelle, Jari Nikki sanoo.

Lisätietoja:Siltainsinööri Jari Nikki,Varsinais-Suomen ELY-keskus,p. 0295 022 816, jari.nikki@ely-keskus.fi