Käytetään EU:n elvytysrahaa tieinvestointeihin

Parhaillaan linjataan, mihin EU:ssa käytetään 750 miljardin euron elvytyspotti. Rahat komissio lainaa pankeilta, ja rahat jaetaan jäsenmaille avustuksina sekä lainoina, jotka jäsenmaat sitoutuvat maksamaan takaisin. Suomi saanee avustuksia reippaat 3 miljardia euroa, ja velkaa meille jäänee maksettavaksi yli 6 miljardia euroa.

Elvytyspotilla pyritään saamaan EU:n talous vauhtiin koronakriisin jälkeen, joten investoinneilla tulee olla työllistävä vaikutus. Myös vihreää siirtymää, eli ilmastopäästöjen vähentämistä, sekä digitalisoitumista tulisi edistää. Suomessa rahan käyttöä ohjataan valtiovarainministeriön johdolla ja kestävän kasvun ohjelmalla.

SKAL on ollut aloitteellinen elvytysrahan käytön suhteen. Olemme tehneet esityksen raskaalle liikenteelle tärkeiden tiehankkeiden käynnistämiseksi osana Suomen kestävän kasvun ohjelmaa. Esitykseen sisältyy kaikkiaan 36 tiehanketta eri puolilla Suomea, arvoltaan yli 2 miljardia euroa. Väylävirastolla on näistä hankkeista valmiit tiesuunnitelmat, ja ne odottavat vain rahoituspäätöstä.

Kyseiset tiehankkeet edistävät maakuntien ja Suomen elinvoimaisuutta ja kilpailukykyä ja parantavat elinkeinoelämän toimintakykyä sekä työllisyyttä. Tieinvestointien avulla vahvistaisimme kestävää infrastruktuuria ja parantaisimme teollisuutta ja kauppaa palvelevan raskaan liikenteen toimintamahdollisuuksia ja liikenneturvallisuutta. Hankkeet tukevat myös EU:n elvytysrahoituksella tavoiteltavaa vihreää siirtymää, kun ne alentavat liikenteen päästöjä. Raskaan liikenteen osalta paremman tien pinnan ja hyvin hoidetun tien avulla voidaan saavuttaa jopa 5 prosentin päästövähennys vuoteen 2030 mennessä.

Olemme korostaneet myös kyseisten tiehankkeiden kannattavuutta Suomelle. Useiden tiehankkeiden hyöty/kustannussuhde on arvoltaan 2,0 tai jopa suurempi. Jos tarkoituksena on, että sijoittamalla euron, saat kaksi euroa takaisin, niin käytetään EU:n elvytysrahaa tieinvestointeihin.