Kaluston optimointi lähtee kuljetustehtävästä

Vielä 1980-luvulla kuljetusyrittäjällä oli helppoa. Tavaraliikenteessä kuormatilan mitan määritteli usein FIN-lavan koko 100 x 120 cm. Lavan pituus laskettiin tarkasti niin, että siihen pystyttiin lastaamaan mahdollisimman monta kuormalavaa. Myös kuljetustehtävästä toiseen siirtyminen oli kohtuullisen helppoa.  Puunajon vähentyessä voitiin kuljetuskaluston akseliväliä lyhentää ja vaihtaa pankkojen sijalle vetopöytä. Näin voitiin hyödyntää sama ajokki muunnettuna  uuteen käyttötarkoitukseen.

Nykyisin tämä ei onnistu tiukentuneiden säädösten ja monimutkaisemman kalustotekniikan takia. Esimerkiksi akselivälin muutokset tarvitsevat nykyään korkean pinon erilaisia todistuksia ja asiantuntijan tekemän yksittäishyväksynnän. Tästä syystä kaluston optimointi on tärkeässä roolissa jo ennen ajoneuvontilausta.

Ajotehtävään räätälöity kalusto

Kaikki lähtee kokonaisuudesta. Mitä kuljetetaan, mihin kuljetetaan ja millaisella aikataululla? Onko asiakkaiden kuljetukset varmistettu pitkäaikaisilla  sopimuksilla, ja liittyykö kuljetusketjuun muitakin tekijöitä? Näiden tietojen avulla voidaan lähteä suunnittelemaan työkalua, josta saadaan kaikki irti. Autonvalmistajan linkkinä tässä työssä on ammattitaitoinen automyyjä, joka käy asiakkaan kanssa läpi hänen tarpeensa. He miettivät, millainen akseliväli on soveliain käytettävälle kuormakorille, millainen tehontarve on sillä alueelle, jossa auto pääasiassa liikkuu, onko tarvetta hidastimelle, millainen voimanulosotto tarvitaan jne. Näiden tietojen pohjalta aletaan suunnittelemaan perustaa järkevälle, juuri siihen ajoon optimoidulle ajoneuvolle.

Vähälä-yhtiöiden hankintapäällikkö Ari Karjalainen kommentoi asiaa:

– Hankinnassamme tutkimme laajaalaisesti kaikkia markkinoilla olevia vaihtoehtoja ja teemme yhteistyötä useiden eri valmistajien kanssa. Kaluston  hankinnassa merkittävimpinä vaikuttavina tekijöinä ovat kaluston paras mahdollinen soveltuminen ajotehtävään, ympäristöystävällisyys ja pitkän aikavälin kokonaistaloudellisuus.

Optimointi vaatii monipuolista yhteistyötä

Auton alustan ja päällirakennevalmistajan yhteistyöllä on myös suuri merkitys onnistuneen ratkaisun luomiseen. Närpiöläisen koritehdas NEK Oy:n hallituksen puheenjohtaja Tapani Kosken mukaan yhteistyö alustan valmistajan kanssa näkyy luvattujen toimitusaikojen pitämisessä. Tapani Kosken mukaan  kuljetusyrittäjät ovat pääsääntöisesti ottaneet huomioon tarvittavat optimoinnit valitessaan sopivan paketin omaan kuljetukseensa. Tapani Koski korostaa myös jälkimarkkinoinnin merkitystä esimerkiksi onnettomuustilanteissa, kun kori vaatii välitöntä korjausta. Pohjoismaisiin olosuhteisiin tehdyt korit voidaan saada nopeasti takaisin ajoon, kun valmistaja on paikallinen. Myös kuljettajan työturvallisuuteen liittyvissä asioissa voidaan ottaa huomioon maamme  rityisolosuhteet, kuten liukkaat kelit.

Asiakkaan toiminnanohjausjärjelmät

Kaluston optimoinnissa otetaan usein huomioon myös asiakkaan tarpeet. Hyvin suunniteltu kokonaisuus tarjoaa mahdollisuudet esimerkiksi erilaisten telematiikka- ja toiminnanohjausjärjestelmien käyttöönotolle. Lämpötilasäädeltyihin, omavalvonnan alaisiin kuljetuksiin tarkoitetut valvontajärjestelmät ja niiden  asennukset kannattaa ottaa esille jo hyvissä ajoin, kun aletaan suunnittelemaan uutta työkalua. Tästäkin alustan- ja korinvalmistajan yhteistyöstä hyöty tulee kuljetusyrittäjälle.

– Olemme mielestäni pystyneet hyödyntämään viime vuosina kuljetusalalla tapahtuneita muutoksia verrattain hyvin ja optimoineet toimintaamme  lainsäädännön ja muiden määräysten antamien mahdollisuuksien mukaan. Kuljetusten tehostuessa olemme myös pystyneet muuttamaan toimintaamme entistä ympäristöystävällisemmäksi. Olemme ottaneet käyttöön tehokkaampien ja taloudellisempien yksiköiden lisäksi myös vaihtoehtoisilla polttoaineilla toimivaa kalustoa, toteaa Ari Karjalainen Vähälä-yhtiöistä.

Pakkaskelien ongelmiin kaivataan ratkaisuja

Ari Karjalaisen mielestä löytyy myös parannettavaa.

– Autovalmistajien tuotteet suunnitellaan pääsääntöisesti palvelemaan massoja ympäristössä, joka poikkeaa huomattavasti meidän pohjoisista olosuhteistamme. Kuljetuskalusto on kehittynyt jatkuvasti taloudellisesti parempaan suuntaan, mutta merkittävin ongelma on perinteisen ajoneuvon käyttäytyminen kylmissä olosuhteissa talvilaatuisilla polttoaineilla. Tähän tulisi valmistajien tuotekehityksessä kiinnittää huomiota enenevässä määrin. Lisäksi toiminta- ja käyttövarmuuden takaamiseksi autonvalmistajien sekä perävaunun valmistajien tulisi kehittää huolto- ja varaosaverkostoaan palvelemaan kattavammin maassamme. Kokonaisuudessaan olemme tyytyväisiä käyttämiemme tuotteiden osalta kumppanuusverkostoomme ja koemmekin palvelun laadun olevan kotimaassamme korkealla, Ari Karjalainen sanoo.

Niistä ajoista, kun Martti lähti pollen kanssa hakemaan parin kuution tukkikuormaa korpijärven rannalta, on tapahtunut paljon. Nyt varustellaan 34 metriä pitkä yhdistelmä mahdollisimman suureen kuljetuskapasiteettiin.

Mitta- ja massamuutoksia on tapahtunut vuosikymmenien aikana useita. Kuormatiloja on tilanteen mukaan pidennetty, kavennettu ja korotettu. Näiden asioiden kanssa koko kuljetusala on joutunut elämään. Kuormatilojen koon kasvaminen on lähtenyt pääasiassa asiakkaan tarpeesta, mutta tilanteeseen vaikuttaa monta muutakin asiaa, kuten esimerkiksi pula ammattitaitoisesta henkilökunnasta. Varsinkin tavaralinjaliikenteessä on koko yhteiskunnan etu, jos samassa kuljetusyksikössä voidaan kuljettaa mahdollisimman paljon tavaraa. Tästä hyötyy myös ympäristö.

Kaluston optimoinnin vaiheet:

Tiedosta omat ja asiakkaasi tarpeet.Keskustele kaluston optimoinnista päällirakentajan ja autonvalmistajan kanssa.Reagoi välittömästi muuttuvaan lainsäädäntöön.Hyödynnä kehittyvän tekniikan mahdollistamat asiat.Mieti kaluston elinkaaren aikana mahdollisesti esiin tulevia seikkoja, kuten esimerkiksi akseli- ja mittamuutokset.SKAL:n yhdistelmäkonfiguraattorista saat apua muun muassa HCT-yhdistelmien suunnitteluun.

Tutustu "KuljetanSuomelle -kampanjan sisältöön.