Jauhekuljetusten pioneeri Powder-Trans: Erikoistuminen kannatti

Blomqvistien perheen historia kuljetusalalla ulottuu 1930-luvulle, jolloin isoisä Joel Blomqvist aloitti liikennöinnin omalle virvoitusjuomatehtaalle. Siitä lähti kipinä myös seuraaville sukupolville.

Powder-Trans Oy:n tarina juontaa juurensa vuoteen 1972, jolloin Carl Johan Blomqvist perusti yrityksen Kemiöön. Hän oli ajanut jo muutaman vuoden avolava-autoa, kun paikallinen tehdas tarjosi säiliökuljetussopimusta raaka-ainekuljetuksista. Ennakkoluulottomana nuorukaisena Carl Johan tarttui tilaisuuteen ja investoi säiliöautoon.

– Näin jauhekuljetuksissa tulevaisuuden alan. Säiliöautolla kuljetus on tehokasta ja siinä säästyy pakkausmateriaaleja. 

Vuosien saatossa kuljetusten määrä kasvoi, ja 1970-luvun lopulla yritys palkkasi toisen kuljettajan. 1980-luvulla yritys laajensi toimintaansa ulkomaan kuljetuksiin Ruotsiin. Pahimmasta lama-ajasta huolimatta 1990-luku oli yritykselle kasvun aikaa. Uusien tehtaiden ja kuljetussopimusten avulla Powder-Trans tuplasi automääränsä.

2000-luvulla Powder-Trans laajeni entisestään yritysostojen myötä. Vuonna 2005 yritys osti Kuljetusliike Viinikan kuivabulkkiosaston ja seuraavana vuonna 2006 Kuljetusliike Olof Sundqvistin. Vuonna 2009 yritys perusti tytäryhtiön Ruotsiin ja vuonna 2014 bulkkihuolintayritys Bulk Teamin Ruotsiin yhdessä ruotsalaisen yrityskumppaninsa kanssa. Myöhemmin koko Bulk Team siirtyi Powder-Transin omistukseen.

2000-luku on ollut suurta muutoksen aikaa yrityksessä. Usean yrityskulttuurin yhdistäminen, organisaation sisäiset muutokset sekä uusiin maihin laajentaminen ovat tuoneet yritykselle haasteita, mutta myös uusia mahdollisuuksia. Tuttu toimiala on ollut kantavana voimana muutosten keskellä: yritys on kuljettanut alusta asti jauhemaisia teollisuuden raaka-aineita eli niin sanottua kuivabulkkia. Myös osa asiakkaista on säilynyt koko yrityksen 47-vuotisen historian ajan.

Perheen elämäntapa

Mittavasta kasvustaan ja laajentumisestaan huolimatta Powder-Trans on ennen kaikkea perheyritys. Carl Johanin ja vaimo Sonja Blomqvistin pojat Fredrik ja Christian ovat olleet pienestä pitäen mukana yrityksen toiminnassa. Fredrik täsmentää, että vaatimuksia sukupolvenvaihdokseen vanhemmilla ei missään vaiheessa ollut, vaan vanhemmat antoivat mahdollisuuden osallistua yrityksen toimintaan tai valita toisen suunnan uralleen. 

– Tämä on elämäntapa, jota lähdimme jatkamaan isän ja isoisän jalanjäljissä, kertoo Fredrik.

Veljesten taival yrityksen leivissä alkoi kuljettajan töistä ja autojen varustelusta. Joidenkin vuosien kokemuksella pojat pääsivät kesätöihin toimiston puolelle ajojärjestelijöiksi. Osittaista ajo- ja toimistotyötä jatkui vuoteen 2000 saakka, jolloin Fredrik otti vetovastuulleen yrityksen myynnin ja markkinoinnin, ja Christian keskittyi kuljetussuunnitteluun.

Vuonna 2012 Fredrik nimitettiin yrityksen toimitusjohtajaksi ja Christian logistiikka- ja henkilöstöpäälliköksi. Isä Carl Johan ja äiti Sonja ovat kuitenkin edelleen osittain mukana yrityksen toiminnassa.

Powder-Trans Powder-Transin vuonna 2012 valmistunut toimipiste Liedossa.

Asiakkuudet ovat kumppanuuksia

Powder-Transin kasvun taustalla on vakaa panostus toimintavarmuuteen ja keskittyminen oman kuljetusalan kehittämiseen. 

– Menestykseen tarvitaan laadukas, toimiva ja läpinäkyvä konsepti, johon kaikki osapuolet ovat tyytyväisä. Uskon, että kokonaislaatu ja toimintavarmuus ovat meidän valttejamme, kertoo Fredrik.

Yrityksen asiakkuudet, joita Powder-Trans kutsuu pikemminkin kumppanuuksiksi, ovat pitkäikäisiä ja niitä vaalitaan tarjoamalla erilaisia lisäpalveluita, kuten tavarankäsittelyä ja varastointia. Yrityksellä on myös oma automerkistä riippumaton toiminnanohjausjärjestelmä, joka voidaan sitoa asiakkaiden omiin järjestelmiin.

Myös henkilökunta on aina ollut isossa roolissa.

– Haluamme, että henkilökuntamme tuntee, että heidän työtään arvostetaan.

Powder-Trans panostaa henkilökuntansa viihtyvyyteen, osaamiseen ja työturvallisuuteen myös koulutuksen keinoin. Yritys tarjoaa kuljettajilleen ammattipätevyyden jatkokoulutusta ja työturvallisuuskorttikoulutusta, jotka ovat räätälöityjä erityisesti Powder-Transin tarpeisiin. Koulutukset ovat Liikenne- ja viestintävirasto Traficomin hyväksymiä, ja niihin saavat osallistua myös muut kuin yrityksen henkilökunta.

– Kiinnostus kuljettajien kouluttamiseen on kasvanut hyvien kokemusten myötä, ja koulutustoimintaa kehitetään koko ajan.

Haasteiden kirjo

Vaikka Powder-Transin tulevaisuus näyttää kaikin puolin valoisalta, luettelevat Blomqvistit useita haasteita, joita yritys ja koko kuljetusala kohtaavat.

– Tieverkkomme on katastrofi tällä hetkellä. Asfaltin laatu on huonoa ja teitä paikkaillaan jopa jalkaisin, huomauttaa Carl Johan.

Blomqvistit ovat huolissaan myös alati kasvavien massojen vaikutuksesta tiestöön.

– Suomessa ollaan toimittu väärin päin: ensin lisättiin massaa ja nyt vasta yritetään kunnostaa teitä. Tiestö olisi ollut tärkeää saada kuntoon ennen raskaampien yhdistelmien sallimista.

Mitta- ja massasäädösten lisäksi siltasäädökset aiheuttavat päänvaivaa säiliöautokuljetuksille, sillä ne vaihtuvat tiuhaan tahtiin, eikä autoja ole mahdollista muokata muutaman vuoden välein.

– Viiden vuoden poikkeusluvat ovat liian lyhyitä aikoja kalustomuutoksissa, ja ne tulevat kalliiksi kuljetusalan yrityksille. 

Powder-Trans Powder-Trans tilasi kuvan bulkkisäiliöperävaunun vuonna 2018, jolloin tuoreimmista siltasäädöksistä ei ollut vielä tietoa.

Blomqvistit toivovatkin pysyvyyttä päätöksiin ja säädöksiin, jotta kuljetusyrittäjät voivat nukkua yönsä rauhassa pelkäämättä nopeaa reagointia vaativia kalustomuutoksia. Myös yrittäjien verotuksessa ja yritysten kannattavuuden tukemisessa olisi Blomqvistien mukaan petraamisen varaa Suomessa.

Fredrik nostaa esiin tulevaisuuden haasteena myös kuljetusalan kiinnostavuuden nuorison keskuudessa.

– Kuljetusalan statusta täytyisi saada nostettua: kyseessä on hieno ala ja hyvä työ. Stereotypiat ovat edelleen hallitsevia, vaikka työ kuljetusalalla on muuttunut ja monipuolistunut vuosien varrella.

Powder-Trans pyrkii omalla toiminnallaan viemään kuljetusalan viestiä lapsille ja nuorille tekemällä liikenneturvallisuuskampanjointia yhdessä alueen koulujen kanssa. 

Kuljetusalalla ei tylsiä päivä näe

Powder-Trans on osallistunut SKAL:n toimintaan paikallisyhdistystasolla heti alkutaipaleeltaan saakka. Carl Johan oli perustamassa 1970-luvulla Kemiön paikallisyhdistystä Kimito Yrkesbilistförening rf:ää, johon yritys kuuluu edelleen. Carl Johan toimi yhdistyksen puheenjohtajana 20 vuotta.

Nykyisin kiireet ovat vieneet aikaa Blomqvistien osallistumisesta järjestötoimintaan. Muutosta tähän tuonee juuri perustettu SKAL suoritealojen kuivabulk-jaosto.

Tulevaisuuden tavoitteena Powder-Transilla on olla johtava toimija jauhekuljetuksissa Pohjoismaissa ja pystyä kehittämään alaa yhteistyökumppaneiden kanssa. Tähän he uskovat pääsevänsä jatkamalla yhteen hiileen puhaltamista organisaatiossa.

Auto ja mies -yhdistelmästä kokonaiseksi logistiikkayhtiöksi kasvaneessa yrityksessä on selvästi hyvä henki ja innostusta kehittää sekä omaa yritystä että koko kuljetusalaa. Yrittäjyyden innostavuuteen Carl Johan vastaa nauraen:

– Enemmän hyviä päivä kuin huonoja, eikä tylsiä päiviä ole ollenkaan.