Jätelain valmistelu eteni eduskuntakäsittelyyn

Ennen eduskunnan lopullista päätöstä esitystä käsitellään eduskunnan ympäristövaliokunnassa. Myös eduskunnan talous-, perustuslaki- ja hallintovaliokunta antavat jätelaista lausunnon. Valiokuntakäsittelyjen yhteydessä kuullaan eri tahoja, myös alan yksityisiä yrityksiä. Käsittely eduskunnassa on siis poikkeuksellisen laajaa ja jokaisessa vaiheessa jätelain kirjauksiin voidaan vaikuttaa.

SKAL ei voi hyväksyä sitä, että kiinteistön haltijan järjestämä jätteenkuljetus poistuisi biojätteiden ja pakkausjätteiden osalta. SKAL toivoo, että tähän saataisiin muutos valiokuntakäsittelyssä. Biojätteet on hallituksen esityksen mukaan tarkoitus siirtää kunnallisille jätehuoltoyhtiöille 2−3 vuoden siirtymäajalla ja  pakkausjätteet kahden vuoden siirtymäajalla. Pakkausjätteisiin luetaan lasi-, metalli-, kartonki- ja muovipakkaukset.

Muutos koskisi biojätteiden ja pakkausjätteiden osalta taajamia kiinteistöillä, joissa on viisi asuinhuoneistoa tai enemmän. Taajamaksi määritellään kaikki vähintään 200 asukkaan rakennusryhmät, joissa rakennusten välinen etäisyys ei yleensä ole 200 metriä suurempi. Näitä taajamia on Suomessa kaikkiaan748.

Heinäkuusta 2022 lähtien biojätteen ja heinäkuusta 2023 lähtien pakkausjätteiden lajittelu ja erilliskeräys tulee järjestää kaikissa taajamissa kiinteistöillä, joilla on 5 asuinhuoneistoa tai enemmän. Biojätteen kerääminen laajenee heinäkuusta 2024 lähtien kaikille kiinteistöille, myös omakotitaloihin, yli 10 000 asukkaantaajamissa. Näitä taajamia on Suomessa 49.

Esityksen mukaan taajamien ulkopuolella 1−4 asunnon kiinteistöillä yksityiset yritykset voisivat täydentää biojätteiden ja pakkausjätteiden kunnallista keräystä. Näihin vain pienempiin kiinteistöihin keskittyminen taajamien ulkopuolella ei olisi kuitenkaan taloudellisesti kannattavaa toimintaa, kun kunnallinen  jätehuoltoyhtiö keräisi isot asuinkiinteistöt päältä pois.

SKAL tapaa eduskuntaryhmiä kevään 2021 aikana, asialistallaan myös jätelain muutos. SKAL tuo myös eduskunnan valiokuntien lausunnoissa alan yritysten näkemyksen esille. Jokaisen yrityksen näkemysten tuominen kansanedustajille tiedoksi on tärkeää asian etenemisen kannalta.

SKAL esitys arviointineuvoston lausuntoon 16.4.2021