Jätehuollon kuljetukset murroksessa

SKAL Ympäristöyritysten toiminnanjohtaja Lasse Kontiola muistuttaa kuitenkin, että kunnat voivat edelleen päättää, että kiinteistön haltijan kuljetusjärjestelmä jatkuu sekalaisen yhdyskuntajätteen sekä saostus- ja umpisäiliölietteen osalta. Asiakas voi siis itse sopia kuljetuksen suoraan kuljetusyrityksen kanssa.

Jätelain uudistus tiivistää kuntien ja pakkausten tuottajien yhteistyötä. He järjestävät asumisessa syntyvän pakkausjätteen erilliskeräyksen kiinteistöiltä yhteistoiminnassa. Tuottajat maksavat kunnille korvauksia keräyksestä. Lisäksi pakkausten tuottajilla on nykyiseen tapaan velvollisuus ylläpitää pakkausjätteille alueellisia vastaanottopaikkoja.

Kontiolan mukaan jätteenkuljetusten osalta ollaan siirtymässä hyvin vahvaan kuntavetoiseen malliin, jonka voidaan ennakoida nostavan jätteenkuljetustenhintoja asiakkaalle. Osa kunnista ja jätehuollon kuntayhtiöistä on jo aloittanut markkinavuoropuhelun kuljetusyritysten kanssa. Eduskunta edellytti kuitenkin jätelain hyväksymisen yhteydessä, että kuljetusten kilpailuttaminen jätelain 36 §:n mukaisesti tulee toteuttaa siten, että myös pienemmät kuljetusyritykset voivat osallistua kilpailutuksiin ja saada kuljetusurakoita.

Kuljetusten kilpailuttamista varten on käynnistetty eduskunnan edellyttämällä tavalla erillinen toimeenpanohanke, joka toteutetaan tiiviissä yhteistyössä ympäristöministeriön, työ- ja elinkeinoministeriön, kuljetusyritysten, kuntien ja niiden jätelaitosten välillä. Lisäksi eduskunta edellytti, että hallitus tukee hankintaosaamisen kehittämistä ja parhaiden käytäntöjen tehokasta jakamista osana edellä mainittua toimeenpanohanketta. Tavoitteena on varmistaa myös pienten ja keskisuurten yritysten kilpailuaseman turvaaminen.

Nyt on tärkeää, että ensimmäisessä vaiheessa varmistettaisiin, että hankkeen osapuolilla on yhtenäinen näkemys siitä, miten voidaan aidosti edistää pk-yritysten osallistumista kilpailutuksiin jätelain 36 §:n mukaisesti ja saada toimeksiannossa määritellyn mukaisesti kuljetusurakoita, Kontiola toteaa.

Kontiola toivoo, että toimeenpanohankkeessa eri osapuolten välillä löydettäisiin kevään aikana yhteiset linjaukset ja hyvät käytänteet, joita voitaisiin hyödyntää jätehuollon kuljetusurakoiden kilpailutuksissa eri puolilla maata.

Lisätietoja:toiminnanjohtaja Lasse Kontiolalasse.kontiola@skal.fi0400 694 233