Yhdistystoiminta on parhaimmillaan silloin kun se on mahdollisimman lähellä yrittäjää. Kuljetusyrityksen kotipaikka ja suoriteala vaikuttavat siihen, mihin alueyhdistykseen ja erikoisjärjestöön kannattaa liittyä.

Paikallisyhdistykset huolehtivat kuljetusyrittäjien toimintaedellytyksistä paikkakunnallaan ja järjestävät jäsenilleen yhteisöllistä toimintaa.

SKALin 9 alueyhdistystä ovat vahvasti mukana alueensa tapahtumissa ja koulutuksissa. Ne tukevat kuljetusyrittäjiä ja paikallisyhdistysten toimintaa eri tavoin: pitävät yhteyttä alueensa viranomaisiin ja neuvottelevat yrittäjien ja liikenteen asioista, tuovat alueellisen näkökulman SKALin hallitukseen. Alueverkostomme takaa, että SKAL on läsnä joka puolella Suomea.

Neljä erikoisjärjestöämme ovat kukin oman suoritealansa tai -alojensa erityistuntijoita ja vastaavat siihen liittyvien jäsenpalveluiden painopisteistä. Erikoisjärjestöt ovat edustettuina SKALin hallituksessa.

Alueyhdistykset

 • Etelä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 • Helsingin Seudun Kuljetusyrittäjät ry
 • Kaakkois-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 • Sisä-Suomen Kuljetusyrittäjät ry
 • SKAL Itä-Suomi ry
 • SKAL Keski-Suomi ry
 • SKAL Länsi-Suomi ry
 • SKAL Pohjanmaa – Österbotten ry
 • SKAL Pohjois-Suomi ry

Erikoisjärjestöt

 • SKAL Suoritealat ry (ulkomaan-, sopimus- ja säiliöautoliikenne)
 • Metsäalan Kuljetusyrittäjät ry
 • Elintarvikealan Kuljetusyrittäjät ry
 • SKAL Ympäristöyritykset ry (jäte- ja vaihtolavakuljetukset)

Jäsenrekisterimme palvelee

Kaikissa jäsenyyteen liittyvissä asioissa saat apua jäsenrekisteristämme!

puh. 09 478 99399 tai sähköposti jasenrekisteri@skal.fi