Liikennelupapalvelut

Muistutamme jäseniämme liikennelupien umpeutumisesta, jotta liikennelupa-asiat pysyvät kunnossa.

Anna meidän huolehtia puolestasi.

Tavaran kuljettaminen ajoneuvolla tiellä korvausta vastaan edellyttää toimilupaa, jota kutsutaan liikenneluvaksi. SKALin alueyhdistykset auttavat jäsenyrityksiään liikennelupiin liittyvässä asioissa jäsenmaksuun sisältyvänä palveluna. Jos niin sovitaan, alueyhdistykset voivat esimerkiksi muistuttaa jäseniään liikennelupien uudistamistarpeesta tai hoitaa liikennelupiin liittyvää viranomaisasiointia jäsenyritysten puolesta.

Liikennelupaa haetaan Liikenne- ja viestintävirasto Traficomilta joko kirjallisesti tai sähköisesti. Liikenneluvan muuttamista (esim. liikenteestä vastaavan henkilön muutos tai yhtiömuodon muutos) tai luvan uusintaa haetaan kuten uutta lupaa.

Hakemukseen tulee liittää muun muassa:

  • Tieto tutkintopäivästä (v. 2021 lähtien sähköisen tutkinnon hyväksytysti suorittaneet) tai oikeaksi todistettu jäljennös tavaraliikenteen loppukoetodistuksesta (ensi kertaa lupaa haettaessa tai liikenteestä vastaavaa henkilöä vaihdettaessa),,
  • Auktorisoidun eli KHT-, HT- tai JHT-tilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön antama todistus hakijan taloudellisista voimavaroista ja/tai suomalaisen luotto-, rahoitus- tai vakuutuslaitoksen antama takaussitoumus (pankkitakaus) tai pankkitalletus (tilipanttaus),
  • Valtakirja, mikäli hakemuksen on pannut vireille hakijan edustaja tai asiamies.