Irtiotto työstä on tärkeää

Tehtävä:

Ympäristöyrittäjien edunvalvonnan hoitaminen valtakunnallisella, alueellisella ja paikallisella tasolla on toiminnanjohtaja Lasse Kontiolan päätehtävä. Työssä saa olla monessa mukana. Yhteydenpito kansanedustajiin ja kunnissa päätöksiä tekeviin on säännöllistä ja laajaa. Lasse seuraa kuntien asioita muun muassa mediaseurantatyökalulla. Laadittavana on paljon lausuntoja, kannanottoja ja oikaisuja. Lasse aloitti työnsä toukokuussa, kun Pekka Loukola valmistautui eläkkeelle jäämiseen. Loukola jätti hyvän sähköisen arkiston ja on luvannut toimia taustalla tietopankkina. Yhteistyö yhdistyksen puheenjohtajan ja hallituksen jäsenten kanssa on erittäin tiivistä.

Pinnalla:

Eniten työllistää juuri voimaan astunut jätelaki. Syksyä värittää voimakkaasti se, että kunnanhallituksiin on juuri valittu uudet henkilöt. Osa uusista luottamushenkilöistä on voimakkaasti sitä mieltä, että kunnan tulee valita jätteenkuljetusyhtiöt asukkaiden puolesta. Moni  kuntapäättäjä on Lasselle tuttu, mutta uusiin vaikuttajiin on tärkeää olla nyt yhteydessä ja selittää heille yrittäjän näkökulma asioihin. Kunnilla on myös yhteisiä kuntayhtymiä, tai kunnat ovat valtuuttaneet osakeyhtiöitä hoitamaan kunnan ympäristöasiat. Järjestelmä on siis eri puolilla Suomea hyvin pirstaloitunut. Esimerkiksi osakeyhtiöiden päätöksenteko ei ole yhtä läpinäkyvää kuin kuntien.

Koulutus:

Lasse on hallintotieteiden kandidaatti ja liiketalouden tradenomi. Koska Lasse on halunnut pysyä kotiseudullaan Rovaniemellä, hänestä tuli jo vuonna 2006 etätyön pioneeri. Järjestöissä toimiminen on Lasselle tuttua. Hän on työskennellyt nuorijärjestössä, puolueessa, eduskunnassa ja Euroopan parlamentissa. Poliittinen koneisto ja päätöksentekomekanismit ovat siis tulleet tutuiksi eri tasoilla.

Parasta työssä:

Vasta muutaman kuukauden kestänyt työ ympäristöyrittäjien edunvalvojana on jatkuvaa opiskelua. Joka päivä eteen tulee uusia asioista, ja se on Lassesta motivoivaa. On hienoa toimia yrittäjien puolella, kun on aiemmin katsellut asioita yhteiskunnallisissa tehtävissä ikään kuin pöydän toiselta puolelta.

Hyvää työelämää:

Lasse heittäytyy innostuneesti työhön, mutta palautuminen vaatii säännöllistä irtautumista. Keinoja ovat liikunta ja kodin askareisiin tarttuminen. Lasse on huomannut, että yrittäjissä on hyvin erilaisia persoonia: joku osaa irrottautua työstä täysin ja toinen sallii itselleen  vain muutaman hetken irtioton. Toista ääripäätä edustavat ne yrittäjät, jotka ovat jämerästi työhön sitoutuneita 24/7. Se huolestuttaa  Lassea, koska ihminen ei ole kone. Yrittäjän keinoista irrottautua työstä kannattaa puhua jatkuvasti. Ympäristöyrittäjät ovat Lassen mielestä kohtuullisen hyviä vapaa-ajan viettäjiä.

Perhe ja harrastukset:

Lassen perheeseen kuuluvat vaimo ja kolme lasta. Lasten kuljettaminen jalkapallo ja jääkiekkoharrastuksiin on keskeinen osa elämää. Lasse on intohimoinen luontoliikkuja. Hän harrastaa kesällä maantie- ja maastopyöräilyä ja talvella hiihtoa. Vaimon innoittamana uusin  harrastus on crossfit. Lapset ovat esittäneet Lasselle Cooper testi -haasteen, jossa hän ei enää usko isoimmille, 13- ja 11-vuotiaille pärjäävänsä.