Iloa työstä ja työyhteisöstä

- Viestintäyksikkömme tehtävä on palkitseva. Toimimme modernissa organisaatiossa, jossa viestintä kuuluu kaikkien virkamiesten rooliin. Me viestinnän ammattilaiset ylläpidämme viestintäkanavia, työstämme materiaalia ja valmennamme kollegoitamme viestintään liittyvissä asioissa, kertoo Susanna Niinivaara.

Ministeriössä työskennellään jännittävien, pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien asioiden parissa.

– Juuri nyt on mielenkiintoista ottaa vastaan uusi liikenne- ja viestintäministeri Sanna Marin ja päästä toteuttamaan hänen kanssaan hallitusohjelmaa, jossa ilmastonmuutoksen vaikutusten torjuminen on keskeisessä osassa.

Susanna Niinivaara varttui kouluikäiseksi Tampereella. Alueen murre sujuu häneltä tarvittaessa edelleen, vaikka Susanna asui koko kouluaikansa Lahdessa. Lukion jälkeen hän lähti opiskelemaan ja tekemään vapaaehtoistyötä ulkomaille. Kolme vuotta vierähti Norjassa, Mosambikissa ja Namibiassa. Suomeen Susantyöyhteisöstäna palasi opiskelemaan yhteiskuntatieteiden maisteriksi Tampereen yliopistossa.

Nykyiseen, lokakuussa 2017 alkaneeseen tehtäväänsä viestintäjohtajana Susanna Niinivaara kertoo saaneensa paljon eväitä aiemmista toimistaan. Toimittajan työ Helsingin Sanomissa Suomessa ja Moskovan-kirjeenvaihtajana opetti sopeutumaan ennakkosuunnitelmista poikkeaviin tilanteisiin ja ymmärtämään median toimintamallin. Viestintätyö jatkui oman yrityksen ohjaksissa, kunnes Susanna valittiin vuonna 2013 Suomen pääkonsulaatin palvelukseen Pietariin. Hän vastasi siellä viestinnästä neljä vuotta ja sai hyvää kokemusta valtionhallinnon toiminnasta.

– Kaikissa työpaikoissani minua on auttanut se, että olen luonteeltani utelias, iloinen ja rauhallinen. Myös kärsivällisyyteni on lisääntynyt matkan varrella. Kaikkeen työskentelyyn liittyy kehittäminen ja uuden kokeileminen. Kokeilun jälkeen jatketaan parhailla käytännöillä, ja sitten taas uusilla kokeiluilla.

Susanna on ylpeä ministeriön liikenteen ilmastopolitiikan asiantuntijaryhmästä, joka viime vuonna työsti ehdotuksen toimenpideohjelmaksi hiilettömän liikenteen saavuttamiseksi vuonna 2045. Ryhmä päätti alusta alkaen, että tärkeä osa työtä on osallistua aiheesta käytävään julkiseen keskusteluun koko työn ajan ja näin myös tehtiin. Viestintäyksikköön on rekrytoitu ilmastokysymyksiin erikoistunut viestintäasiantuntija. Ministeriön verkko-osastolle on perustettu uusi ilmasto- ja ympäristöyksikkö.

Ilmaston lämpeneminen vaikuttaa myös tiestön kuntoon. Tästäkin syystä Susanna on tyytyväinen hallitusohjelmaan sisältyvästä 300 miljoonan euron vuotuisesta tasokorotuksesta perusväylänpitoon vuodesta 2020 eteenpäin.

– Liikenteen päästöjen vähentäminen ei tarkoita liikkumisen lopettamista. Ihmiset ja tavarat liikkuvat edelleen, mutta tapamme liikkua ja liikuttaa muuttuvat. Yhden keinon sijaan tarvitaan monia. Teknologian kehittyminen, rajallisen biopolttoainemäärän ohjaaminen raskaan liikenteen käyttöön ja vähäpäästöiset henkilöautot ovat tärkeitä keinoja päästötavoitteiden saavuttamisessa.

Vapaa-aikanaan Susanna käy jumppaamassa ja juoksemassa. Viime aikoina hän on elvyttänyt uudelleen myös lukemisharrastuksensa, joka rauhoittaa ja irrottaa kätevästi muun muassa sähköpostin ääreltä.

Miehensä kanssa Helsingin keskustassa asuva Susanna kulkee paljon kävellen ja pyöräillen.

– Ilahdun huomaavaisuudesta liikenteessä. Se sujuvoittaa enemmän kuin hidastaa, ja antaa hyvän mielen kaikille.