Ilmastopaketin käsittely etenee eritahtisesti

Pasi Moisio, Jani Ylälehto ja Anssi Kujala MEP Petri Sarvamaan (kolmas vasemmalta) vieraana.

Euroopan komission lakialoitepaketti ”Fit For 55” on nyt Euroopan parlamentin ja EU:n neuvoston käsittelyssä, jonka arvioidaan vievän ainakin puolitoista vuotta. Komissio julkaisi paketin heinäkuussa. Paketin tavoitteena on alentaa EU:n päästöjä 55 prosentilla vuoteen 2030 mennessä. Vertailukohtana on vuoden 1990 taso.

Komissio julkaisi säädösehdotusten tueksi vaikutusarviointeja Fit for 55:n aloitteista, mutta monien suusta on kuultu voimakastakin huolta, kuinka vaikutusten arviointi erityisesti liikenneyritysten ja elinkeinoelämän kannalta on jäänyt pintapuoliseksi. Komissio on kuitenkin oman osuutensa tehnyt, joten vastuuta syvemmälle luotaavista vaikutusarvioista on haluttu sysätä parlamentille, jäsenmaille ja elinkeinoelämälle itselleen.

Virkkunen ja Katainen keskeisissä rooleissa valiokunnassa

Ilmastopaketin raportointivastuita on jaettu eri valiokuntien kesken ja osa valiokunnista onkin jo nimennyt pää- ja ns. varjoesittelijänsä eli raportöörinsä. Suomalaisia meppejä on tärkeissä raportointirooleissa useammassakin aloitteessa.

Keskeisistä valiokunnista liikenne- ja matkailuvaliokunta (TRAN) ei ole vielä päättänyt sisäisiä raportointiroolejaan. TRANin suomalaisjäseniä ovat Henna Virkkunen (kok.) ja Elsi Katainen (kesk.). TRAN toimii tämän hetken tietojen valossa päävaliokuntana kolmessa paketin 12 aloitteesta: meriliikenteen ja ilmailun kestäviin polttoaineisiin tähtäävät FuelEU Maritime, ReFuel Aviation sekä vaihtoehtoisten tieliikenteen polttoaineiden jakeluverkostoa laajentava AFIR.

SKAL pääsi vierailemaan myös komissaari Jutta Urpilaisen kabinetissa. Vasemmalta Mira-Maria Kontkanen, Arto J. Virtanen, Jani Ylälehto, Pasi Moisio ja Anssi Kujala.

Energiaverotuksen uudistamiseensuhtaudutaan nihkeästi

Ilmastopakettiin liittyvät aloitteet etenevät varsin eritahtisesti, vaikka tarkoituksena onkin ollut pitää lakialoitepaketti kasassa ja näin kyetä paremmin arvioimaan sitä kokonaisuutena. Vaarana on, että toisiinsa tiiviisti kytkeytyvät säädösaloitteet eriytyvät toisistaan ja syntyy epäjohdonmukaisia ratkaisuja.

Energiaverodirektiivin (ETD) käsittely on ainakin alkuun ollut verkkaista, neuvoston työryhmissä sitä käsitellään puheenjohtajamaa Slovenian johdolla loppuvuonnakin vain pari kertaa kuussa. Moni jäsenmaa suhtautuu kuulemamme mukaan energiaverodirektiivin uudistusaloitteeseen hyvin kriittisesti. Joten jos asiasta nyt äänestettäisiin, ei aloite menisi  äpi, sillä vaatimuksena veroasioissa on jäsenmaiden yksimielisyys.

Vain harvat haluavat laajentaa päästökauppaa

Päästökauppajärjestelmän (ETS) laajennus koskemaan tieliikennettä ja rakennuksia on myös kohdannut vastustusta, kun asiaa on neuvoston työryhmissä käsitelty. Noin puolet jäsenmaista on ilmaissut eriasteisia varaumia laajennuksen suhteen, kun taas kourallinen jäsenmaita on ilmaissut myönteisen kantansa, Suomi mukaan lukien. Suurimmat syyt huolestuneisuuteen liittyvät aloitteen sosiaalisiin vaikutuksiin. Itäisempään Eurooppaan mennessä huolenaiheena korostuu erityisesti kotitalouksien lämmityskulujen kohoaminen. Sen sijaan hyvin nopeasti etenee työryhmissä vaihtoehtoisten polttoaineiden infrastruktuuria koskeva (AFIR) aloite, johon liittyviä työryhmäsessioita jäsenmaiden pysyvien liikenneasiantuntijoiden kesken on Brysselissä ollut paljon muita aloitteita useammin

Päästökauppajärjestelmästä (ETS) neuvottelevat suomalaiset:

Mauri Pekkarinen (kesk./Renew Europe) on lausuntovaliokunta ITRE:n varjoneuvottelija,Silvia Modig (LEFT) on päävaliokunta ITRE:n varjoneuvottelija,Miapetra Kumpula-Natri (S&D) on lausuntovaliokunta ITRE:n varjoneuvottelija.

Uusiutuvan energian direktiivi (RED):

Nils Torvalds (rkp/Renew Europe) on lausuntovaliokunta ENVI:n pääneuvottelija.

Maan ja metsän käyttö (LULUCF):

Ville Niinistö (vihreät) on päävaliokunta ENVI:n pääneuvottelija,Henna Virkkunen on lausuntovaliokunta ITRE:n pääneuvottelija,Elsi Katainen (kesk./Renew Europe) on lausuntovaliokunta AGRI:n varjoneuvottelija.

Kestävien meripolttoaineiden edistäminen (FuelEU Maritime):

Henna Virkkunen (kok./EPP) on lausuntovaliokunta ITRE:n varjoneuvottelija.