Ilmastonmuutos ja päästökeskustelu innostavia aiheita

Tehtävä:

Toimitusjohtaja Tero Siitosen toiminta-aluetta ovat Varsinais-Suomi, Satakunta ja Lounais-Pirkanmaa. Tero haluaa parantaa kaikin tavoin jäsenyrittäjien  toimintaedellytyksiä. Hän pyrkii ratkaisemaan jäsenten arjen ongelmat heti niistä kuultuaan. Edunvalvonta on puolestaan hyvinkin pitkäjänteistä työtä. Pian on konkretisoitumassa eräs hanke, kun Turun alueelle saadaan lisää rekkaparkkeja. Taustalla on vuosien työskentely yhdessä Satakuntaliiton ja Varsinais-Suomen liiton, kuntien sekä ELY-keskuksen kanssa.

Pinnalla:

Juuri nyt ajankohtaista on Suomen Kestävän kasvun ohjelman toteuttamiseen osallistuminen. Tero on mukana valtiovarainministeriön ja työ- ja elinkeinoministeriön organisoimissa maakuntatilaisuuksissa. Suomen kestävän kasvun ohjelmaa laaditaan usean eri EU-ohjelman rahoituksella. Tarkoitus on elvyttää Euroopan talouselämää koronapandemian vaurioiden jäljiltä. Maakuntapalavereissa pohditaan ja ideoidaan mahdollisimman luovasti mihin EU:n elpymisrahoitusta voidaan Suomessa käyttää.

Koulutus:

Tero opiskeli kuljetustekniikkaa Jyväskylän Teknillisessä oppilaitoksessa ja suoritti myöhemmin myynnin ja markkinoinnin tutkinnon Pietarsaaressa. SKAL:iin hän tuli järjestön täytettyä juuri 50 vuotta. Hän työskenteli Kaakkois-Suomen alueyhdistyksessä kahdeksan vuotta ja lähti sitten muutamaksi vuodeksi  myymään kuljetus- ja logistiikkapalveluita. Länsi-Suomen Kuljetusyrittäjät ry:n toimitusjohtajaksi hänet kutsuttiin vuonna 1997.

Parasta työssä:

Teron mielestä on hienoa, että hän voi rakentaa itse työnsä sisällön. Yrittäjyys on ollut hänelle aina lähellä sydäntä, koska se tuli jo lapsuudesta tutuksi. Kuljetusyrittäjien kanssa työskentelyn aloittaminen oli puhdasta sattumaa. Ala vei kuitenkin mennessään ja innostus tehtäviin on vain kasvanut vuosien myötä.

Puhtaampi raskas liikenne:

Ilmastonmuutos ja liikenteen päästöjen vähentäminen saavat Teron innostumaan. Ne ovat hänelle lempiaiheita, joiden parissa hän työskentelee useissa työryhmissä. Keväällä julkaistu Kuljetusalan tiekartta antaa tälle työlle pohjasävelen. Toiminta-alueellaan Tero on mukana suunnittelemassa liikennejärjestelmiä. Hän pitää tärkeänä oikoa neuvottelukumppaneille sitä harhaanjohtavaa ajatusta, että liikenne voidaan käsitellä yhtenä suurena möhkäleenä. Ilmastonmuutokseen paneuduttaessa on ymmärrettävä erottaa huvi- ja hyötyliikenne sekä henkilö- ja tavaraliikenne. Maakunnissa on jälleen voimistunut käsitys siitä, että tavaraliikennettä olisi siirrettävä enemmän kiskoille. Se ei ole eteenpäin vievä ajatus. Rautatiekuljetuksilla on oma tärkeä roolinsa. Työnjako on kuitenkin melko selkeä. Kiskoilla kulkevat sellaiset kuljetukset, jotka kokonaisuus huomioiden on siellä järkevää kuljettaa. Keskusteluissa Tero haluaa selventää muille työryhmien osanottajille myös logistiikkaprosessia ja logistiikkateollisuuden toimintalogiikkaa sekä muistuttaa siitä, että tavaraliikenteen kysyntä on johdettua kysyntää.

Perhe ja harrastukset: 

Tero asuu Turussa Hirvensalon saaressa puolisonsa Tainan kanssa. Teron mielestä parasta rentoutumista ovat pienimuotoinen rakentaminen ja kunnostustyöt pariskunnan mökeillä Saaristomerellä ja Keski-Suomessa. Omasta kunnostaan Tero haluaa myös pitää huolta monipuolisesti liikkuen. Ilmailu- ja metsästyslajit täydentävät harrastusvalikoimaa mukavasti.