Ihmisten takia

Elokuvanteko maaliskuussa on kaukana Hollywoodista: Voitte uskoa, että Vilppulassa, Söderkullassa ja Nurmijärvellä oli kylmää, loskaista ja kuraista – ja hauskaa! Olin tekemässä aatteellista elokuvaa eli SKAL:n, INFRA:n ja Tieyhdistyksen yhteistä vaalivideota kirjaimellisesti tien päällä. Saimme tähdiksemme skalilaisia ja infralaisia yrittäjiä, jotka kertoivat omin  sanoin siitä, millaisia ongelmia tiestön huono kunto tuo heidän arkeensa ja työhönsä. Jos pitäisi tiivistää pääpointti yhteen sanaan, se olisi routakuoppa.

Leffa tuupataan eetteriin huhtikuun alkuun, kun ihmiset pohtivat äänestyspäätöstään. Sen otsikko ”ihmisten takia” tarkoittaa, että ei niitä teitä mistään muusta syystä tarvitse  kunnostaa kuin ihmisten takia. Me ihmiset siellä liikumme. Me ihmiset niitä tavaroita tarvitsemme ja me ihmiset niitä kuljetamme. SKAL:in ikioma vaaliohjelma on otsikoitu napakasti tiet kuntoon! ja siihen sisältyy kolme V:tä: väylät, vastuullisuus ja verotus. Meidän näkökulmastamme hyvin hoidettu tiestö on samalla ilmastoteko. Vaalipohdintoihimme sisältyy sen tason matematiikkaa, että kannattaa lukea. Laskimme nimittäin maanteiden tavaraliikenteen todennäköiset käyttövoimat vuoteen 2045 mennessä. Kahvipaketti sille,  joka arvioi jakauman oikein…

Takaisin routakuoppaan: Filmimme päähenkilöt kaipasivat kunnon päällysteitä paikkausten sijaan, hiekoitusta ja nelikaistaisia tai leveämpiä väyliä. Samanlaisia toiveita oli tähän lehteen haastatelluilla jäsenyrittäjillämme. Lahtelainen Markku Toivola on välttänyt kuoppien ja railojen aiheuttamia vaurioita varovaisella, ennakoivalla ajotavalla.  Jalasjärveläiset Kai Kannonlahti ja Erkki Kannonlahti moittivat tienhoitourakoiden voitontavoittelua. He satsaisivat enemmän valvontaan ja sanktioihin.

Jos liikenteen  järjestöiltä kysytään, nämä ovat ennen kaikkea tiestövaalit, mutta televisiokeskustelut liikkuvat ihan eri teemoissa: sotea ja vanhustenhoitoa, työllisyyttä, ilmastokysymyksiä ja  maahanmuuttoa, jotka nekin tarvitsevat huomiotamme. Ehdotan, että äänestämme 14. huhtikuuta eduskuntaan niin suvereenin joukon, että se laittaa tiet kuntoon ja pystyy  älykkäästi ratkaisemaan moninaisia ja monisyisiä yhteiskunnallisia haasteita, sillä tarvitaan toimiva Suomi huolehtimaan toimivasta tieverkosta – ja päinvastoin.

Lämmin kiitos  jäsenillemme Keijo Niemiselle, Veera Kankaanpäälle, Jan Ingmanille, Paul Sandströmille ja Eve Skytälle, että annoitte aikaanne ja ajatuksianne yhteiseen vaalityöhön!

Vielä yhdet kiitokset, ja ne menevät pitkäaikaiselle järjestöpäälliköllemme Jari Pietilälle, kollegalle, jonka hötkyilemätöntä otetta ja lempeää auktoriteettia olen oppinut vuosienvarrella suuresti arvostamaan. Onnellisia eläkepäiviä, Jari, älä riko itseäsi mökkityömaalla!

Yhdeksän puoluetta vastasi vaalikyselyymme, jolla selvitimme näkemyksiä kuljetusyrittämisen kannalta keskeisiin teemoihin. Tutustuthan puoluekyselymme tuloksiin täällä.

ihmisten_takia

Video of ihmisten_takia Ihmisten takia -video