Ihmisläheisen työn plussana ammatti- ja nuorisotapahtumat

Positiivinen Markus Alopaeus on vankasti stadilainen, vaikka syntyi Upsalassa, josta perhe palasi pian Helsinkiin. Markus kertoo myhäillen, että koulunkäynti oli hänelle hyvä vastapaino  aktiiviurheilulle. Itsenäistymisen tarve sai Markuksen lähtemään opiskeluvuosiksi Vaasaan lukemaan oikeustiedettä. Jalkapalloyhteisön kautta Markus solahti nopeasti paikalliseen elämään.

Kesätöitä Markus sai aluksi pitseriasta ja myöhemmin lakiasiaintoimistosta. Hän sai perehdyttäjänä kokemusta esimiestyöstä ja organisoinnista. Luottamus omaan priorisointikykyyn  kasvoi, samoin taito seisoa omien päätösten takana.

Seuraavassa työssään tapaturma-asioiden korvauslautakunnan sihteerinä Markus valmisteli asiat lautakunnan käsiteltäviksi. Valmistuttuaan oikeustieteen maisteriksi hän toimi  tapaturmaasioiden muutostenhakulautakunnassa esittelijänä.

– Vastasin virkavastuulla asioiden virheettömyydestä, asia- ja oikeuskysymysten selvittelyn riittävyydestä sekä esittelyn sisällön lainmukaisuudesta. Sain lisäksi hyvää ja arvokasta  kokemusta työoikeudesta ja kolmikantatyöskentelystä.

ALT:ssä vuodesta 2016 asiantuntijana toiminut Markus Alopaeus pitää nykyistä työpaikkaansa juuri hänelle sopivana. Jo epätyypillinen työpaikkailmoitus sai hänet innostumaan.

– Työyhteisömme on mahtava ja sparraamme toisiamme koko ajan. Yhteisöllisyys, raudanluja osaaminen ja luottamus toisiimme ovat ehdoton vahvuutemme. Meillä kaikki hoitavat  kaikkia asioita eikä kukaan ole lokeroitunut yhteen asiaan.

– Työehtosopimusneuvottelut, erimielisyysneuvotteluiden ja oikeudenkäyntien hoitaminen sekä jäsenistön kouluttaminen muodostavat keskeisen toimenkuvani. Työni on tästä  huolimatta hyvin ihmisläheistä, tapaan paljon ihmisiä ja annan paljon puhelinneuvontaa ja opastusta jäsenillemme.

Markus muistuttaa, että ALT antaa puhelimessa työoikeudellista neuvontaa lisäksi niille SKAL:n jäsenyrittäjille, joilla on enintään viisi ajoneuvoa, ja kehottaa ottamaan yhteyttä heti, kun jokin työoikeuteen liittyvä asia askarruttaa. Alkuvaiheessa asiat yleensä ratkeavat helpommin kaikkia tyydyttävällä tavalla. Myös ruotsinkielinen puhelinneuvonta onnistuu.

– Mielestäni erityistä plussaa työssäni on se, että normaalien työtehtävieni lisäksi saan osallistua yhteistyökumppanien kanssa nuorille suunnattuihin tapahtumiin, joissa esittelemme  kuljetus- ja logistiikka-alaa ja sen työ- ja uramahdollisuuksia sekä koulutuspolkuja.

Markus tapaa vuosittain satoja nuoria. Hänellä on luontainen kyky toimia heidän kanssaan.

– Työ on mielekästä ja haluan vaikuttaa elämäänsä suunnitteleviin nuoriin. Nuorelle pitää osoittaa, että on oikeasti kiinnostunut hänestä ja hänen vahvuuksistaan, vasta sitten voi alkaa esitellä alamme tarjoamia mahdollisuuksia. Yhteiset tapahtumat esimerkiksi Liikenneareenan muodossa, joissa olemme liikkeellä isolla porukalla, ovat parhaita tapahtumia tätä  tarkoitusta varten.

Perhekeskeinen Markus toteaa naureskellen, että hänen omassa elämässään ympyrä on sulkeutunut mieluisasti.

– Ensin olin minä, sitten me vaimon kanssa, ja nyt lastemme suusta kuuluu koko ajan minä, minä, minä...