Hyvää Joulua!

Tuttu kysymys joulukuussa, mitä SKAL sai aikaiseksi 2018? Lobbauksemme oli tänäkin vuonna tuloksekasta. Tärkeimmät saavutukset tässä: tulevaan tieliikennelakiin liikennevirhemaksut rikesakkojen sijaan ja tuntuvasti helpotusta ajokieltomääräyksiin, kuljettajille mahdollisuus osoittaa jatkossa ammattipätevyys näyttökokeella, talvitienhoidolle uudet linjaukset, valvontaviranomainen tienpitoon sekä kauan kaivattu vinjetti vihdoin nytkähtämään eteenpäin. Ja ilman SKAL:n aktiivista ”prässiä” emme olisi tässä pisteessä.

Olemme koko vuoden vaikuttaneet myös Brysselin toimistostamme käsin tulevaan EU-lainsäädäntöön, jotta liikenneluvat, kabotaasi, ulkomaankuljetusten työehdot (ns. lähetetyt työntekijät), ajo- ja lepoajat ja muut kuljetusyritysten toimintaympäristöön vaikuttavat normit olisivat mahdollisimman suotuisat suomalaisille kuljetusyrityksille. Tästä voi päätellä, että SKAL:n edunvalvonta on pitkäjänteistä ja kovaa työtä jäsenten hyväksi.

Konkreettisten tulosten ohella keskeistä on SKAL:n arvostettu asema lainsäädäntötyössä. Liikenneministeriö pyytää meiltä lausuntoa lakiluonnosten valmistelussa, ja liikenne- ja viestintävaliokunta kutsuu meidät kuultavaksi, kun lakia viimeistellään eduskunnassa. SKAL edustaa maanteiden tavaraliikennettä ja me olemme jäsenyritystemme puolesta luotettavia asiantuntijoita. Olemme myös aktiivisia, teemme itse aloitteita ja puutumme epäkohtiin. Meitä kuunnellaan ja kaikki perustuu luotettavuuteen.

Maailma ei tule vuodessa valmiiksi. Ensi vuosi on vaalivuosi ja meillä taas näytön paikka. Eduskuntavaaleissa otamme tiukasti kantaa tiestön puolesta. Vaadimme miljardin euron lisäpanostuksen tiestöön. Vaatimus on jopa maltillinen, kun sitä vertaa rakkaan naapurimme linjauksiin. Ruotsi panostaa väyläinvestointeihin 75 miljardia euroa seuraavan kahdentoista vuoden aikana. Tammikuussa lähetämme jäsenyrityksiin Tiet kuntoon! -tarrat kalustoon kiinnitettäväksi. Toivon, että ensi keväänä saamme tärkeälle asiallemme mahdollisimman suuren näkyvyyden tien päällä.

Seuraavaan hallitusohjelmaan haluamme maininnan ammattidieselin käyttöönotosta sekä sitoutumisen liikenteen energiaverotuksen uudistamiseksi. CO2-tavoitteissa on säilytettävä maltti, sillä biodiesel tulee olemaan pitkään keskeisin käyttövoima tavaraliikenteessä. Suomen kilpailukyvyn kannalta polttoainekustannusten tulee olla mahdollisimman alhaiset, mikä on toteutettavissa kevyemmin verotetun ammattidieselin avulla.

Rohkenen lopuksi esittää lahjatoiveen! Hoidetaan tiet mallikuntoon, jotta Joulupukki pääsee tuomaan paketit turvallisesti perille, liukastelematta. Hyvää Joulua