Huonokuntoisella Kirjalansalmen sillalla on tärkeää noudattaa liikennerajoituksia

Kirjalansalmen silta Saaristotiellä (mt 180) on pitkään ollut huonokuntoinen, minkä takia se on ollut erityisseurannassa. Sillalla on voimassa rajoituksia, joilla pyritään turvaamaan liikennöinti sillalla uuden sillan valmistumiseen saakka vuonna 2025.

Vuonna 1963 valmistunut Kirjalansalmen silta Saaristotiellä on Suomen pisin riippusilta. Silta on ainoa kiinteä yhteys Paraisille ja Turun saaristoon.

Huonokuntoisen sillan uusimistarvetta on pidetty esillä aktiivisesti vuosien ajan. Kirjalansalmen sillan yleissuunnitelmaa alettiin laatia jo 2015. Uuden sillan työt käynnistyivät vuonna 2021 rakentamissuunnittelulla ja maastossa syksyllä 2022. Uusi silta valmistuu loppuvuodesta 2025.

Liikennöinnin turvaamiseksi Kirjalansalmen sillalle on asetettu liikennöintirajoituksia. Asetettujen rajoitusten noudattaminen on äärimmäisen tärkeää, jotta turvallinen liikennöinti voidaan varmistaa uuden sillan valmistumiseen saakka. Rajoitusten noudattaminen on myös tärkeää, jotta niitä ei jouduta kiristämään.

Sillalla on voimassa alennettu nopeusrajoitus 30 km/h. Sillalle ei ole asetettu painorajoitusta eli voimassa ovat tieliikennelain mukaiset massat. Yhdistelmäajoneuvolla suurin sallittu paino on 76 t. Massojen ja ajonopeuden ohella myös raskaiden ajoneuvojen etäisyydellä on huomattava merkitys sillan rasitukselle. Raskaiden ajoneuvojen etäisyys sillalla on 60 metriä.

Kuntoa seurataan jatkuvasti

Sillan kuntoa seurataan tehostetusti. ELY-keskus saa tietoa ajonopeuksista ja ajoneuvojen massoista sekä sillan liikkeistä. Sillan monitorointi on antanut viitteitä, että sillalla ajetaan toistuvasti sallittua suuremmilla massoilla. Myös poliisin valvonnassa on tullut esille raskaiden ajoneuvojen ylipainoja. Raskaan liikenteen on tärkeää noudattaa omatoimisesti ajoneuvoasetuksen mukaisia painoja, jotta voidaan parhaiten estää sillan kunnon heikkeneminen.

Erikoiskuljetusten rajoitukset ovat hankaloittaneet yritysten toimintaa Paraisilla, eikä erikoiskuljetusten tilanne ole helpottumassa ennen uuden sillan valmistumista. Erikoiskuljetuslupien suhteen tällä hetkellä eletään päivä kerrallaan. Uusimpien mittaustietojen pohjalta arvioidaan tapauskohtaisesti, millaisille massoille erikoiskuljetuslupia voidaan myöntää. Erikoiskuljetusluvat myöntää Pirkanmaan ELY-keskus.

Kirjalansalmen siltaa koskevat ajankohtaiset asiat on koottu ja niitä päivitetään Varsinais-Suomen ELY-keskuksen verkkosivuille. Sivuilta löytyy perustietoa sillasta, tehdyistä korjaustöistä, voimassa olevista liikennerajoituksista sekä tietoa raskaiden kuljetusten massoista ja erikoiskuljetusten tilanteesta. Sivuilta löytyy myös usein kysytyt kysymykset vastauksineen.

www.ely-keskus.fi/ely-varsinais-suomi > Alueen tila ja näkymät > Erityistilanteiden infosivu